Religion

Hun blir Søndagsskolens nye styreleder

SØNDAGSSKOLEN: Rode Margrete Hegstad (29) er valgt til ny styreleder for Søndagsskolen Norge som går inn i en ny fase etter år med mange endringer. – Det viktigste vi gjør er å løfte frem barnas stemmer, sier hun.

Valg av nytt landsstyre ble gjennomført på Søndagsskolen Norges generalforsamling 4.-6. november. Rode Margrete Hegstad ble unevnt som ny styreleder og overtar etter Siri Lindtveit. Det melder organisasjonen i en pressemelding

– Noe av motivasjonen for å bli søndagsskoleleder var å slippe unna de voksnes gudstjeneste. Det jo var mye gøyere på søndagsskolen! Der var det mer sang, lek og en annen formidling av bibelfortellingene, sier Søndagsskolen Norges nye styreleder Rode Margrete Hegstad, med glimt i øyet.

Hegstad er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo, har bakgrunn fra Krfu og har tidligere ledet folkehøgskole-utvalget. I 2013 var hun Ungdomsdelegat for FNs generalforsamling, og fra 2017-2020 var hun styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

– Erfaringene i LNU gjorde meg bevisst på hvor mye barn og unge kan mene noe om, bare det legges til rette for at stemmene deres blir hørt. Det perspektivet, i tillegg til min nerdete styringsbakgrunn og frivillige engasjement, ønsker jeg å ta med meg i rollen som styreleder i Søndagsskolen Norge, sier hun.

Lang fartstid

I tillegg til organisasjonserfaring har Hegstad lang fartstid som frivillig søndagsskoleleder. Som 12-13-åring ledet hun søndagsskolearbeid i Sandefjord og Tønsberg. I de senere årene har hun vært en engasjert søndagsskoleleder i Mortensrud kirke, som nå er Hegstads lokale menighet.

– Med hennes faglige tyngde og erfaring vil hun tilføre organisasjonen viktig kompetanse innen både ledelse og trosformidling til barn og unge, sier Søndagsskolen Norges generalsekretær, Gøran Byberg.

Over i en ny fase

Byberg forteller videre om store interne endringer i Søndagsskolen over flere år, blant annet med sammenslåing av flere kretser til én organisasjon.

– Nå går vi over i en fase der vi som organisasjon ønsker å fokusere enda mer på våre eksterne målgrupper, for å nå den nye foreldregenerasjonen. I denne fasen mener jeg Hegstads kompetanse vil være et godt bidrag til videre utviklingen med nytenkning, relevans fra egen livssituasjon og ikke minst solid organisasjonserfaring, sier han.

Hegstad sier avslutningsvis:

– Søndagsskolen Norge er allerede en veletablert organisasjon med mye godt arbeid. Vi har også et nytt, gjennomarbeidet styringsdokument som vil legge føringer for organisasjonens fokus fremover. Det viktigste vi gjør er uansett å løfte frem barnas stemmer, og sørge for at organisasjonen når enda lenger ut.

Kristelig Pressekontor

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion