Religion

Endelig løsning for Sagatun-elevene: Får ha skolelaget innendørs

SAGATUN: Etter en prøveordning med innendørs skolelag, blir ordningen på Sagatun skole i Sogndal nå permanent, ifølge brev fra rektor.

Et endelig punktum ser ut til å være satt i saken om skolelaget på Sagatun skole i Sogndal kommune:

«Etter en prøveordning på fem uker med mer aktivitet for elevene inne i langfriminutt hver onsdag, kommer vi til følgende konklusjon:

Alle retningslinjer har vært oppfylt og vi holder derfor fram med aktivitetene inne i langfriminuttet hver onsdag videre.»

Det skriver rektor på Sagatun skole, Gudrun Kjartansdottir, i et brev til skolelaget som Vårt Land har fått tilgang på.

Både hun og kommunedirektøren i Sogndal har fått mye medieoppmerksomhet etter at det ble kjent at elevene på Sagatun skole i Balestrand ikke lengre fikk holde sine kristne lagsmøter inne på skolen i storefri.

Ifølge Sagatun-rektoren skal skolene i Sogndal være livssynsnøytrale, noe som innebærer at alle religions- og livssynsgrupper skal behandles likt, ifølge avslagsbrevet som rektor sendte til elevene i september.

«Dette medfører at Sogndalsskulen ikke ønsker at det skal være religiøse sammenkomster innenfor skoletiden og at skolen ikke skal formidle informasjon fra ulike trossamfunn», skrev hun. Hver onsdag i hele høst har skolelaget derfor lagt sine møter til fotballbanen.

Midlertidig ordning

Kommunedirektøren i Sogndal, Tor-Einar Holvik Skinlo, har hele tiden forsvart den nye praksisen til Sagatun skole. Til Vårt Land opplyste han i oktober at praksisen ble innført «før dette skoleåret på bakgrunn av konkrete saker meldt til skolene».

Etter at saken ble en nasjonal mediesak, og attpåtil havnet på kunnskapsministerens bord, varslet kommunedirektøren et møte mellom rektor og elevene, skrev Vårt Land forrige måned.

Møtet fant sted mandag 17. oktober, noe som førte til en midlertidig løsning: Som en prøveordning fikk elevene møtes innendørs i storefri, meldte avisen i begynnelsen av november.

Prøveordningen skulle opprinnelig vare til 30. november. Da skal nemlig saken opp i kommunens levekårsutvalg. At skolene skal være såkalt livssynsnøytrale har ikke vært til politisk behandling tidligere.

Men nå har altså rektor tatt ytterligere grep. I et brev datert 17. november går det fram at ordningen blir permanent.

Overordet prinsipp

Leder for levekårsutvalget i Sogndal, Margrete Haug (KrF), sier til Vårt Land at hun ikke er kjent med rektors nye avgjørelse om skolelaget på Sagatun skole, men er tydelig på at saken uansett skal behandles politisk onsdag neste uke.

Saken handler nemlig ikke bare om praksisen på Sagatun skole, slik hun ser det, men om et overordnet prinsipp: Skal skolene i Sogndal være livssynsnøytrale eller skal de være livssynsåpne?

– Jeg synes det er helt feil at elever ikke skal få lov til å ha skolelag i storefri én gang i uka. Vi i KrF kommer i hvert fall til å gå for den livssynsåpne skole, sier hun.

Haug opplyser at hun i møtet vil fremme at kommuneadministrasjonen må gi dem en stadfestelse på at denne regelen også gjelder de andre ungdomsskolene i kommunen.

For å få saken bredere belyst håper hun den blir behandlet videre i kommunestyret.

Det har foreløpig ikke lyktes Vårt Land å få en uttalelse fra hverken rektor, kommunedirektøren eller skolelagets foreldrekontakt.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion