Religion

Total forvirring etter «appellnekt» av Frelsesarmeen

MISFORSTÅELSER: Julebyen Tromsø og Frelsesarmeen er enige om nytt samarbeid etter at Frelsesarmeen først ble nektet å holde en appell på årets julegrantenning. Etter massive motreaksjoner, skyldes det nå på «misforståelser og dårlig kommunikasjon».

I forrige uke skrev avisa Nordlys at Frelsesarmeen ikke får lov til å holde appell under årets julegrantenning i Tromsø. Avgjørelsen ble tatt av Julebyen Tromsø, som er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø Sentrum, Visit Tromsø og Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Lederen for Tromsø Sentrum, Shilan Ghadani, begrunnet utestengelsen i Nordlys med å si at selv om de respekterer Frelsesarmeens arbeid, ønsker de ikke «å fremme en organisasjon på scenen som ikke inkluderer alle seksuelle legninger», da med henvisning til Frelsesarmeens offisielle syn på homofili (se faktaboks). Dilemmaet med utestengelsen er at Frelsesarmeen er uløselig knyttet til julegrantenninga, en tradisjon de har vært initiativtaker til i flere byer, blant annet Tromsø.

Dette er en stor del av bakgrunnen for den massive kritikken som har blitt reist mot Tromsø Sentrum i løpet av de siste dagene. Overfylte kommentarfelt, kritiske kommentarer i lokalavisa Nordlys, og en ordfører som har sagt seg uenig i avgjørelsen til Tromsø Sentrum, er noen av motreaksjonene som har kommet. Det hører også med til historien at Shilan Ghadani, har opplevd rasisme og drapstrusler de siste dagene. Hun har nå politianmeldt truslene.

Ekskluderte alle for å inkludere

Den tidlige mediedekningen av saken kunne gi inntrykk av at Frelsesarmeen var den eneste organisasjonen som var utestengt. Men da lederne av Julebyen Tromsø fikk svare i en oppfølgingssak i Nordlys, kom det fram at det ikke bare var Frelsesarmeen som ikke kunne holde en appell – i inkluderingens navn ekskluderte Tromsø Sentrum alle fra å holde en appell. Det er uvisst om dette ble kommunisert til Frelsesarmeen før saken havnet i media. Det var for øvrig Nordlys som tok kontakt med Frelsesarmeen, opplyser sistnevnte.

«Misforståelser og dårlig kommunikasjon», skriver representanter for Tromsø Sentrum og Frelsesarmeen, i en e-post til Vårt Land, når de skal beskrive de siste dagenes hendelser. E-posten kom mandag ettermiddag etter at partene møttes mandag morgen for å drøfte saken. På møtet ble de enige om at Frelsesarmeen fortsatt skal være en del av julegrantenningen, «men i en ny drakt».

– Frelsesarmeen skal være en del av julegrantenninga, og vi kan kanskje ikke kalle det appell, men det blir en stor overraskelse fra Frelsesarmeen, sier Ida Amelie Mayes, leder for Frelsesarmeen i Tromsø, til Nordlys.

Shilan Ghadani har tidligere sagt til Nordlys at de ikke har reagert på noe av det som har blitt sagt i Frelsesarmeens appeller tidligere, og Nilsen la til at det var en prinsipiell avgjørelse: De ønsket ikke appeller på et familiepreget arrangement. Tidligere har Frelsesarmeen gjerne fokusert på de fattige i Norge i sine appeller.

Men år blir det altså ingen slik appell. Nå blir det i stedet «tidenes julegrantenning», skriver partene i e-posten til Vårt Land.

---

Julegrantenning-saken i Tromsø

  • Det er prosjektet Julebyen Tromsø som formelt sett er ansvarlig for julegrantenningen.
  • Julebyen Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø Sentrum, Visit Tromsø og Næringsforeningen i Tromsøregionen.
  • I år ble det besluttet å nekte Frelsesarmeen å holde en appell på julegrantenninga på bakgrunn av Frelsesarmeens homofili-syn.
  • Frelsesarmeens offisielle syn på ekteskapet er at det er forbeholdt mann og kvinne, noe som virker inn på hvem som blir uniformerte soldater (men ikke på hvem som ellers kan arbeide eller engasjere seg i Frelsesarmeens virksomhet).
  • Etter et møte 14. november, ble Frelsesarmeen og Julebyen Tromsø enige om at julegrantenninga skal være et religiøst og politisk nøytralt arrangement Det blir ingen tradisjonelle appeller, skriver Nordlys.

---

Vil ikke si noe om misforståelsene

Hva misforståelsene gikk i, vil ikke Frelsesarmeens leder Mayes, spekulere i overfor Vårt Land.

– Jeg hadde lyst til å ha et møte hvor vi kunne snakke ansikt til ansikt for å oppklare misforståelser. Men jeg vil ikke si hva misforståelsene er. Det er Tromsø Sentrum som har vært den aktive parten her ved å si nei, og så ja. Vi har ikke vært en aktiv part, forklarer Mayes til Vårt Land.

Det har ikke lykkes Vårt Land å få en representant fra Julebyen Tromsø til å stille intervju for å forklare hva misforståelsene har gått i.

«Vi er glade vi fikk en veldig god samtale og ei arbeidsøkt der vi i fellesskap kom frem til en god løsning for alle parter. Vi ser frem til en julegrantenning utenom det vanlige, med barna i fokus, sammen med Frelsesarmeen», skriver Trude Nilsen, direktør Næringsforeningen i Tromsøregionen, i e-posten til Vårt Land.

– Sa de skulle ha tatt et møte mye tidligere

Mayes er fornøyd med at partene endelig fikk møttes:

– Det har skjedd mange misforståelser. Men nå har vi hatt et møte hvor vi hadde en veldig god dialog, og hvor vi ble litt bedre kjent med hverandre. Nå har vi blitt enige om et fremtidig samarbeid om julegrantenninga, sier hun.

På mandagens møte fortalte Mayes konkret hva Frelsesarmeen gjør for homofile i Tromsø.

– Vårt svar til Tromsø Sentrum var at det er ingen i Tromsø som blir ekskludert i vårt arbeid lokalt. Når det kommer til homofili-spørsmålet, så er det slik at vi har ingen makt til å forandre det, så vi må bare forholde oss til Frelsesarmeens offisielle syn. Da var det viktig for oss å påpeke at alle er velkomne.

– De opplevde det som veldig lærerikt, og de sa at vi skulle ha tatt et møte mye tidligere, sier Mayes.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion