Religion

Kvinneprestmotstander Benjamin Bjørnsen Anda klager inn NRK for PFU

PRESSEETIKK: Sokneprest Benjamin Bjørnsen Anda ble i sommer omtalt for sin prinsipielle motstand mot kvinnelige prester. Onsdag skal saken behandles i Pressens faglige utvalg.

Benjamin Bjørnsen Anda, som er prest i Den norske kirke, har klaga inn NRK for brudd på Vær varsom-plakaten, etter at kanalen i juli omtalte Andas prinsipielle motstand mot kvinnelige prester.

Det var nettavisa Journalisten som først omtalte saken.

Anda mener at NRK har brutt Vær varsom-plakaten på flere punkter. Han reagerer særlig på at artikkelen på Facebook i utgangspunktet hadde tittelen «Nekter å samarbeide med kvinnelige prester», og at NRK refererte en tekstmelding mellom han og journalisten, hvor han oppgir at han ikke ønsker å bidra til saken.

Også Vårt Land har tidligere skrevet flere artikler om saken.

Siterte tekstmelding

Bakgrunnen for NRK-artikkelen var et portrettintervju Anda ga til Sunnmørsposten, hvor avisen også omtalte hans konservative teologiske ståsted og syn på kvinners prestetjeneste.

I etterkant av intervjuet med Sunnmørsposten tok NRK kontakt med Anda og spurte om han hadde anledning til å utdype sine synspunkter. I ei tekstmelding svarte Anda da at han ønska «ro og fred» rundt sine standpunkter, og at han ikke hadde noen kommentarer til NRKs spørsmål.

Denne tekstmeldinga ble seinere referert i saken, og Anda mener dette strider med Vær varsom-plakatens punkt 3.3, som omhandler pressens ansvar for å klargjøre premissene i møtet med kilder. I klagen skriver Anda at han opplever det som «uryddig og urettferdig» at tekstmeldinga ble offentliggjort, da det «ikke var tydelig at dette var en intervjusituasjon».

Anda mener at dette etterlater et inntrykk av at han har bidratt til saken. «Dette påvirker også hvordan jeg blir oppfattet, og mine meninger fremstår annerledes enn de faktisk er», skriver han.

I sitt tilsvar skriver NRK:

«Når journalisten ber om et intervju, og intervjuobjektet kommenterer hvorfor vedkommende ikke vil gi et intervju, mener vi det er naturlig å referere dette, også for at leserne forstår at vi har vært i kontakt med den som omtales. Dette var heller ikke spørsmål knyttet til private forhold, men et tema som var høyst relevant for hans offentlige rolle som prest».

Soknepresten reagerer også på at han ikke ble varsla i forkant av publiseringstidspunktet, eller at saken ville bli omtalt på Dagsrevyen.

Reagerer på Facebook-tittel

Selv om tittelen på NRKs sider hele tida har vært «Seier nei til kvinneprestar – får likevel halde fram som sokneprest» ble den i utgangspunktet lagt ut på Facebook under tittelen «Nekter å samarbeide med kvinnelige prester» – hvilket Anda mener er misvisende.

Han har derfor klaga NRK inn for brudd på Vær varsom-plakatens 4.4, som sier at pressen skal sørge for at overskrifter ikke går lengre enn hva det er dekning for i teksten. NRK endra tittelen da Anda tok kontakt med NRK tre dager etter artikkelen ble publisert.

Som en følge av hvordan Facebook fungerer har imidlertid lenker til saken som allerede var delt beholdt den gamle tittelen. I klagen angir Anda at det er tittelen som har vært det mest belastende for ham.

«Selv om denne, heldigvis, ble endra så eksisterer den fremdeles på flere ulike steder på Facebook med ordet «nekter» i tittelen. Dette savner jeg at NRK har tatt et tydeligere oppgjør med og ansvar for, fremfor å skylde på Facebook», skriver Anda i klagen.

I artikkelen intervjua NRK også Anders Barstad, som er leder for presteforeningen i Møre. I saken er Barstad sitert på at «det skaper dårlig stemning i fellesskapet når folk definerer seg slik at de ikke kan samarbeide med andre». Dette sitatet mener Anda bidrar til å sementere et inntrykk av at han har nekta å samarbeide med kvinnelige kollegaer.

NRK argumenterer på sin side for at det er tydelig at Barstad «setter den aktuelle sognepresten syn i sammenheng med tidligere omtalte diskusjoner om konsekvensene av et slikt standpunkt og Kirkens holdning til dette».

Kanalen mener at det ikke blir slått fast at Anda nekter å samarbeide, men at Barstad ber «biskopen i Møre ta tak i den konkrete saken i lys av tidligere diskusjoner om hvordan et standpunkt mot kvinnelig prestetjeneste påvirker arbeidsmiljø og kollegium».

PFU behandler saken onsdag formiddag.


Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion