Religion

Ber Statsforvalteren vurdere tilsyn av kristen skole

FRISKOLER: – Også barna på en kristen privatskole har rett til å lære om mer enn bare det som er skolens eget syn, sier politisk sjef i Human-Etisk Forbund.

På Innherred kristne skole lærer de elevene at homofili er synd, skriver Dagbladet.

– Vi mener ikke det, men Bibelen sier det, og vi har Bibelen som grunnlag for undervisningen her, sier konstituert rektor Bjørn Valde til avisa.

Dette vekker reaksjoner hos Human-Etisk Forbund (HEF). De frykter at dette er det eneste elevene hører om homofili, og onsdag meldte de sin bekymring til Utdanningsdirektoratet og ber Statsforvalteren vurdere tilsyn av friskolen i Trøndelag.

Privatskoleloven redegjør for hvilke regler som gjelder for private skoler med rett til statstilskudd. Ifølge Dagbladet mottok Innherred kristne skole i 2022 2,6 millioner kroner i statlige midler. Lovens formålsparagraf slår blant annet fast at opplæringen skal «utvikle respekt for menneskerettigheter» og «forberede eleven til et ansvarlig liv i et fritt samfunn».

Det er dette HEF trekker frem i sin bekymringsmelding – som Vårt Land har fått tilgang til.

– Opptatt av barnas rettigheter

– Bekymringen er at denne skolen kanskje ikke skiller tydelig mellom hva som er deres eget syn og hva elevene også har rett til å lære om – det som er resten av samfunnets syn og det som ifølge barnekonvensjonen er deres rettigheter, sier politisk sjef Lars-Petter Helgestad til Vårt Land.

Etter å ha lest Dagbladets intervju med rektoren, mener han det fremstod «veldig ensidig». Derfor ønsker de at Utdanningsdirektoratet ser nærmere på saken.

– Vi gjør dette fordi vi er opptatt av barnas frihet og rettigheter. Også barna på en kristen privatskole har rett til å lære om mer enn bare det som er skolens eget syn.

HEF opplyser til Vårt Land at det er første gang siden før pandemien at de etterlyser et slikt tilsyn.

Utdanningsdirektoratet åpner vanligvis ikke tilsyn basert på en enkelt bekymringsmelding, skriver de på egne sider. «Men sammen med annen informasjon inngår bekymringsmeldingene i vurderingene vi gjør av risikoen i barnehagene og skolene». Her er en oversikt over hvilke barnehager og skoler de har ført tilsyn med.

«Storm i vannglass»

– Vi er en helt normal skole, men så er det slik at folk vil trekke frem det spesielle. Jeg kan jo spørre tilbake: Synes dere at den skolen som besteforeldrene deres gikk på var en ekstremskole? Det tror jeg ikke mange hadde svart ja på.

Det sier konstituert rektor Bjørn Valde, som altså mener Innherred kristne skole ikke skiller seg stort fra norske skole for 70 år siden. Han beskriver det hele som storm i et vannglass, og avviser at de ikke holder seg innenfor lovteksten.

– Vi har fått godkjent status ut fra et livssynsgrunnlag. Vi har den evangeliske lutherske religion i bunnen, og er sånn sett slik som den gamle norske skolen var.

Ifølge Valde er bekymringen for barna grunnløs. Han mener den største forskjellen er at de i motsetning til den offentlige skolen, har et eget fag som heter kristendom.

– Ellers så prøver vi å oppdra elevene til gagns mennesker og tror vi har lyktes bra med det. De har gjennomført løpet her, har kommet seg inn i både samfunnet og arbeidsmarkedet.


Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion