Religion

Advokatforeningen kritiserer lovforslag om konverteringsterapi

HØRING: Regjeringens forslag om å forby konverteringsterapi møter motstand hos Advokatforeningen.

«Det er Advokatforeningens oppfatning at konverteringsterapi som søkes av en myndig person ikke bør kriminaliseres, og at en eventuell kriminalisering vil støte an mot våre menneskerettslige forpliktelser».

Det skriver Advokatforeningen i sitt høringssvar om regjeringens foreslåtte forbud mot konverteringsterapi.

Foreningen sendte svaret sitt én dag før fristen gikk ut 14. oktober. Her kommer de med flere aspekt de mener er problematiske i lovforslaget.

De mener blant annet at det er «grunnleggende at enhver voksen person må ha anledning til å søke støtte og eventuell terapi dersom vedkommende av en eller annen grunn skulle være usikker på, ukomfortabel med eller slite med emosjonelle problemer i anledning sin identitet eller seksuelle orientering. Forslaget bryter med et slikt utgangspunkt», skriver de.

– Diskriminerer

Advokatforeningen mener forslaget diskriminerer gruppen mennesker det er ment å ivareta, ved at homofil og transseksuell orientering fører til at man blir fratatt selvbestemmelsesrett, ved at de ikke kan søke den hjelpen de ønsker.

– Det er i strid med selvbestemmelsesretten , hvilket er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene. Forslaget vil ha som konsekvens at begrensningen av selvbestemmelsesretten, paradoksalt nok, vil ramme først og fremst de personer som forslaget er ment å beskytte, skriver advokat Nicolai V. Skjerdal i en e-post til Vårt Land. Han uttaler seg på vegne av Advokatforeningen i denne saken.

Foreningen skriver i høringssvaret at de slutter seg til et forbud mot konverteringsterapi som skjer enten uten tilstrekkelig samtykke fra en myndig person, eller overfor barn.

---

Dette foreslår regjeringen

  • «Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade.»
  • Regjeringen vil også forby reklame for konverteringsterapi.
  • Kilde: Regjeringen.no

---

Blandede tilbakemeldinger

Blant kristne aktører har det vært blandede tilbakemeldinger på lovforslaget. Mens biskopene i Den katolske kirke i Norge har gått hardt ut mot lovforslaget, har det fått bred støtte i Den norske kirke. Også MF vitenskapelig høyskole, Presteforeningen og Åpen Folkekirke har vært positive i sine høringssvar.

Konverteringsterapi ble for alvor satt på dagsorden av VGTVs serie «Homoterapi» i 2019. Erna Solbergs regjering sendte et mer avgrenset forbud på høring i 2021, som siden ble vraket av Støre-regjeringen.

Skeptikere i det kristelige landskapet har vært bekymret for at vanlig sjelesorg, og dermed religionsfrihet, skal rammes av et forbud. Det har også vært en kritikk fra KrF.

Vil ha mer presis utforming

Også Advokatforeningen mener grensene mellom lovlige og ulovlige samtaler og terapi er subtile og vanskelige å få grep på.

Advokat Nicolai V. Skjerdal

«Vil det være omfattet av straffebudets uttrykk «undertrykke» dersom en person i heterofilt ekteskap søker hjelp for å stå imot likekjønnet begjær, med det formål å berge ekteskapet? Lovbestemmelsen vil i så fall få det utslag at den begrenser muligheten for hjelp for mennesker med homofil legning, i motsetning til den som måtte søke hjelp mot for eksempel promiskuøs atferd overfor det motsatte kjønn (fordi hjelpen ikke har brodd mot den seksuelle orientering)», står det i høringssvaret.

De skriver også at straffebestemmelsen i lovforslaget er basert på vage og skjønnsmessige kriterier som gjør det vanskelig å se rekkevidden av den. De foreslår å gi straffebestemmelsen «en mer presis utforming ved at det angis hvilke typer av handlinger som rammes, hva som kvalifiserer til konverteringsterapi og hva som ligger i begrepet «seksuell orientering».

Sistnevnte begrep mener de bør defineres for å unngå at lovforslaget kan ramme hjelp mot seksuell forstyrrelse eller avvikende seksuell orientering som ved utøvelse medfører overgrep, slik som pedofili. De påpeker at det er åpenbart at lovforslaget ikke er ment å ramme dette.

– Forbyr ikke ufarlige samtaler

Tidligere har kulturminister Annette Trettebergstuen forsøkt å betrygge de som er bekymret for at et totalforbud vil gjøre at troende ikke snakker om legning i religiøse sammenhenger.

– Det skal selvfølgelig fortsatt være lov å snakke om tro og tvil om egen legning. Dette forslaget forbyr konverteringsterapi, ikke ufarlige samtaler, som noen skal ha det til, sa hun til Aftenposten.

Hun har påpekt hvilke kriterier som må oppfylles for at noe skal regnes som konverteringsterapi: «Det må være med viten og vilje, planmessig og metodisk. Og med et skadepotensial. Er det det, kan alle handlinger rammes av forbudet».


Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion