Religion

En av disse tre blir ny biskop i Hamar

DEN NORSKE KIRKE: Om to uker er det avskjedsgudstjeneste for Hamar-biskop Solveig Fiske. Nå er man ett skritt nærmere å finne hennes arvtaker.

Biskop i Hamar, Solveig Fiske blir 70 år i oktober, og går dermed av med pensjon. På kirkerådsmøtet 10.–11. november skal ny Hamar-biskop bli tilsatt.

På mandag kom man ett skritt nærmere dette, ved å snevre ned listen over fem aktuelle kandidater til tre.

Nå er det klart at enten Ole Kristian Bonden, Hege Elisabeth Fagermoen eller Tor Even Fougner blir det nyeste tilskuddet til Bispemøtet.

Ekteparet Raag Rolfsen og Margunn Sandal fikk ikke nok stemmer til å gå videre.

Lederen i bispedømmerådet i Hamar, Gunhild Tomter Alstad, takker de som har avgitt stemme og de fem kandidatene som har stilt seg til disposisjon for en av topprollene i Den norske kirke (DNK).

– Nå står vi igjen med tre gode kandidater som vi vil ta med inn til behandling i Bispedømmerådet før vi kommer med vår innstilling, sier Alstad.

– Som et langt svangerskap

Hege Elisabeth Fagermoen (55) er strålende fornøyd med å være på topp tre:

– Det er veldig, veldig hyggelig. Jeg er på tredjeplass bak to flotte, lokale kandidater. At de har fått solide stemmetall, er ikke overraskende, så det er en tillitserklæring for meg å være på tredjeplass.

Fagermoen er til vanlig sokneprest i Glemmen menighet i Borg bispedømme. Tidligere har hun blant annet vært prost i Søndre Follo, sokneprest i Skjåk og kapellan i Nordstrand menighet.

– Hvordan har prosessen vært?

Hege Fagermoen

– Litt som et veldig langt svangerskap! Man gjør jo dette ved siden av full jobb som prest, så det er klart at det krever noe av deg. Jeg synes det har vært veldig hyggelig med så mye positiv respons.

– Hva tenker du om sjansene dine videre?

– Det tenker jeg ikke så mye på. Fra min side står jeg fullt og helt i dette og stiller meg gjerne til disposisjon. Det er det som er jobben min nå. Så får vi bare se, sier Fagermoen.

---

Stemmetallene

Vekting av stemmene med utgangspunkt i fordeling av 100 «poeng», gir dette resultatet:


 • Ole Kristian Bonden 30,61 %
 • Tor Even Fougner 24,46 %
 • Hege Elisabeth Fagermoen 21,89 %
 • Raag Rolfsen 11,95 %
 • Margunn Sandal 11,09 %


Til sammen har 235 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp tre navn i prioritert rekkefølge.


Det var totalt 398 stemmeberettigede: Menighetsråd, ungdomsrådet og vigslede kirkelig ansatte i bispedømmet. I tillegg har prostene i øvrige bispedømmer, Samisk kirkeråd, representantene fra de teologiske utdanningsinstitusjonene og ungdomsrepresentanter til Kirkemøtet stemmerett


Kilde: Den norske kirke

---

Mer enn matematikk

Ole Kristian Bonden (52) var den som fikk aller størst oppslutning jobber i dag som prost i Hamar bispedømme, nærmere bestemt i Sør-Østerdal.

– Det er stor stas å være blant et lag med så dyktige nominerte kandidater. Det kjennes fint, sier Bonden.

Han sier prosessen fra første nominasjonsrunde har vært lang.

.

– Men det er jeg i grunnen litt glad for. Uansett hvordan prosessen ender har det vært en mulighet for å reflektere rundt min egen tjeneste og rundt det å være biskop og å jobbe i kirken. Det har vært lærerikt, sier Bonden.

– Du fikk størst oppslutning. Hva tenker du om sjansene dine videre?

– Det er ren matematikk at vi har gått fra fem til tre kandidater. Men jeg har selv sittet i Kirkerådet og utnevnt biskoper, og jeg vet veldig godt at det handler om mer enn matematikk. Andre ting spiller også inn, men det er klart, mulighetene mine har ikke blitt svekket, sier prosten.

Bonden har kristendom grunnfag fra Høgskolen i Volda, og teologisk embetseksamen og praktisk-teologisk seminar fra Menighetsfakultetet. Våren 2023 fullfører han et fireårig masterstudium i verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige høgskole.

Venter i spenning

Tor Even Fougner (57) fikk 24,46 prosent av stemmene, noe som var nest flest av kandidatene, men har ikke mange kommentarer til tallene:

– Jeg tar avstemningen til etterretning, så får vi vente i spenning på de videre trekkene, sier han.

.

Fougner er prost i Sør-Gudbrandsdal prosti i Hamar bispedømme. Han har tidligere vært sokneprest i St. Hanshaugen i Oslo, jobbet som priest i The Church of England i Sheffield og ledet fagforbundet TeoLOgene.

Han synes veien mot bispestillingen til nå har vært åpen og forutsigbar.

– Nå får vi la de som skal gjøre siste del av prosessen, få gjør det, sier Fougner.

– Trives der jeg er

For det er en lang prosess for å finne nye biskoper i Den norske kirke (se faktaboks).

I april hadde det kommet inn forslag på drøye 90 kandidater. Alle som ønsker det har hatt mulighet til å foreslå kandidater.

Blant disse var blant annet en Farmen-kjendis, en Vårt Land-kommentator og professoren som i sommer tok til orde for å bruke «hen» om Gud. Ingen av disse kom videre da Hamar bispedømmeråd i august snevret ned det store utvalget til fem aktuelle bispekandidater.

Raag Rolfsen var en av dem som da kom gjennom nåløyet, men han fikk ikke nok stemmer denne gangen til å bli blant de tre siste kandidatene. Han sier til Vårt Land at det har vært spennende og lærerikt å være med på «løpet».

– Jeg ønsker de tre gjenværende kandidatene Guds velsignelse og lykke til, skriver han i en sms.

Heller ikke kona Margunn Sandal kom videre i prosessen. Det tar hun fint.

– Jeg er selv fornøyd med å bli værende der jeg er. Jeg trives svært godt i Frogner, og ser frem til å fortsette arbeidet her, sier Sandal.

Også hun ønsker de gjenværende kandidatene Guds velsignelse og lykke til videre.

---

Bispenominasjon i Den norske kirke

 • Alle kan foreslå kandidater til ny biskop.
 • Bispedømmerådet nominerer fem kandidater.
 • Kirkerådet gir en frist for å stille supplerende kandidater til bispedømmerådets nominasjon.
 • De nominerte kandidatene presenteres.
 • Alle stemmeberettigede avgir stemme.
 • De tre kandidatene med flest stemmer offentliggjøres.
 • Biskoper og bispedømmeråd uttaler seg.
 • Kirkerådet tilsetter ny biskop.

---

Avskjedsgudstjeneste

Solveig Fiske ble ordinert til biskop i Hamar i 2006, og har ledet bispedømmet siden. Tidligere i år uttalte hun til Vårt Land at hun «skal vere på, og jobbe målbevisst, heilt til siste dag».

Åpning av Kirkemøtet 2022. Gudstjeneste i Vår Frues kirke i Trondheim.

Det blir avskjedsgudstjeneste for biskop Solveig Fiske i Hamar domkirke søndag 23. oktober kl. 11:00.Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion