Religion

Avvikler støtte til sykehjem for jøder og adventister: – Forferdelig

STATSBUDSJETTET: Norges eneste sykehjem for jøder kan stå uten statlig støtte om tre år. – Setter eksistensen av senteret på spill, sier Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfund.

– Det forferdelige er regjeringens plan om at om tre år er det null støtte. Dette setter naturligvis eksistensen av Jødisk bo- og seniorsenter på spill, sier Ervin Kohn.

Han er forstander i Det Mosaiske Trossamfund, som eier landets eneste sykehjem for jøder. Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2023 i går, ventet nedslående nytt for både Jødisk bo- og seniorsenter i Oslo og Mosserødhjemmet, som drives av Syvendedags Adventistkirken.

Ikke bare kan de vente seg et betydelig kutt i støtten neste år, regjeringen foreslår også å strupe støtten til dem på sikt.

«Tilskuddet har over flere år hatt dårlig måloppnåelse. Det foreslås at tilskuddet avvikles ved en gradvis nedtrapping på tre år. I 2022 ble det bevilget 9,2 mill. kroner. I 2023 foreslås det å bevilge 6,5 mill. kroner i tilskudd til drift av Mosserødhjemmet og Jødisk bo- og seniorsenter», heter det i Helse- og omsorgsdepartementets forslag til statsbudsjett.

Formålet med bevilgningen er å bidra til drift av sykehjemmene, samt stimulere til at kommuner velger å kjøpe plasser ved disse institusjonene.

Oslo 12.06.2018
Jødisk bo- og seniorsenter i Oslo.

– Planer legges på is

Jødisk bo- og seniorsenter har i dag seks sykehjemsplasser. På sykehjemmet får beboerne blant annet servert koshermat, og hver fredag kveld feirer de sabbat.

I tillegg til øremerkede midler over statsbudsjettet, mottar sykehjemmet tilskudd fra kommunen. Begge deler er nødvendig for å få driften til å gå rundt, ifølge Kohn. Dersom regjeringen gjør alvor av forslaget om å strupe støtten til sykehjemmet, vil det blant annet få konsekvenser for en planlagt utvidelse av driften.

– Jødisk bo- og seniorsenter har i dag planer på bordet om en tiltrengt økning med seks sykehjemsplasser. De legges på is, forteller han.

– Har dere fått noen signaler at regjeringen ønsker å kutte støtten til dere helt?

– Nei, dette er nytt for oss.

Olaug bollestad KrF landsstyre september 2022

Større perspektiv

Forstanderen mener forslaget om å strupe støtten til sykehjemmet må settes inn i et større perspektiv.

– Regjeringen tar bort støtte til de mest sårbare, de gamle, blant en sårbar minoritet. En minoritet man faktisk har påtatt seg forpliktelser overfor gjennom to internasjonale avtaler, sier han, og sikter til Terzin-erklæringen og Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter.

Terezin-erklæringen ble underskrevet av 47 land, deriblant Norge i juni 2009. Erklæringen viser blant annet til at eldre holocaustoverlevende og andre ofre for naziforfølgelsene i flere europeiske land har behov for sosial hjelp og medisinsk oppfølging, ifølge regjeringen.

Leder i KrF, Olaug Bollestad, har lite til overs for de foreslåtte nedskjæringene.

– Jeg blir skikkelig opprørt. Dette synes jeg rett og slett er både trist og smålig. At regjeringen velger å kutte til en minoritet – og attpåtil blant de aller mest sårbare synes jeg er hjerterått, sier hun i en skriftlig kommentar til Vårt Land.

– Dette er småpenger å regne på statsbudsjettet, men det er klart at det er store penger for Jødisk bo- og seniorsenter, sier hun.

Regjeringen tar bort støtte til de mest sårbare, de gamle, blant en sårbar minoritet

—  Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfund
Anita Hagler, leder på Mosserødhjemmet i Sandefjord, her utenfor sykehjemmet

– Kjempetrist

Også på Mosserødhjemmet i Sandefjord er de overrasket over nyheten om at regjeringen foreslår å avvikle det statlige tilskuddet til dem.

– Jeg synes dette er kjempetrist, men er ikke sjokkert over signalene fra regjeringen. Mitt inntrykk er at Arbeiderpartiet ikke er særlig glad i private institusjoner og skoler, sier Anita Hagler, leder på sykehjemmet.

Mosserødhjemmet drives av Syvendedags Adventistkirken og har i dag 56 beboere. Formålet deres er å drive pleie og omsorg av eldre, primært for adventister. For adventister er et vegetarisk kosthold en del av deres livsstil. De får derfor servert vegetarmat på sykehjemmet. I tillegg feirer de også sabbat og holder andakter. I dag er cirka 4.500 adventister i Norge.

Ifølge Hagler dekkes det meste av driften i dag gjennom avtalen de har med Sandefjord kommune, men siden 90-tallet har de også fått øremerkede midler gjennom statsbudsjettet. Pengene brukes for å opprettholde plasser til eldre adventister med bostedsadresse i andre kommuner, men som ønsker en plass på Mosserødhjemmet. I dag finnes det to sykehjem som drives av Syvendedags Adventistkirken.

– Dersom vi mister støtten risikerer vi at andre kommuner ikke vil prioritere å sende sykehjemsbeboere til oss fordi de ikke får rabatt, sier hun.

Dagsenter kan bli nedlagt

En liten del av den statlige støtten brukes også til et dagsenter som sykehjemmet opprettet for seks år siden. Det har mellom 10–20 deltakere. Uten tilskudd må de trolig legge ned dette, forteller Hagler.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet, forsvarer det foreslåtte kuttet slik:

«Det er kommunen som har ansvaret for å finansiere og yte helse- og omsorgstjenester, herunder sykehjem. I den økonomiske situasjonen vi er i, kan vi ikke få til styrkinger av viktige innsatser uten tydeligere prioritering. Noe må da prioriteres ned, og vi har blant annet valgt å prioritere ned tilskudd til og Jødisk bo- og seniorsenter og Mosserødhjemmet. Tilskuddet er begrenset sett i forhold til utgiftene kommunene har til drift av institusjonen, og det er foreslått en gradvis avvikling over en treårsperiode», skriver han i en e-post til Vårt Land.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion