Religion

Har vært en del av Salt Bergen siden oppstarten: – Vi var en homogen gruppe

MENIGHETSUTVIKLING: Da pinsemenigheten Salt Bergen startet opp for 18 år siden, bestod de stort sett av unge mennesker i slutten av tjueårene. Utviklingen har gjort det nødvendig å ta grep.

– Det å følge Jesus er ikke noe som hører til én generasjon, men til alle faser av livet, sier Sigurd Bekkevold, pastor i Salt Bergen.

Når han og pinsemenigheten Salt denne helga møtes til sin årlige konferanse, Saltkonferansen, er det med en bredere profil enn tidligere. Nå retter de seg mot flere generasjoner.

Det har blitt viktig for kirken på grunn av utviklingen de har hatt over flere år.

Ungdomsmenighet

Menigheten Salt startet opp i Bergen i 2004, med blant annet Bekkevold som en av lederne.

Den gangen var det rundt 60–70 unge voksne i slutten av tjueåra som kom sammen for å danne byens nye pinsemenighet.

Noen var allerede småbarnsforeldre, andre var på vei ut av studietida. Men alle hadde til felles at de var det man betegner som «unge voksne».

– Det var mange som mente at vi var en ungdomsmenighet, sier Bekkevold.

En homogen gruppe 30-åringer

Robert Hisdal er også blant dem som har vært med i Salt Bergen siden oppstarten. Han legger ikke skjul på at menigheten opprinnelig kan ha blitt oppfattet som lite mangfoldig:

– Vi var jo ikke så mange i starten, men vi var en veldig homogen gruppe med mennesker som alle var rundt 30 år gamle.

Robert Hisdal og kone

Han og kona har vært aktive i menigheten alle årene, og har fulgt utviklingen parallelt med at de selv har fått fem barn. I dag mener de Salt er mer tilrettelagt for et mangfold av ulike livsfaser:

– Salt har utviklet seg til å inkludere alle generasjoner, uavhengig av livsfase og livssituasjon. Det tror jeg alle er glade for.

Hisdal forteller at barn og ungdom har alderstilpasset opplegg. På søndagsgudstjenestene er det søndagsskole for barn mens de voksne har gudstjeneste.

På helgens Saltkonferanse vil det være det samme:

– Konferansen har opplegg for ulike aldersgrupper. Våre barn, som er i alderen 8 til 22 år, er fordelt på ulike avdelinger. Jeg tror det er viktig, særlig for de minste, at det er opplegg og forkynnelse som er tilpasset, sier han.

Robert Hisdal, Salt Bergen

Målrettet satsing

Pastor Sigurd Bekkevold forteller at Saltkonferansen 2022 har temaet «generasjoner sammen».

– De siste årene har vi jobbet målrettet med dette, slik at menigheten kan få en ny forståelse for hvordan man tenker om livsfaser. Hva slags åndelige behov har man i de ulike fasene? Det trenger vi å forstå, for å kunne møte det på en god måte.

Han sier den religiøse interessen hos et menneske som regel er på topp når man er i slutten av tenårene, for deretter å dale til et bunnpunkt omtrent ti år senere.

– I Salt ønsker vi å være en kirke for alle, uavhengig av livsfase. Derfor har vi barnepastorer, ungdomspastorer, studentarbeid, unge voksne og familiearbeid, og vi forsøker å ha sømløse overganger mellom fasene, så vi ikke mister mennesker som er på vei fra en fase til en annen.

Han legger ikke skjul på at de som var med på å starte Salt for 18 år siden, nå har blitt eldre og har fått eldre barn, og at dette har vært med på å skape en utvikling i menigheten.

Hva slags åndelige behov har man i de ulike livsfasene?

—  Sigurd Bekkevold

– Men nå har vi altså rundt 600 kirkegjengere innom i løpet av en helg i Bergen, folk som er i alle livets faser. Til og med besteforeldregenerasjonen har hektet seg på, forteller Bekkevold.

– Hvordan kommer livsfasetenkningen til uttrykk på Saltkonferansen?

– I tillegg til å ha en egen konferanse både for barna og for ungdommene, har vi inviterte flere talere som er opptatt av disse temaene. Jeg tror det blir mye nyttig å lære.

Sigurd Bekkevold, daglig leder og pastor i Salt

Han håper det ikke bare er familier, men også unge og voksne i andre livssituasjoner, som dukker opp på konferansen.

– Det er mange single og barnløse som føler det er sårt å møte kirken fordi det kan være mye fokus på familiene i en menighet. For oss er det viktig å kommunisere at kirken som helhet fungerer som en familie. Kanskje særlig for dem som ikke har barn selv, kan kirken være et sted der man føler på tilhørighet og deltakelse i å gi troen videre.

---

Salt

  • Menighet som tilhører Pinsebevegelsen
  • Grunnlagt i 2004 i Bergen. Finnes nå i flere norske byer
  • Ledes av hovedpastor Øystein Gjerme

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion