Religion

Dette mener de står på spill under årets kirkemøte

KIRKEMØTET: Onsdag møtes «Stortinget» i Den norske kirke når Kirkemøtet 2022 sparkes i gang. Representantene Vårt Land har snakket med, er ikke i tvil om hvilken sak på programmet som er viktigst.

– Det vil bli en voldsom debatt om kirkelig organisering, sier Jo Hedberg.

Han er et av de 116 medlemmene av Kirkemøtet, det øverste organet til Den norske kirke, som samles i Trondheim fra 21. til 26. september.

Her skal de diskutere og stemme over en rekke saker som vil påvirke kirken i tiden fremover. Vårt Land har spurt flere av Kirkemøtets medlemmer hva de mener står på spill under årets samling.

Hedberg, som representerer Tunsberg bispedømme og det kirkepolitiske partiet Bønnelista, er ikke i tvil om hvilket punkt på sakslisten som blir viktigst.

– Saken om kirkelig organisering handler om hvordan kirken skal bruke ressursene sine i mange år fremover, sier Hedberg.

Ny organisering av kirken

Spørsmålet om hvordan kirken skal organiseres i framtiden, har vært en lang debatt med mye uenighet. Etter at en omfattende rapport i fjor var på høring, har Kirkerådet, som forbereder sakene som skal behandles av Kirkemøtet, gitt en anbefaling til vedtak.

Jo Hedberg

Det er lagt fram tre ulike modeller for kirkelig organisering. Målet for Kirkemøtet er at det skal fattes et prinsippvedtak, før nye høringsrunder og videre behandling skjer på neste års kirkemøte.

På spørsmål om hva som står på spill når saken tas opp, svarer Hedberg følgende:

– Kirken har blitt mer og mer profesjonalisert. Det blir mindre frivillighet, noe som fører til mindre engasjement, noe som igjen fremskynder bemanningskrisen.

Hedberg mener at den såkalte «modell 1» kan legge best til rette for frivillighet.

Les mer om de ulike modellene som har blitt diskutert her:

Saken om kirkelig organisering har vært en energilekkasje av dimensjoner i mange år, som stjeler oppmerksomhet fra andre saker

—  Kristin Raaum

---

Dette er modellene for kirkelig organisering:

  • Modell 1: Soknet ved fellesrådet som arbeidsgiver for alle.
  • Modell 2: Rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver for alle.
  • Modell 3: Har blitt omtalt som et kompromiss mellom de to andre modellene, med samlet og samordnet utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner, men der rettssubjektet Den norske kirke fortsatt er arbeidsgiver for prestene.
  • Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å gå inn for modell 3.

Kilde: Vårt Land arkiv

---

Raaum: – Stor uenighet

Også kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, som er valgt inn i Kirkemøtet fra Oslo bispedømmeråd på lista til Åpen folkekirke, forteller at kirkelig organisering vil bli årets store sak.

Saken har vært oppe til behandling flere ganger siden arbeidet med den startet i 2005. De 702 sidene med sakspapirer vitner også om at dette er en omfattende sak.

KM 2021 Kristin Gunleiksrud Raaum

– Hva står på spill i denne saken?

Det er veldig mye. Dette er en sak som har ligget der i mange år, og som det er stor uenighet om. Vi har forsøkt å finne en løsning, uten å få det til. Det har vært en energilekkasje av dimensjoner i mange år, som stjeler oppmerksomhet fra andre saker og gjør at vi ikke kommer videre i dem, sier Raaum.

Hun mener det er svært viktig at Kirkemøtet nå fatter et prinsippvedtak som er bærekraftig og samlende.

Uenighet om arbeidsgiveransvaret

I saken om kirkelig organisering er det størst uenighet om hvor arbeidsgiveransvaret for kirkens ansatte skal ligge, ifølge Raaum.

Både Alex Ramstad Døsvik fra Åpen folkekirke, som representerer Nidaros bispedømme, og Therese Egebakken fra Nominasjonskomiteens liste, som representerer Stavanger bispedømme, tror også det blir hetest diskusjon rundt kirkelig organisering.

Bilder fra Kirkerådet september 2021. Portrett av Alex Ramstad Døsvik

– Det er et voldsomt engasjement knyttet til denne saken, både i og utenfor Kirkemøtet, og folk er spente på hva som til slutt vedtas, sier Egebakken.

Ifølge henne er det relativt åpent hvilken modell man lander på. Egebakken stemmer selv for «modell 1».

Døsvik har derimot ikke bestemt seg for hvilken modell hen kommer til å støtte.

– Det er vel det som er utfordringen i denne saken, at man ikke klarer å bli enige og lande på noe, sier Døsvik.

Hvor aktivistisk skal Den norske kirke være med pengene sine? Se video:

Valgregler og rekruttering

Det er ikke bare kirkelig organisering som skal tas opp på Kirkemøtet denne uken. Saken om endring i kirkelige valgregler skal opp, og det samme skal ordningen «prest under utdanning», som legger til rette for at teologistudenter kan jobbe som prest mens de utdanner seg.

Bilder KM 2021- fredag   Therese Egebakken

For henholdsvis Egebakken og Døsvik, er også dette saker de er spente på å diskutere.

– Det er ingen hemmelighet at Den norske kirke sliter med rekruttering, og det blir spennende å se hvordan man skal jobbe med det videre, sier Døsvik.

Egebakken peker på endring i valgreglene som en interessant sak, fordi den vil ha noe å si for alle de som stemmer ved kirkevalg.

– Jeg synes kirkelig organisering og endring i valgregler er de mest interessante sakene, men det er viktig å understreke at alle sakene er like viktige, fordi avgjørelsene som tas vil ha noe å si for kirkens fremtid, sier hun.

---

Kirkemøtet

  • Kirkemøtet er det øverste demokratiske organet i Den norske kirke, som møtes en gang i året.
  • 116 medlemmer samles når årets kirkemøte avholdes i Trondheim, 21-26. september.
  • Årets kirkemøte skal blant annet ta for seg, i tillegg til kirkelig organisering, «prest under utdanning», endringer i valgregler, kirken som økonomisk aktør og ansvarlig forvalter, samt revidering av liturgiske ordninger for skjærtorsdag, langfredag og påskenatt.

Kilde: Den norske kirke

---

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion