Religion

– Lov å bli eldre og se et større bilde

DEN NORSKE KIRKE: Møre-biskop Ingeborg Midttømme har snudd om likekjønnet ekteskap i kirken og en omstridt formulering i jobbannonser om at «samlivsform kan bli vektlagt».

Det ble klart da Møre bispedømmeråd vedtok et forslag om å slutte å skrive at «samlivsform kan bli vektlagt» når prestestillinger lyses ut.

– Det var på mitt initiativ at saken først ble satt på sakskartet i april, sier Ingeborg Midttømme til Vårt Land.

I 2020 var Møre-biskopen med på å stemme ned et forslag om å fjerne setningen. Nå har hun snudd. Det var NRK Møre og Romsdal som først omtalte vedtaket.

Overrasket i pause: Har snudd om likekjønnet ekteskap

Det var imidlertid ikke den største overraskelsen på mandagens møte i Møre bispedømmeråd.

På direkte spørsmål fra Romsdals Budstikke i en pause bekrefter nemlig biskop Midttømme at hun har snudd i synet på ekteskap mellom homofile.

– Ja. Det er en følge av at jeg etter Kirkemøtets vedtak har jobbet videre med meg selv, sier Midttømme til avisen.

Midttømme har tilhørt mindretallet blant biskopene som har ment at det ikke er bibelsk grunnlag for å vie par av samme kjønn i kirken.

Midttømme: – Det er lov å bli eldre og se et større bilde

Etter møtet utdyper Midttømme om tematikken overfor Vårt Land.

– Når snudde du i spørsmålet om likekjønnet ekteskap?

– Som biskop har jeg ansvar for ordningene vi har. Da Kirkemøtet vedtok å åpne for likekjønnet vigsel i 2016, var vi enige om å være uenige om det, men at vi har to sidestilte syn på ekteskapet og to vigselsliturgier, begynner Midttømme.

Kirkemøtet er Den norske kirkes «storting» – det øverste, valgte organet i kirken.

De siste årene har den offentlig debatten om likekjønnet ekteskap roet seg, påpeker biskopen. Det har gitt rom til å grunne på spørsmålet. Derfor er det vanskelig å si når hun snudde, forklarer Midttømme.

– Jeg aksepterer at et ekteskap er et ekteskap. Det går ikke an å sette en dato. Det er store spørsmål, da må ting få ta tid. Det er lov å bli eldre og se et større bilde, sier hun.

Kirkemøtet 2016. Ingeborg Midttømme

– Vi kan ikke trekke ned menneskeverdet til homofile

Linjeskiftet om setningen i Møre bispedømmes jobbannonser har også modnet seg over tid, skal vi tro biskopen.

– Jeg synes dette har vært vanskelig og har jobbet med det lenge, sier Midttømme.

Én nøkkelhendelse for Midttømme var arbeidet med Bispemøtets uttalelse til 50-årsjubileet for avkriminaliseringen av homofili i vinter.

«Vi som nå er biskoper i Den norske kirke, erkjenner at Bispemøtets uttalte holdninger til og omtale av homofili og homofile opp gjennom årene har påført mange mennesker stor skade og smerte», uttalte biskopene enstemmig.

– Det ble veldig alvorlig for meg å se hvordan formuleringen i utlysningene våre var med på å skygge for evangeliet. Jeg har sagt at alle er skapt i Guds bilde og elsket av Gud, men det har ikke blitt hørt, fordi formuleringen har stått i veien. Sånn kunne det ikke fortsette. Vi kan ikke trekke ned menneskeverdet til homofile, sier Midttømme.

Biskoper i Den norske kirke. Bispemøtet.

Olav Fykse Tveit, preses, Nidaros domprosti

Fungerende biskop Kari Mangrud Alvsvåg, Borg bispedømme

Kari Veiteberg, Oslo bispedømme

Solveig Fiske, Hamar bispedømme

Jan Otto Myrseth, Tunsberg bispedømme

Stein Reinertsen, Agder og Telemark bispedømme

Anne Lise Ådnøy, Stavanger bispedømme

Halvor Nordhaug, Bjørgvin bispedømme

Ingeborg Midttømme, Møre bispedømme

Herborg Oline Finnset, Nidaros bispedømme

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Sør-Hålogaland bispedømme

Olav Øygard, Nord-Hålogaland bispedømme

Står fast: – Samboere skal ikke ordineres til prest

Det var et stort flertall – åtte mot to stemmer – som vedtok å fjerne denne setningen fra utlysninger:

«Med hjemmel i Likestillings- og diskrimineringsloven § 30 – 2 blir opplysninger om samlivsform innhentet og kan bli vektlagt».

Den har blitt kritisert for å støte bort homofile søkere, men også forsvart med at ekteskap må være eneste akseptable samlivsform for en prest.

Paragrafen i diskrimineringsloven åpner for å spørre om og vektlegge samlivsform ved ansettelser hvis forskjellsbehandlingen er religiøst begrunnet.

Ifølge sakspapirene til mandagens gjelder denne unntaksregelen bare legning. Spørsmålet om samboerskap står man fritt til å ta opp med en jobbsøker uansett.

Motstandere av å fjerne setningen frykter derimot at det vil svekke kravene kirken stiller til presters livsførsel. og at samboende prester med tiden vil få jobb i Møre bispedømme.

– Bispemøtet vedtok i 2007 at vi ikke skulle ordinere samboere til prest. Det har vi ikke endret på, sier Midttømme om temaet.

Gard Sandaker-Nielsen. Leder av Åpen folkekirke.

Stavanger alene igjen – Åpen Folkekirke vil ha nasjonal nekt

Vedtaket i Møre betyr at Stavanger bispedømme nå blir alene i Den norske kirke om å skrive i utlysninger at samlivsform kan bli vektlagt.

Det skjer mot et nasjonalt, kirkepolitisk bakteppe.

Leder i Åpen Folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen, bekrefter overfor Vårt Land at de fortsatt ønsker at kirken «skal slutte å benytte seg av unntaket i diskrimineringslvoverket».

– Det vil være et viktig signal om likebehandling til nåværende og fremtidige ansatte, til andre tro- og livssynssamfunn og til resten av samfunnet. Det vil forplikte alle kirkelige arbeidsgivere, ikke bare bispedømmerådene, skriver han.

Åpen Folkekirke er et kirkepolitisk «parti», som siden oppstarten har hatt LHBT-personers rettigheter i kirken som en kjernesak.

– Trist at digitale tilpasninger bare blir brukt når majoriteten av funksjonsfriske trenger det, sier Therese Utgård Aas, delegat til Kirkemøtet.

Slik reagerer medlemmer i bispedømmerådet på vedtaket

Vårt Land meldte nylig om til dels steile fronter før det avgjørende møtet. Mandag ettermiddag tikket reaksjonene inn fra medlemmer i Møre bispedømmeråd:

– Det er en gledens dag for kirken og for Møre! Jeg er glad for at kirken med dette vedtaket er litt nærmere å slutte med diskriminering av skeive. Jeg vil også berømme de som har stemt annerledes nå enn før, skriver Therese Utgård Aas fra Åpen Folkekirke i en SMS.

Fra Rikke Grevstad Kopperstad, som stemte mot, er meldingen derimot ordknapp og dempet.

– Jeg stemte for å beholde formuleringen vi hadde, fordi dette handler om mye mer enn en stillingsannonse, skriver hun i en SMS til Vårt Land.

Hun er styremedlem i Frimodig Kirke, som ble til som en reaksjon på at kirken åpnet for å vie par av samme kjønn. Nettverket stiller lister ved kirkevalget neste år.

Også Monika Tettli, som ble valgt inn i rådet som kandidat for Bønnelista, skal ha vendt tommelen ned for forslaget.

Leder i Presteforeningen i Møre, Anders Barstad, er derimot glad:

– Dette sender et signal om at alle er velkomne til å søke jobb i Møre, skriver han til Vårt Land.

Rikke Grevstad Kopperstad - Kirkemøtet 2021

Dette var begrunnelsen for å ta opp spørsmålet igjen

I saksorienteringen heter det at forutsetninger er endret siden saken om samlivs-formuleringer i stillingsutlysninger ble behandlet i 2020.

Nasjonalt har kirken kartlagt LHBT-ansattes kår og vedtatt en handlingsplan. I Møre har samlivsform knapt blitt etterspurt ved ansettelser.

Dessuten har det blitt «klart at begrepet ‘samlivsform’ i Likestillings- og diskrimineringsloven er knyttet til LHBT+» – ikke til om man er gift eller samboer, står det i orienteringen.

Dermed står man fritt til å spørre om og vektlegge det siste uten å nevne det i utlysningen eller å vise til loven. Slik faller et argument for å beholde formuleringen bort og den kan vrakes, argumenterer forslaget.

Mandag ettermiddag ble altså en forkortet versjon av forslaget vedtatt og den omstridte setningen forsvinner dermed fra stillingsutlysninger i Møre bispedømme.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion