Religion

Misjonssambandet: Ble ikke gjenvalgt – dette sier han nå

MISJONSSAMBANDET: – Erkjennelsen av at Misjonssambandet har et problem med egen kultur er viktig, sier Bjuland i en uttalelse etter at det ble klart at han ikke ble gjenvalgt som hovedstyreformann i misjonsorganisasjonen.

Fredag kveld ble det bestemt at Knut Espeland er den nye formannen i Misjonssambandets hovedstyre.

Tidligere formann, Raymond Bjuland, har gitt tydelig uttrykk for at han har ønsket å fortsette i posisjonen, men har nå fått rollen som nestformann.

Det har vært spenning knyttet til hvem som blir ny leder av toppstyret til misjonsorganisasjonen. Hovedstyret ble valgt på sommerens generalforsamling, og vanligvis konstituerer styret seg selv i løpet av denne. Men i år gikk styret til det uvanlige grepet å utsette å fordele lederrollene innad i hovedstyret, da de ikke kom til enighet.

I en pressemelding i juli skrev fungerende generalsekretær Birger Helland:

– Hovedstyret har konkludert med at det var nødvendig å bruke mer tid på denne prosessen enn den som var til rådighet under årets generalforsamling. Selv om det ikke er ideelt, ble det enighet om at beste løsning er å vente med å konstituere styret med formann og nestformann inntil vi kan samles fysisk til møte 9. og 10. september.

– Har ikke gitt meg tilstrekkelig tillit

Nå uttaler Raymond Bjuland seg om å ikke få fornyet tillit som hovedstyreformann.

I en uttalelse på Misjonssambandets nettsider skriver Bjuland at han er takknemlig for tilliten han har fått fra misjonsfolket ved å bli valgt inn i hovedstyret.

– Misjonssambandets beste har hele tiden vært min oppgave og mitt fokus, en oppgave jeg fortsatt har som nestleder. Hvordan jeg best skal ivareta dette ansvaret, er et stort og krevende spørsmål.

– Det nyvalgte hovedstyret har ikke gitt meg tilstrekkelig tillit til å fortsette som styreleder. Jeg har vært tydelig på, både før og under Generalforsamlingen, at jeg var motivert for å fortsette i denne rollen.

---

Hovedstyret

  • Hovedstyret er Misjonssambandets øverste valgte organ. Det består av syv medlemmer valgt av generalforsamlingen.
  • Dagens hovedstyre består av Gunnar Bråthen, Knut Espeland, Paul Reidar Odeh, Raymond Bjuland, Håvard Måseide, Lars Stensland og Robert Mulelid.

---

– Problem med egen kultur

Bjuland understreker likevel at det viktigste for han nå ikke er egen posisjon, men Misjonssambandet og veien videre.

– Vi har over lang tid jobbet med krevende saker og prosesser som på langt nær er fullført. Den erkjennelsen av at Misjonssambandet har et problem med egen kultur er viktig.

Nestformannen skriver at hovedstyret har et særskilt ansvar for å jobbe videre med dette.

– Her gjenstår mye arbeid som det nye hovedstyret ikke kan legge fra seg, mener Bjuland.

Bjuland referer til all uroen som har preget misjonsorganisasjonen de siste to årene, hvor kritikk av toppledelsens håndtering av varsler har stått sentralt.

Situasjonen toppet seg da det i vår ble kjent at generalsekretæren deres gjennom nesten tolv år, Øyvind Åsland, måtte gå med få dagers varsel, bare to måneder før generalforsamlingen.

Åsland avviste at avgangen handlet om varslingssakene. Hovedstyreformann Raymond Bjuland har uttalt at det handlet om «en helhetlig vurdering».

Bjuland, som har vært hovedstyrets leder de tre siste årene, ble i løpet av generalforsamlingen i juli kritisert av flere delegater for sitt lederskap.

Enkelte tok til orde for at organisasjonen hadde hatt godt av å få en ny leder. Andre delegater forsvarte ham. Bjuland var selv åpen om at han kunne tenke seg å fortsette som leder, skrev Vårt Land.

– Ansvar vi ikke kan løpe fra

nlm.no skriver Bjuland at han mener «Misjonssambandets utfordringer ikke primært handler om samarbeidsrelasjonen mellom styret og administrasjonen», men at det ikke er til å stikke under stol at det er utfordringer i relasjonen.

– Men det primære handler om alle de som har sagt ifra om vanskelige erfaringer med organisasjonen, og hvordan vi har møtt den enkelte dette gjelder. Det er dette som er utgangspunktet for den krevende situasjonen som Misjonssambandet befinner seg i. Dette er et ansvar vi som styre ikke kan løpe ifra, og det veier tyngst for meg.

Raymond Bjuland sier til Vårt Land at han ikke vil kommentere saken ytterligere

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion