Religion

Nå har Misjonssambandet valgt ny formann

MISJONSSAMBANDET: Knut Espeland blir ny formann i Misjonssambandets hovedstyre. Raymond Bjuland blir nestformann: – Jeg tolker dette som en maktkamp, sier NLM-veteran.

Det nye hovedstyret i Misjonssambandet har omsider bestemt seg: Knut Espeland skal være formannen deres. Det ble avgjort fredag kveld under deres første ordinære møte etter sommerens generalforsamling. Det skriver Misjonssambandet på sine hjemmesider.

Tidligere formann, Raymond Bjuland blir nestformann.

Det nye hovedstyret har altså blitt konstituert, og ser slik ut: Knut Espeland (styreleder), Raymond Bjuland (nestleder), Gunnar Bråthen, Robert Mulelid, Håvard Måseide, Paul Reidar Odeh og Lars Stensland, med Temesgen Shibru Galla som fast møtende varamedlem.

Hovedstyret er Misjonssambandets øverste valgte organ. Over dem står generalforsamlingen, som i sommer valgte inn nye medlemmer til styret. Formann og nestformann er det hovedstyret selv som velger.

Vanligvis konstitueres hovedstyre samme dag som hovedstyrets medlemmer blir valgt inn på generalforsamlingen. Men under generalforsamlingen i juli klarte ikke styret å komme til enighet. Dermed valgte styret å utsette avgjørelsen til sitt første ordinære styremøte, som altså har funnet sted i kveld.

Espeland flagget dissens i vår

– Hovedstyret ser frem til å arbeide videre sammen for å følge opp generalforsamlingens ulike vedtak. Det er viktig for oss alle å jobbe aktivt for å skape ro og vinne tillit, sier fungerende generalsekretær Birger Helland i en uttalelse på NLMs nettsider.

Knut Espeland arbeider i Utenriksdepartementet, og var fra 2011 til 2015 ordfører i Spydeberg for Krf. Espeland har sittet i hovedstyret siden 2015.

Han var også ett av styremedlemmene som tidligere i vår flagget dissens etter tidligere Generalsekretær Øyvind Åslands avgang.

Uro i organisasjonen

Det har vært knyttet spenning til til valg av ny hovedstyreformann. De to siste årene har misjonsorganisasjonen vært preget av uro, hvor kritikk av toppledelsens håndtering av varsler har stått sentralt.

Situasjonen toppet seg da det i vår ble kjent at generalsekretæren deres gjennom nesten tolv år, Øyvind Åsland, måtte gå med få dagers varsel, bare to måneder før generalforsamlingen.

Åsland avviste at avgangen handlet om varslingssakene. Hovedstyreformann Raymond Bjuland har uttalt at det handlet om «en helhetlig vurdering».

Bjuland, som har vært hovedstyrets leder de tre siste årene, ble i løpet av generalforsamlingen i juli kritisert av flere delegater for sitt lederskap.

Enkelte tok til orde for at organisasjonen hadde hatt godt av å få en ny leder. Andre delegater forsvarte ham. Bjuland var selv åpen om at han kunne tenke seg å fortsette som leder, skrev Vårt Land.

---

Hovedstyret

  • Hovedstyret er Misjonssambandets øverste valgte organ. Det består av syv medlemmer valgt av generalforsamlingen.
  • Dagens hovedstyre består av Gunnar Bråthen, Knut Espeland, Paul Reidar Odeh, Raymond Bjuland, Håvard Måseide, Lars Stensland og Robert Mulelid.

---

«Ren maktkamp»

På en tekstmelding til Vårt Land skriver NLM-veteran Hans Aage Gravaas at han ikke har noe i mot Espeland som person, men «tenker dette er et usedvanlig uklokt og lite samlende valg.»

Gravaas er nå sokneprest i Voksen sogn i Oslo, og har selv lang fartstid i NLM, både som misjonær, misjonssekretær og rektor for to NLM-eide høyskoler, deriblant Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

I tekstmeldingen skriver han at han tolker valget av Espeland som en ren omkamp fra mindretallet i hovedstyret som opponerte mot vedtaket om Åslands avgang i mai.

Gravaas skriver at Espelands oppgave nå blir å samle organisasjonen, og tror det blir en krevende oppgave.

Han avslutter meldingen med å skrive: «Jeg hadde håpet på forsoning, ikke det som jeg fortolker som maktkamp.»

Varsler: kan være urovekkende

Endre Stene var mannen som først fikk i gang debatten om varslingshåndtering og angivelig ukultur i Misjonssambandet. Han ber om mer åpenhet fra organisasjonen rundt konflikten som preget organisasjonen i en lengre periode.

I en tekstmelding til Vårt Land, skriver han:

«Hvis Bjuland er vraket som formann fordi det gamle styret ba generalsekretæren gå, er dette urovekkende».

Stene mener det er urovekkende først og fremst fordi han mener at misjonsfolket ikke har fått nødvendig innsyn i konflikten.

Stene skriver at han er redd for at maktkampen i NLM kan utvikle seg til å bli styggere om ingen setter ord på hva konfliktene dreier seg om. Han mener mangelen på åpenhet ble gjort synlig under Generalforsamlingen i sommer da daværende hovedstyreleder, Raymond Bjuland, møtte motstand for å «kontekstualisere Åslands avgang.»

Endre Stene skriver at han ønsker Espeland alt godt i rollen som formann, men understreker at han mener det blir avgjørende for Espeland at det snakkes åpent om hva som skjer i organisasjonen.

– Gedigen utfordring

Tidligere denne uka uttalte tidligere hovedstyreformann, Lars Gaute Jøssang, at det er «mye som synes å stå på spill» når ny hovedstyreformann skal velges.

– Uansett utfall vil valg av formann bli tolket som uttrykk for en eller annen underliggende oppfatning. Misjonssambandet er i en veldig spesiell og kompleks situasjon i organisasjonen, sa han til Vårt Land.

At hovedstyret i sommer ikke klarte å enes om ny formann mener han «speiler at det er sterke spenninger».

– Uansett utfall får den nye formannen en gedigen utfordring med å samle organisasjonen, sa Jøssang.

GF NLM 22

Biskop i hovedstyret

For første gang i Misjonssambandets historie har en fungerende biskop i Den norske kirke stått i posisjon til å bli misjonsorganisasjonens nye formann. Gunnar Bråthen har det siste halvåret ikke bare blitt fungerende biskop i Den norske kirke. I sommer ble han også valgt inn i Misjonssambandets hovedstyre. Dermed har han topposisjoner i to organisasjoner som står hverandre nær, men som i enkelte teologiske spørsmål synes å være på kollisjonskurs.

I et større intervju med Vårt Land denne uken, avviste han at han sto i en teologisk spagat.

– Gjennom hele livet har jeg hatt tilhørighet i begge organisasjonene. Jeg har følt meg fri til å være den jeg er, også teologisk, både i kirken og i Misjonssambandet, sa han.

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion