Religion

Dette sier kirkeledere om økt sexpress blant tenåringsjenter

UNGDOM: 1 av 5 unge jenter har opplevd uønsket seksuell beføling, ifølge ny undersøkelse. – Det er dessverre ingen grunn til å tro at det er noe annerledes i kristne miljøer, sier pastor Erik Andreassen.

I en ny undersøkelse utført av OsloMet kommer det frem at svært mange jenter i videregående skole har uønskede opplevelser med sex:

  • 1 av 5 jenter har opplevd seksuell beføling mot sin vilje.
  • 1 av 10 jenter har blitt presset til sex eller seksuelle handlinger.

Forsker ved velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Anders Bakken, er ikke overrasket over tallene.

– Det er jo urovekkende, men ikke overraskende at tallene er så høye. Dette er ting vi har sett fra tidligere forskning også, forteller han.

Bakken lanserte tallene i undersøkelsen sammen med forsker-kollega Frøydis Enstad på Arendalsuka mandag.

Det er Ungdata-undersøkelsen som blant annet har kartlagt seksualitet og vold blant ungdom. Rundt 110.000 elever på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående har svart på undersøkelsen i år.

– Ungdomsledere må ta tak

Erik Andreassen er pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem og har skrevet bok om kropp og seksualitet for ungdom. Han synes det er tragisk at tallene er så høye:

– Det er dessverre ingen grunn til å tro at det er noe annerledes i kristne miljøer. Jeg har eksempelvis snakket med 16-åringer som har opplevd press og forventninger knyttet til å debutere seksuelt, forteller han.

Andreassen tror løsningen ligger i å snakke mer med ungdom:

– Ungdomsledere må ta tak og tørre å snakke om kropp og seksualitet. Det handler om å ruste ungdommene til å kunne sette egne grenser og respektere andres, og våge å stå for dem.

Erik Andreassen. Oslo misjonskirke Betlehem.

Han er ikke overrasket over at jenter i mye større grad enn gutter opplever press på seksuelle handlinger tidlig:

– I dag skal man gjerne ikke snakke så mye om ulikhet mellom kjønnene, og det tror jeg er en bjørnetjeneste på dette feltet. Det er forskjell på gutter og jenter, og det må vi bare erkjenne.

Nå håper han flere vil snakke mer med gutta.

– Det er nok ikke så dumt å snakke direkte til gutta om hva mange jenter opplever. Noen gutter opplever også seksuell trakassering, men i all hovedsak er det jenter som blir rammet av dette. Ofte er det da gutter som utfører trakasseringen. Da er det viktig noen ganger å snakke direkte til dem, mener pastoren.

Selvom noen ledere er opptatt av å vente med sex til ekteskap, så er ikke den forkynnelsen alltid til hjelp for ungdommene som sitter foran dem

—  Erik Andreassen

– Tror du kristne ledere som gjerne vil forkynne at ungdommen bør vente med sex til ekteskap, kan kvie seg for å snakke om disse temaene?

– Ja, og det er jo et dilemma. For selv om noen ledere er opptatt av at man skal vente til ekteskapet, så er ikke den forkynnelsen alltid til hjelp for ungdommene som sitter foran dem. Realiteten til flertallet er ganske annerledes enn det, og da må man simpelthen forholde seg til det.

Dypt alvor

Hasti Hamidiasl er fagansvarlig for mangfold og inkludering i KFUK-KFUMs program «United Sisters» ved Forandringshuset.

Hasti Hamidiasl, fagansvarlig for mangfold og inkludering i KFUK-KFUMs program «United Sisters» ved Forandringshuset

Hun forteller til Vårt Land at tallene i Ungdata-undersøkelsen samsvarer med det ungdommene på KFUK-KFUMs arenaer opplever.

– For KFUK-KFUM er den hverdagen barn og unge står i, noe vi tar på dypt alvor. For å kunne møte unge på en god og trygg måte må vi snakke sant om livet, og det inkluderer seksuell trakassering og sexpress. Sunn seksualitet handler om å være trygg på seg selv og egne grenser, men også å respektere andres grenser, sier hun.

Hamidi tror, i likhet med Andreassen, at det er viktig å skape arenaer for samtale.

– I alt vårt arbeid er vi opptatt av at unge må møtes med åpenhet og respekt.

Sunn seksualitet handler om å være trygg på seg selv og egne grenser, men også å respektere andre grenser

—  Hasti Hamidiasl

– Nyttig å konkretisere

Også Elise Ottesen Søvik, prest i Røa og Sørkedalen menighet, mener kirken må snakke om sex og kropp, og tror det er lurt å gi ungdommene noen konkrete situasjoner de må ta stilling til og reflektere rundt. Søvik skrev masteroppgave om seksualitet, og har jobbet som ungdomsprest i Bekkelaget menighet tidligere.

?

– De må først og fremst øves opp til å ta gode valg for seg selv. Da kan det være nyttig å gi en konkret beskrivelse av en situasjon og så diskutere og reflektere litt i grupper.

– Hva slags case kan være nyttig å gi tenåringer, der spennet mellom de som allerede kan mye om sex og de som kan ingenting, er ganske stort?

– Man kan eksempelvis gi et case der en person har trådt over egne grenser og blitt med på noe han eller hun ikke ville. Så kan man spørre ungdommene hva som kan være lurt å gjøre og tenke på i en sånn situasjon. Mange har ikke tenkt over hva som er viktig for en selv.

Søvik tror det er viktig at ledere for konfirmanter og ungdommer i menigheten spør seg selv hva målet med samtalen skal være:

– Mange ledere er kanskje litt usikre på hvordan man skal snakke om seksualitet fordi temaet er personlig. Da er det greit å huske på at man ikke nødvendigvis trenger å snakke om seg selv. Det viktige er å starte gode samtaler og at det ikke blir en enveiskommunikasjon. Da kan man utforske hva sunne grenser og et godt liv egentlig betyr.

---

Ungdata-undersøkelsen

  • Årlig undersøkelse som blant annet kartlegger trivsel blant elever i alderen 10-19 år
  • Elevene får spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel
  • For elever på ungdomsskolen og videregående, stilles det også spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold
  • I 2022 har omtrent 110.000 elever svart på undersøkelsen

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion