Religion

Ny undersøkelse: Dårlig arbeidsmiljø i danske Folkekirken

DANMARK: Mobbing, sjikane og psykisk vold preger arbeidsmiljøet blant ansatte i Folkekirken i Danmark, ifølge en ny undersøkelse. Hver tredje arbeidstaker føler seg nedverdiget på jobb.

Over 3.000 ansatte i den danske Folkekirken har svart på en undersøkelse om hvordan de opplever det å være ansatt i Danmarks største kirkesamfunn.

Svarene er ikke oppløftende for kirken med 4,3 millioner medlemmer:

  • Hele 1 av 3 ansatte har hatt nedverdigende opplevelser på arbeidsplassen de siste fem årene.
  • Problemene er landsdekkende og har foregått over flere år.

I 2016 hadde Arbeidstilsynet tilsyn i Folkekirken, og kunne rapportere om 124 saker der mobbing, sjikane, psykisk vold og krenkende handlinger var sentralt. Siden den gang har problemene tilsynelatende ikke bedret seg. Danmarks Radio meldte saken først.

– Et anarki

Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig ledelse ved Institutt for Statsvitenskap ved Syddansk Universitet og har fulgt Folkekirken tett over tid. Han er forferdet over resultatene i den omfattende undersøkelsen:

– Jeg har aldri tidligere møtt på en kultur og et ledelsessystem hvor mobbing finner sted på denne måten. Det er ganske enkelt uhørt og fullstendig uakseptabelt, sier han til DR.

I undersøkelsen har rundt 1.000 ansatte gitt tilbakemeldinger gjennom personlige beskrivelser av utfordringene de opplever.

Menighetsrådene er jo folkevalgte amatører

—  Kurt Klaudi Klausen

Mange omtaler mobbing og sjikane, i tillegg til utfordringer med både menighetsrådene og ledelsesstrukturer.

Noen forteller om toppstyrte menighetsrådsmøter der ingen tør å imøtekomme prestens uttalelser. Andre mener lederne ikke blir holdt ansvarlige for beslutningene sine, og omtaler Folkekirken som «et anarki».

Gamle arbeidsstrukturer

Klausen tror den mer enn hundre år gamle ledelsesstrukturen i Folkekirken kan være hovedårsaken til de nedslående beskrivelsene om arbeidsmiljøet. Han peker på at medlemmene i landets mer enn 1600 menighetsråd har ansvar for ansatte uten at de nødvendigvis har noe kompetanse på hva det innebærer.

– Menighetsrådene er jo folkevalgte amatører. Det betyr at de ikke har noe kompetanse til å utøve det store ansvaret de har: Ansvar for medarbeidere og økonomi, sier han.

En anonym ansatt peker på det samme:

– Hvilke andre steder i vårt samfunn kan man bli leder og personalsjef uten noen form for kvalifikasjoner?

Nestformann i Landsforeningen for Menighetsråd, Inge Kjær Andersen, sier de ikke er interessert i å endre på strukturen med det første:

– Vi vil dog gjerne jobbe innenfor de rammene av den strukturen vi har, sier hun.

---

DEN DANSKE FOLKEKIRKE

  • Danmarks største kirkesamfunn
  • Tilhører den evangelisk-lutherske kirke, i likhet med Den norske kirke
  • Har 4,3 millioner medlemmer

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion