Religion

Har fått nye medlemmer etter podkast-satsing

PODKAST: Gjennom podkaster kommer Stian Kilde Aarebrot og stiftelsen Areopagos i kontakt med mennesker de aldri har møtt fysisk.

– Tilbakemeldingene fra lytterne er veldig gode. Vi har til og med folk som har blitt medlemmer i Areopagos etter å ha hørt på podkasten vår, forteller Stian Kilde Aarebrot.

Han jobber som prest med ansvar for trospraksis i Areopagos, som er en kristen stiftelse som jobber med dialog og trospraksis, der kunst og kulturelle uttrykk har en viktig plass. Her er han produsent for de to podkastene Trospraksis og Kulturmisjonen.

I Kulturmisjonen diskuterer Arne Christian Konradsen, Ingrid Ribe-Nyhus og Maria Bjørdal bøker eller andre kulturuttrykk sammen med gjester. Aarebrot håper lytterne blir inspirert til å la kultur ta mer plass i sine liv.

– Lesing som trospraksis er et poeng i seg selv. Det er viktig å prøve å rive ned noen av de rammene man tror er eksplisitt kristne, og åpne opp for at teologien finnes i all kultur. Alt vi gjør og er har plass i troen, sier Aarebrot, som synes podkast er et utmerket format der man stadig når ut til nye mennesker.

– Flere av lytterne våre er folk vi aldri har møtt fysisk, sier han.

Ifølge Vårt Lands oversikt over kristne aktørers podkaster, har Kulturmisjonen mellom 300 og 550 lyttere per episode. Trospraksis blir gjennomsnittlig hørt av mellom 100 og 200.

04.08.22 Oslo. Stian Birger Kilde Aarebrot avbildet ved Bibelselskapet sitt podkast rom.

Flere podkaster

En av de kristne aktørene som har funnet seg godt til rette i podkastlandskapet er Daniel Sæbjørnsen, pastor i menigheten Passion Åsane. Gjennom den kristne medieorganisasjonen Tro & Medier står han i bresjen for podkasten «Preach», hvor han tar for seg ungdoms spørsmål om kristen tro. Han står også bak podkasten «Liv & Lederskap».

– Vår visjon er å inspirere til sterke liv og store lederskap i Jesusetterfølgelse, sier han på telefon til Vårt Land.

Podkasten kommer ut månedlig og har etter tre års produksjon stabilisert seg på omkring 600 lyttere per episode. Hver måned inviterer Sæbjørnsen en ny, kristen leder som forteller om sitt forhold til tro og lederskap.

– Det slo meg for noen år siden at jeg har truffet utrolig mange dyktige, kristne ledere. Så fikk jeg en idé om å lage en podkast der jeg kunne stille mine egne spørsmål til alle disse. Podkasten har vist seg å berike mange flere mennesker enn det jeg kunne forutse, forteller Sæbjørnsen.

Sæbjørnsen håper podkasten kan inspirere folk, uavhengig av lederposisjoner, til å være en forskjell i sine liv.

– Alle mennesker kan påvirke andre, enten du har lederstilling eller ikke. Vi kan alle, gjennom uformelle handlinger og samtaler, påvirke andre. Da håper jeg så mange som mulig vil strebe etter å endre livskursen slik at vi kan likne så mye som mulig på Jesus.

Uutnyttet potensiale

Vårt Lands oversikt viser at et fåtall av podkaster fra kristne aktører lyttes til av over tusen personer per episode.

Kjetil Fyllingen i medieorganisasjonen Tro & Medier tror det fremdeles er et uutnyttet potensiale for flere nisje-podkaster med en kristen målgruppe.

At det stadig blir flere podkaster å høre på, bør ikke forhindre kristne formidlere fra å tenke på podkast som en mulig kanal for formidling, mener Fyllingen.

Flere av lytterne våre er folk vi aldri har møtt fysisk

—  Stian Kilde Aarebrot

– Det er ekstremt mange gode podkaster å velge mellom, både på norsk og engelsk. Sånn sett skal man være veldig fornøyd hvis man har noen hundre lyttere.

Han tror formatet kan være et godt supplement til kristne virksomheters øvrige tilbud.

– I snitt dukker det opp 46 personer på en gudstjeneste, et arrangement som ofte krever mye planlegging og organisering. En podkast er et godt supplement der du kan nå ut med budskapet ditt til mange mennesker med relativt liten arbeidsinnsats, sammenlignet med mye annet.

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion