Religion

Frimodig kirke mobiliserer for å stille liste til kirkevalget

KIRKEVALGET: På Frimodig kirkes årsmøte bestemte de seg for å stille med egne lister til kirkevalget i 2023. Nå er de halvveis til kravet om 300 underskrifter. – Vi må gjøre en jobb for å få inn resten, sier lederen.

Frimodig kirke er halvveis i mål med å samle 300 underskrifter for å kunne opprette en ny liste til kirkevalget i 2023. Det er blant flere krav Kirkerådet stiller med foreslått frist 2. januar 2023 for å sende søknad om registrering av nomineringsgruppe.

– Jeg regner med at det skal gå greit, sier leder i Frimodig kirke Sverre Elgvin Lied, som følger opp med å si at de bare mobiliserer «litt» for å nå målet.

– Det går jo ikke av seg selv. Så vi må gjøre en jobb for å få inn resten av underskriftene, fortsetter han.

Frimodig kirke er et nettverk for medlemmer i Den norske kirke som har et tradisjonelt syn på samliv og likekjønnet ekteskap. Organisasjonen ble i utgangspunktet starta i 2017 for å være et støttenettverk for medlemmer og ansatte som føler seg marginalisert i kirka.

At de stiller med egen liste til kirkevalget i 2023, var noe de bestemte seg for på sist årsmøte. Dette innebærer at de får rett til å stille valglister til bispedømmeråd og Kirkemøtet i Den norske kirke (DNK).

For å kunne sende inn en underskrift, må personen som signerer ha stemmerett ved valg av lekmedlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Det har ikke kirkelig ansatte. Det vedgår Lied at kan bli en liten utfordring.

– Mange av oss i Frimodig kirke er prester eller kirkelig ansatte, så en del av vårt nettverk er dermed ikke kvalifiserte, sier Lied.

Vanskelig å utfordre folk i menigheten

Lied forteller imidlertid at enkelte i nettverket synes det er vanskelig å utfordre folk i menigheten til å signere.

– Mange av oss som jobber i kirken kan kjenne på dette. Det er mange som ikke ønsker å drive med noe kirkepolitisk i menigheten og utnytte de kontaktene man har. Sånn sett kan det være lettere for de som ikke er prester og utfordre folk i sitt eget nettverk, sier Lied.

Vi har tatt mange initiativ, men de er jo ikke interessert

—  Jo Hedberg

For å sende inn en underskrift, må man fylle ut skjemaer som ligger åpent og tilgjengelig på DNKs hjemmeside. Disse skjemaene har Frimodig kirke allerede sendt til flere kontaktpersoner i de ulike bispedømmene. Dette tror Lied vil engasjere videre.

– Det handler ikke om noe mer enn at vi som er med i nettverket må utfordre enkeltpersoner. Ikke nødvendigvis til å melde seg inn, men om de tenker at det vi gjør er bra, og om de støtter opp om og ønsker at Frimodig kirke stiller til valg, er det fint å vise det ved å gi oss en signatur for dette, sier han.

Liten bekymring i andre grupper

STYRELEDER: Yngve Haugstvedt er styreleder i den nye foreningen Kirken for alle, som skal stille lister ved kirkevalget i 2023.

Det er flere nomineringsgrupper som er i gang med å samle inn underskrifter. I tillegg til Frimodig kirke ønsker også Kirken for alle å stille liste til kirkevalget i år. De meldte sin ankomst i februar.

Styreleder Yngve Haugstvedt forteller at listen deres skal være klar til fristen.

– Vi regner med at det skal være i orden til da, sier han.

Vårt Land har spurt hvor mange underskrifter de mangler for å nå kravet, men det kan ikke Haugstvedt svare på.

Torbjørn Backer Hjorthaug, direktør for juridisk avdeling i Kirkerådet, informerer om at Kirkerådet legger til grunn at det er mulig med listesamarbeid mellom ulike nomineringsgrupper.

Er det aktuelt for Frimodig kirke å samarbeide med den allerede etablerte gruppen Bønnelista? Spørsmålet var oppe for Frimodig kirke, hvor de besluttet seg for å stille med hver sin liste.

– Vi har en grei kontakt med Bønnelista. Vi har ganske likt standpunkt teologisk, og mye til felles, sier Lied.

Men en felles liste er ikke aktuelt

Det som derimot har stoppet Frimodig kirke fra å samarbeide til nå, kaller Lied for praktiske utfordringer.

– Bønnelista har bygget opp en organisasjon kirkepolitisk, hvor det ville vært en del praktiske utfordringer som hadde forsinket oss i prosessen om vi skulle slått oss sammen. Da var det enklere å stille hver for seg, sier han, og utdyper hva praktiske utfordringer består i:

– Det er ulik kultur i de to organisasjonene, samt ulike måter å lede ting på. Det handler om praktiske utfordringer for å få dette til, og at det ville ta lang tid å samkjøre oss, sier Lied.

At Frimodig kirke og Bønnelista er grupperinger med ulike kulturer, er noe Jo Hedberg, leder for Bønnelista, sier seg enig i når Vårt Land spør.

– Ja, det er nok det. Frimodig kirke har en større andel kirkelige ansatte enn oss. De aktive prestene har jo egne representanter, sier Hedberg.

Han nevner også at det kun er leke kirkemedlemmer som kan stemme og stille til valg.

Jo Hedberg

Hedberg tror i tillegg at Bønnelista representerer fotfolket i DNK i større grad enn det Frimodig kirke gjør. Når det gjelder samarbeid mellom listene trekker Hedberg fram at Bønnelista ved flere anledninger har uttrykt et ønske om nettopp det.

– Vi har tatt mange initiativ, men de er jo ikke interessert, sier listelederen.

Det bekrefter Frimodig kirke nok en gang.

Er det aktuelt å samarbeide nå, Lied?

– Da måtte man stilt med en slags felles liste. Jeg tror ikke Kirkerådet godtar at to ulike organisasjoner går sammen om en liste, sier Lied og legger til:

– Vi har ikke sett det som aktuelt. Den debatten om vi skal ha en felles liste har vi hatt, og konkludert med at det gjør vi ikke i denne omgang.

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Cathrine Northug er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion