Religion

Kirkerådet har mottatt rundt 80 henvendelser om svindelforsøk

SVINDELFORSØK: Kapellan Trond Laksaa er én av flere ansatte i Den norske kirke som er blitt forsøkt lurt for penger de siste månedene. – Jeg trodde først det var soknepresten som kontaktet meg på mail, men det viste seg å være en svindler.

– Umiddelbart så det veldig realistisk ut, forteller Trond Laksaa.

Da kapellanen i Narvik gikk gjennom mailboksen sin i midten av juni, dukket det opp en e-post med soknepresten som avsender. «Jeg har noen personer jeg vil gi en gave til, og trenger at du skaffer meg noen gavekort», het det i mailen.

Laksaa som akkurat hadde gått ut i ferie, stusset ikke noe videre over beskjeden, og svarte umiddelbart: «Ok. Hva da?».

Men etter hver ante han ugler i mosen. For hvorfor skrev egentlig soknepresten navnet sitt i versaler? Og ved nærmere ettersyn, var det ikke noe rart med selve e-postadressen? Den inneholdt riktignok ordet «kirke», men den var ikke knyttet opp kirkens adressestruktur.

– Jeg trodde først det var soknepresten som kontaktet meg på mail, men det viste seg å være en svindler, sier han.

Da Laksaa kontaktet soknepresten på telefon, fikk han stadfestet at han ikke hadde sendt ham en slik forespørsel, forteller han. Også en kollega skal ha blitt forsøkt lurt på tilsvarende vis, ifølge Laksaa.

.

Rundt 80 henvendelser

De to kirkeansatte i Narvik er ikke de eneste i Den norske kirke som er blitt forsøkt svindlet. I mai skal rundt 50 ansatte ha fått navnene sine misbrukt, kunne Kirkerådet melde den gang.

Siden da har de mottatt til sammen rundt 80 henvendelser om svindelforsøk, får Vårt Land opplyst av Kirkerådet. Ifølge dem er det stor geografisk spredning blant de som har tatt kontakt, fra både små og store menigheter.

Avdelingsdirektør i Kirkerådet, Jan Rune Fagermoen, forteller at de ikke har nøyaktige tall på antall svindelforsøk, da noen av henvendelsene omfatter flere ansatte i én menighet. Det er heller ikke alle ansatte som melder fra om forsøk på svindel.

Fagermoen kjenner godt igjen trekkene i historien som Trond Laksaa forteller om.

– Ja, det er dette som er hovedinnholdet i nesten alle de 80 henvendelsene vi har mottatt. Utfordringen er at e-postene nesten ser ut til å være ekte. Avsender er gjerne soknepresten og e-postadressen inneholder ordet «kirke», men ser man nærmere på den, så er det gjerne en gmail-konto.

– Vær mer årvåkne enn før

Svindelforsøk som dette omtales ofte som «direktørsvindel». Det innebærer at noen utgir seg for å være leder i en bedrift og ber de ansatte om at noe blir utført på sine vegne.

– Det er akkurat den samme svindelmetoden som brukes overalt i samfunnet, men dette er første gang at noen har gått inn i den kirkelige strukturen. I dette tilfellet har de utpekt soknepresten som «direktøren», sier Fagermoen.

– Hvordan vil du karakterisere omfanget av svindelforsøkene?

– Vi har ikke opplevd det i en så stor skala tidligere, men det har jo ikke samfunnet ellers heller. Det er derfor ikke noe oppsiktsvekkende ved omfanget som vi er utsatt for i forhold til hva folk flest er utsatt for.

Har dere noen teorier om hvem som står bak?

– Nei.

– Hva er deres råd til kirkeansatte for å unngå å bli lurt?

– Det er det samme som Nasjonal sikkerhetsmyndighet til alle: Nå gjelder det være mer årvåkne enn før. Ikke slå deg til ro med et visningsnavn i en e-post, men prøv å undersøk om selve e-postadressen er riktig. Utgi heller aldri informasjon om kontonummer eller annen personlig informasjon.

Jeg synes det er veldig utspekulert. Dette er noe folk lett kan gå på i en travel hverdag

—  Trond Laksaa, kapellan i Narvik
Trond Laksaa, kapellan i Den norske kirke i Narvik

– Veldig utspekulert

Helt konkret kjenner Kirkerådet til to personer som er svindlet, uten at de kan gå noe mer i detalj om dette. Både de to svindelsakene og svindelforsøkene i mai ble politianmeldt, men politiet har henlagt saken, siden det per i dag ikke er nok informasjon til å starte en etterforskning, ifølge Kirkerådet. Dersom det skulle komme mer informasjon, vil de ta kontakt med politiet igjen.

I kapellan Trond Laksaas tilfelle var e-posten fra «soknepresten» realistisk utformet med flere gjenkjennelige, språklige trekk, synes han selv.

– Begrunnelsen hans for å henvende seg til meg på e-post virket også troverdig. Han kunne ikke ringe meg fordi han satt opptatt i et møte og hadde flere begravelser. Det er jo sånn vi jobber.

Laksaa synes det er skummelt at svindlere kan sende ut e-poster i kirkeansattes navn.

– Jeg synes det er veldig utspekulert. Dette er noe folk lett kan gå på i en travel hverdag, sier Laksaa, som selv meldte fra om forholdet til både kirkeverge og prost.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion