Religion

Uenige om troens betydning for psykisk helse

PSYKISK HELSE: Kan unges meningstap henge sammen med at færre tror på Gud? spurte psykolog Maria Abrahamsen. – Jeg tror ikke det er så enkelt, sier psykolog Ole Jacob Madsen.

I NRK-podkasten God Bedring stilte psykologen Maria Abrahamsen, kjent på sosiale medier som «Psyktdeg», spørsmålet:

– Jeg har et inntrykk av at vi i det moderne samfunn opplever større grad av meningsløshet og psykisk uhelse. Jeg lurer på om dette kan henge sammen med at vi fjerner oss fra religion eller troen på at vi har et sjelsliv?

Ifølge henne tyder forskning på at kultivering av eget sjelsliv er beskyttende for menneskers fysiske og psykiske helse.

– Å tro kan faktisk kurere oss gjennom for eksempel placeboeffekten. Bør vi snakke om tro og meningen med livet i et helseperspektiv? spør Abrahamsen i podkasten.

Det har ikke lyktes Vårt Land å komme i kontakt med Abrahamsen.

– Det som karakteriserer vår kultur i dag, er at meningen er borte og at håpet er borte.

—  Kirkehistoriker Eivor Andersen Oftestad.
Ole Jacob Madsen er filosof og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.

Tviler på troseffekt

– Det finnes etter hvert en god del forskning som viser at kristne eller troende opplever å ha bedre psykisk helse og større følelse av mening, sier Ole Jacob Madsen, filosof og professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo.

Han forteller at utfordringen med forskningen om psykisk helse og religion er at den viser at sammenhengen korrelerer, men den sier ikke så mye klart om årsak-virkning. Forskningen er i stor grad gjort på unge mennesker i USA.

– De unge amerikanerne som sier at de er religiøse deltar gjerne aktivt på religiøse aktiviteter. Det sier kanskje mer om hvilke liv de lever og hvor godt integrert de er i lokalsamfunnet. Det er grunn til å tro at man får en del bonuser av å delta i en lokal menighet. Du betyr noe for de andre og blir speilet tilbake.

Han tror ungdom kan få samme effekt av å være med i et idrettslag eller lignende.

– Jeg vil utfordre forestillingen om at ungdom tidligere oppfattet livet som mer meningsfullt på grunn av tro eller religion, at universet var i ordnede former hvor mennesket fant sin plass og mening. Jeg er ikke sikker på om det er så enkelt, sier Madsen.

Han mener det Abrahamsen sier om unges meningstap høres ut som noe som har kjennetegnet ungdomstiden til alle tider.

– Ungdom føler gjerne at de har gjennomskuet verden og at tilværelsen fremstår meningsløs. Det vil jeg tenke på som noe litt annet enn meningstap. Noe som kanskje preger ungdomstiden i vår tid er det nye alvoret som har meldt seg med miljø- og klimakrisen. En mistillit til verdens ledende politikere som ikke gjør nok. Men det er nok også noe litt annet.

VEIVISER: Eivor Andersen Oftestad overbeviser med boken Vi lager barn – reproduksjon gjennom 500 år. Den er en opplysende veiviser i en tid med dyptpløyende verdirevner, mener vår anmelder.

Tror meningstap er sterkere enn før

Eivor Andersen Oftestad, kirkehistoriker og professor ved Høgskolen i Innlandet, mener troen på Gud har en avgjørende betydning for opplevd mening.

– Som kirke og som kristne tror vi at menneskelivet har en mening fordi vi er skapt av Gud, sier Andersen Oftestad.

I podkasten God Bedring sier psykolog Peder Kjøs at psykologer har blitt de nye prestene.

– Etter at kroppen ble viktigere enn sjelen i vår kultur, ble leger og medisinere det nye presteskapet. Nå seiler kanskje psykologer også opp hvis kroppens helse og nytte ikke oppleves som tilstrekkelig? Samtidig blir det absurd, slik også Kjøs er inne på, hvis Gud blir et middel til bedre folkehelse, sier Andersen Oftestad.

Hun forteller at hennes samtaler med unge tyder på at det stemmer at ungdom kjenner på et større meningstap enn før, men understreker at hun ikke har empirisk belegg for å påstå det.

– Jeg tror opplevelsen av meningsløshet er sterkere nå enn det var tidligere, da fellesskapet var tydelig og samlet mot et mål. Spørsmålet om mening ble ikke så påtrengende i et kristent enhetssamfunn.

Hun mener livet har blitt veldig «dennesidig», forstått som at det eneste som gir mening i tilværelsen er livet her og nå. Hun mener blant annet forholdet til døden tydeliggjør dette. Hvordan vi dør og hva vi gjør med de døde sier mye om synet på livet, ifølge Andersen Oftestad.

– Det som karakteriserer vår kultur i dag, er at meningen er borte og at håpet er borte. Det siste kjenner ungdom særlig på når det gjelder klimakrisen.

---

God Bedring

  • En NRK-podkast for unge om «kropp og sinn».
  • Programleder er Cecilie Ramona Kåss Furuseth, psykolog Peder Kjøs og lege Kaveh Rashidi gir deg lærerik moro basert på dine spørsmål og historier.

---

– Meningsfullt å leve i Guds drømmer

Martin Jakobsen er førsteamanuensis i teologi ved Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi. Han tror også Gud og religion er en viktig kilde til mening.

– Hvis du slutter å tro på Gud, kan det være at meningen med livet også forsvinner, sier Jakobsen.

Han mener at meningen med livet kan bety mange ting, men han deler det inn i to kategorier: Objektiv mening med livet og subjektiv mening med livet. Det første handler om at tilværelsen i seg selv er meningsfull. Det andre er at du finner noe meningsfullt i livet du lever.

– Religion er en super kilde til begge disse to tingene. Gud har skapt oss av en grunn, som gir livet en objektiv mening. Gud gir også en subjektiv mening. Hvis Gud har ønsker eller drømmer for mitt liv, så er det veldig meningsfullt å prøve å leve i dem. Det gir en grunn til å stå opp om morgenen.

– Hvorfor det?

– Mennesker liker å være viktige. Derfor finner vi masse mening i å stille opp for andre og være med i et fellesskap. At mennesket kan være viktig for Gud er en veldig sterk kilde til mening.


Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion