Religion

Forbyr investeringer i abort og prevensjonsmidler

INVESTERINGER: Paven vil ikke lenger la de forskjellige delene av Den Hellige Stol forvalte pengene selv.

Fra og med 1. september iverksettes nye retningslinjer for Den Hellige Stol, Vatikanets administrasjon, sine investeringer. Det skriver Vatikanet i en pressemelding 19. juli.

Blant annet skal det ikke investeres i selskaper som har virksomhet som strider med Den katolske kirkes grunnleggende verdier, skriver det katolske tidsskriftet The Tablet.

De nye retningslinjene forbyr investeringer i forsvarsindustrien, pornografi og prostitusjon og pengespill – ganske vanlige utelatelser for aktører som ønsker å ha en etisk profil på sine investeringer.

Den katolske kirke skiller seg fra andre finansaktører ved at Vatikanet også vil utelukker investeringer i «pro-abort helsesentre», selskaper som arbeider med embryoniske stamceller og selskaper som utvikler prevensjonsmidler.

I retningslinjene fra Vatikanet advares det ifølge The Tablet også om «spekulative» investeringer i gruvedrift, olje, kjernekraft og alkohol – i tillegg til komplekse finansielle instrumenter.

Samler investeringene

I de nye retningslinjene fratas de forskjellige administrative organene i Den Hellige Stol ansvaret for å forvalte sine egne penger, skriver The Tablet videre.

Fra nå av skal Den Hellige Stols midler forvaltes i ett fond, hvor hvert enkelt administrativt organ har sin egen konto som betaler utbytte fra investeringene, heter det i pressemeldingen fra Vatikanet.

Ifølge The Tablet er det bred forståelse for at den spredte forvaltningen av finansene har ført til dårlige investeringsbeslutninger, blant annet den mye omtalte investeringen i en eiendom i Vest-London, som Vatikanet skal ha tapt omkring halvannen milliard kroner på.

Det var Vatikanets statssekretær som sto for investeringen. Den institusjonen har ikke fått forvalte sine egne penger siden 2018, som følge av investeringen i London-eiendommen. Ti personer, hvorav en av dem er kardinal, er tiltalt i en korrupsjonsrettssak i etterkant av eiendomskjøpet.

Skandinavisk innslag

The Tablet skriver at manglende finansiell kompetanse hos geistlige med ansvar for å følge opp investeringer er en av forklaringene på finansskandalene.

I det nye fondet skal investeringene følges opp av en etisk komité, ledet av kardinal Kevin Farrell, som har en MBA (Masters in Business Administration).

I tillegg til kardinal Farrell skal den etiske komiteen bestå av fire lekeksperter, som skal sikre faglig tyngde. En av dem er svenske David Harris. Han har en mastergrad fra Teologiske Högskolan i Stockholm. Siden 2015 har han jobbet med kapitalforvaltning i det norske fondet Skagenfondene.

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen er tidligere journalist i Vårt Land, og jobbet med et bredt stoffområde innen religion, etikk og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion