Religion

Økonomiprofessor om Filadelfia Kristiansand: – Skjønner ikke hvordan dette skal gå

GIKK I MINUS: Filadelfia Kristiansands årsregnskap for 2021 viser et underskudd på 11 millioner kroner i fjor. Økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole omtaler menighetens økonomiske problemer som «kolossale».

– Mange ville beskrevet dette som teknisk konkurs.

Det sier økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) etter å ha lest Filadelfia Kristiansands årsregnskap for 2021, som ble offentliggjort i Brønnøysundregistrene tirsdag. Regnskapene viser at det enorme konferansesenteret Q42, som er eid av Filadelfia Kristiansand, fortsetter å blø penger.

Fra å ha et negativt årsresultat på 6 millioner kroner i 2020, gikk menigheten i fjor på et underskudd på 11 millioner kroner. Menigheten hadde ved utgangen av 2021 også en negativ egenkapital på 4,7 millioner kroner.

Dette gjør at menighetens revisor setter spørsmålstegn ved selskapets fortsatte drift. Fædrelandsvennen omtalte saken først.

Vårt Land har forsøkt å få kontakt med Billy Øksedal, som er kontaktperson for forretningsdriften i Q42, og Øyvind Valvik, daglig leder i Filadelfiakonsernet. Ingen av dem har foreløpig besvart avisens henvendelser.

Underselskap med 155 millioner i gjeld

Foreningen Filadelfia Kristiansand er morselskap for holdingselskapet Filadelfia Kristiansand AS. Det er et av dette selskapets underselskaper, Krikon Eiendom AS, som igjen eier konferansesenteret Q42, mens underselskapet Kristiansand Kongressenter AS har ansvaret for å drifte senteret.

Begge disse datterselskapene har de siste årene gått med massive underskudd. Byggingen av senteret, som stod klart i 2016, kostet i seg selv 600 millioner kroner. Menighetenes ledelse har tidligere høstet kritikk for manglende planlegging og risikoanalyse i forkant av byggeprosjektet.

Selv om resultatet for Krikon Eiendom har bedret seg noe i 2021, var den negative egenkapitalen i selskapet fortsatt på over 70 millioner kroner. Selskapets samlede gjeld var på nærmere 155 millioner kroner.

Også Kristiansand Kongressenter AS klarte å øke inntektene i året som gikk, og endte med et driftsunderskudd på «bare» fire millioner. Det er en halvering siden 2019.

Problemet er de enorme forpliktelsene de har pådratt seg i forbindelse med Q42. Det er i ferd med å knekke ryggen på menigheten.

—  Ola Honningdal Grytten, økonomiprofessor ved NHH

– Kolossale problemer

Vårt Land har spurt Ola Grytten, økonomiprofessor ved NHH, om å kommentere årsregnskapet. Han har fulgt dramaet lenge, og beskriver de økonomiske problemene selskapet står overfor som «kolossale».

– Årsregnskapet viser at driften av Filadelfia Kristiansand i seg selv går i balanse, med et ubetydelig underskudd. Problemet er de enorme forpliktelsene de har pådratt seg i forbindelse med Q42. Det er i ferd med å knekke ryggen på menigheten.

Brorparten av Filadelfia Kristiansands underskudd på 11 millioner skyldes finanskostnader selskapet har pådratt seg som følge av underselskapenes omfattende økonomiske problemer.

Ifølge årsregnskapet sto morselskapet solidarisk ansvarlig for lån i Krikon AS på 90 millioner kroner. Filadelfia har også avgitt en kausjonserklæring på inntil 41,5 millioner for denne gjelda.

I tillegg kommer morselskapets egen gjeld. Ved utgangen av desember var denne på 39 millioner kroner, hvorav over 15 millioner var kortsiktig.

– Kortsiktig gjeld betyr lån du må betale løpende, men omløpsmidler er penger du har umiddelbar tilgang på. Morselskapet har en negativ egenkapital på nesten fem millioner, 1,3 millioner i omløpsmidler og kortsiktig gjeld på nesten 15,4. Jeg har vanskelig for å se for meg hvordan dette kan gå bra, og det kommer også fram i revisors beretning.

---

Q42

  • Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS og Kristiansand Kongressenter AS. Kongressenteret driver utleie av lokalene i bygget Q42.
  • I 2016 ble bygget Q42 fullført. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.
  • Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden begynnelsen. I 2017 hadde Kristiansand Kongressenter et negativt årsresultat på 7,1 millioner kroner. Det påfølgende året viste resultatet et underskudd på 11,3 millioner kroner.
  • I årsregnskapet for 2019 har Filadelfia Kristiansand AS et negativt årsresultat på 82,9 millioner kroner. Det skyldes både underskudd i datterselskapene og nedskriving av verdien på selskapene.

---

Har funnet løsninger

I vinter kjempet menigheten for konferansesenterets overlevelse etter at én av menighetens kreditorer ikke ville forlenge avtalen om rente- og avdragsfrihet på lånet menigheten har påtatt seg. Ifølge årsregnskapet har Filadelfia måttet selge to eiendommer for å innfri kausjonsansvaret.

I tillegg ble det i april kjent at menigheten hadde fått ettergitt gjeld til 40 millioner kroner, og hentet inn nye investorer. Grytten stiller likevel spørsmålstegn ved om dette er nok.

– Menigheten har jo ikke uendelig med eiendommer å selge, og er svært avhengig av å hente inn pengesterke nye investorer. For å si det enkelt: De trenger en veldig, veldig rik onkel.

Også menighetens øvrige driftsresultat har forverret seg fra 2020. Driftsresultatet i 2021 endte på et underskudd på 108.000 kroner, mens det i 2020 tilførte menigheten 2,8 millioner kroner i inntekter.

Menighetens gaveinntekter har stupt fra over 14 millioner kroner i 2020 til i underkant av 11 millioner i 2021. Videre viser regnskapet at lønnskostnadene i løpet av fjoråret økte med i overkant av halvannen million.

– Nedgangen i gaveinntekter stiller jo menigheten i en veldig uheldig situasjon. Nå trenger de all den støtten de kan få.

Peker på pandemien

Underskuddet, samt det faktum at menighetens kortsiktige gjeld før nyttår oversteg omløpsmidlene, gjorde at Revisjon Sør i sin beretning så seg nødt til å skrive at «det foreligger en vesentlig usikkerhet om foreningens evne til fortsatt drift».

I årsberetningen forklarer styret i Filadelfia Kristiansand dette med at koronapandemien «har redusert menighetens muligheter til å opprettholde normal aktivitet og møtevirksomhet».

Grytten er enig i at pandemien kan forklare mye av underskuddet. Men han peker også på andre omstendigheter.

– De har hatt veldig uflaks som fikk pandemien rett i fanget. Men de har også undervurdert den trenden vi ser i samfunnet nå, at fordommer mot grupper som står for en klassisk kristen tro gjør at mange ikke vil leie. De tenkte at det skulle være et konferansesenter for alle, men så ser vi at det boikottes av mange.

Styret påpeker også at én av risikoene de står overfor i 2022 er at gjelden har flytende rente. 23. juni i år hevet Norges Bank renten med 0,5 prosentpoeng, og renten er ventet å stige ytterligere i august.

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion