Religion

Her lærer ungdommene å forsvare sin tro

APOLOGETIKK: På festivalen Ung Landsmøte (UL) lærer tenåringene å forsvare sin kristne tro. – Det er gode, vitenskapelige grunner for å tro, sier seminarholder Jon Romuld Håversen.

Denne uka møtes 1.200 ungdommer på festivalen Ung Landsmøte (UL) i Sandefjord. Misjonssambandet (NLM) og Indremisjonsforbundets ungdomsorganisasjoner har på årets festival valgt å sette trosforsvar høyt på agendaen.

– For mange av oss er det de historiske faktaene om Jesus som er mye av grunnen til at vi tror, sier Jon Romuld Håversen (25).

Han jobber med apologetikk og trosforsvar i Laget (NKSS) og studerer systematisk teologi på Menighetsfakultetet.

Fredag ettermiddag holdt han seminar om historiske argumenter for Jesu oppstandelse.

– Jesus var en offentlig person som opptrådte i offentligheten. Det betyr at vi kan undersøke de historiske hendelsene, sier Håversen.

Jon Romuld Håversen.

Kan styrke troa

Håversen mener apologetikken har fått en renessanse de siste fem åra.

– Jo mer vi reiser rundt i Norge og snakker om trosforsvar, jo mer respons får vi fra folk som sier at det styrker troa deres. Det er veldig inspirerende, sier han.

Han tror gode argumenter for å tro på Jesus blir viktig for stadig flere.

– Det handler om å gjøre folk mer rusta til å kunne møte ikke-troende, men også for å kunne møte egne tvilsperioder, sier 25-åringen.

I seminaret om Jesu oppstandelse, la Håversen vekt på at Bibelen imøtekommer de kriteriene historikere ofte har for å måle om en gammel kilde er autentisk eller ikke.

Målet med apologetikken er å ta vekk intellektuelle hindre for tro

—  Per Sigve Særheim, lærer på Bibelskolen i Grimstad

– Historikere ser blant annet etter detaljer som kan bekreftes fra flere kilder. Vi ser at Bibelen er stappfull av slike detaljer. Videre er det viktig for historikere at det er øyevitnene selv som skriver kilden, og at innholdet er skrevet ned i relativt kort tid etter hendelsene fant sted. Her stiller evangeliene sterkt, mener Håversen.

Han er likevel tydelig på at Bibelen er mer enn en historisk bok.

– Men når vi først analyserer den på en historisk måte, står den seg veldig bra, sier han.

Kirka må svare for seg

Per Sigve Særheim er lærer på Bibelskolen i Grimstad (BiG), der han blant annet lærer studentene om apologetikk.

– Kristen tro handler om å tro, men det er ikke en ubegrunnet tro. Målet med apologetikken er å ta vekk intellektuelle hindre for tro, sier Særheim.

Han mener tiden vi lever i krever at kirken må svare bedre for seg enn før.

– Samfunnet blir mer og mer sekulært og materialistisk. Det gir kirka en utfordring der vi må kunne svare for oss når det kommer til hva vi tror på, sier Særheim.

Per Sigve Særheim

Særheim holder seminar på UL fordi han tror mange ungdommer ønsker svar på hva de skal si til venner eller studiekamerater når de stiller spørsmål.

– Apologetikk er både for at kristne skal kunne ha tillit til at det som står i Bibelen gir mening. Men det handler også om et behov for å kunne svare for seg når andre, gjerne ikke-troende, stiller spørsmål, avslutter han.

Apologetikk handler om å gjøre folk mer rusta til å kunne møte ikke-troende, men også for å kunne møte egne tvilsperioder

—  Jon Romuld Håversen, Laget NKSS

---

Ung Landsmøte (UL)

  • Festival fra 22.–26. juni på Oslofjord Convention Center i Sandefjord.
  • 1.200 ungdommer fra 15 år og oppover deltar.
  • Arrangør er Misjonssambandet ung og Indremisjonsforbundet UNG.

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion