Religion

Ingen nedre aldersgrense for dåp av bekjennende kristne: – Jeg anerkjenner at barn har en sterk tro

DÅP: Man skal være valget bevisst om man lar seg døpe ved troendedåp – men hvor små barna kan være, er det likevel ingen aldersgrense for. – En skjønnsvurdering, sier pastor i Filadelfia Vennesla.

Troendes dåp, for mange kjent som voksendåp, er en religiøs seremoni som gjennomføres for den som vil la seg døpe. Valget skal være bevisst og selvstendig.

Hvis et barn vil la seg døpe, må det altså være selvstendig i valget, og vite hva dåpen går ut på.

– Man skal si ja til et dåpsløfte – og det må man skjønne rekkevidden av, sier pastor og informasjonsleder Tor Tjeransen i Syvendedags Adventistkirken i Norge.

Likevel finnes det ikke noen nedre aldersgrense for troendes dåp i frikirkene i Norge. Hvor gammel man bør være, er det uenighet om.

– Tommelfingerregelen er at man skal være så bevisst sin egen tro at dåpen blir et klart minne når en blir voksen, sier leder i pinsebevegelsen Øystein Gjerme.

Denne tematikken har vært gjenstand for flere artikler i svenske Dagen, hvor det heller ikke finnes noen nedre aldersgrense.

Et informert valg

I Syvendedags Adventistkirken i Norge praktiserer de troendes dåp, uten noen definert aldersgrense for hvor gammel du må være.

– Vi tenker at kristen tro er et personlig valg, og at dåp derfor er et valg den enkelte må ta selv, sier Tjeransen.

Jeg synes ikke det bør være en nedre aldersgrense. Jeg tror man er nødt til å gjøre en individuell vurdering

—  May Anette Tallini, pastor i Syvendedags Adventistkirken i Norge

Pastoren understreker at det i den definisjonen ligger en forventning om at alle som vil la seg døpe må være store nok, og ha gjennomgått dåpsundervisning.

– De må skjønne hva adventistene over tid har kommet frem til av kjernepunkter i Bibelen, og hva man sier ja til når man lar seg døpe, sier Tjeransen.

Selv om kirken ikke har noen nedre aldersgrense, forteller Tjeransen at det heller aldri har vært et tema, fordi det ikke har vært utfordret i praksis.

– Mitt inntrykk er at de fleste døper seg i 15-16 års alderen. Så hender det at en 12-13 åring vil la seg døpe, og da får de lov til det, sier han.

---

Troendes dåp

  • Troendes dåp, eller voksendåp, er praksis i baptismen, adventismen, pinsebevegelsen og andre samfunn og menigheter som ikke har barnedåp
  • Troendes dåp er et uttrykk for en personlig trosoverbevisning og bekjennelse hos dåpskandidaten
  • Finnes ingen nedre aldersgrense

Kilde: snl.no

---

Et valg som modnes

May Anette Tallini er pastor i Syvendedags Adventistkirken i Norge, og sier at hun har døpt barn ned i elleveårsalderen.

– Jeg synes ikke det bør være en nedre aldersgrense. Jeg tror man er nødt til å gjøre en individuell vurdering, sier hun.

I andre deler av verden er det ikke uvanlig å døpe barn ned i åtte-ni årsalderen, ifølge Tallini. Hun kjenner ikke til at det er blitt gjort i det norske trossamfunnet.

Å si nei til barn kan være ødeleggende, tror hun.

Pastor May Anette Tallini.

– Setter vi en nedre aldersgrense, er jeg litt redd for at vi begrenser ikke bare oss selv, men mest andre, sier hun, og legger til at en nedre aldersgrense kanskje vil skape et forventningspress til å la seg døpe når man bikker aldersgrensen.

Selv om Tallini ikke har noe imot å døpe unge barn, er det ikke opp til henne alene å ta avgjørelsen. I Adventistkirken må den som vil døpes også bli godkjent av et menighetsstyre.

Tjeransen tror varsellampene ville gått om det var et barn under 12 år som ville la seg døpe.

– Vi vil uansett alder ta beslutningen på alvor, men kanskje utsette det og gi det litt tid til å modnes, sier han.

Varierer fra barn til barn

Pastor i Filadelfia Vennesla, Geir Stomnås har også en opplevelse av at det er mest vanlig å la seg døpe i tenårene. Likevel mener han det varierer fra barn til barn hvor bevisst tro man har, og hvor stor forståelse man har for dåpen.

– Vi har døpt barn i niårsalderen, da i samråd med foreldrene, sier han.

Det finnes heller ikke i denne kirken en definert nedre aldersgrense. Pastoren mener det må gjøres en skjønnsvurdering.

– Jeg anerkjenner at barn har en sterk tro. Da jeg selv var fire-fem år var jeg overbevist om at jeg trengte Jesus som frelser, sier Stomnås.

Han ville derimot ikke døpt et barn i seksårsalderen.

– De tingene vi voksne kan tvile og komplisere, er for barn mer opplagt og enkelt. Det er jo selvsagt viktig at vi voksne ikke manipulerer og utnytter barnetroen, men jeg er ikke redd for at barn med en bevisst tro lar seg døpe. Det vil være å hjelpe dem inn på troens vei, sier han.

Heller ikke Stomnås har opplevd at en nedre aldersgrense har blitt utfordret i praksis.

Is i magen

– De gangene jeg har registrert at barn har blitt døpt i overkant tidlig, har det ofte vært knyttet til foreldrenes iver, sier leder for pinsebevegelsen i Norge og pastor, Øystein Gjerme.

Han tror det er lurt at foreldre og barn har is i magen.

– Vi har rådet folk til å vente, og da er som regel foreldrene samarbeidsvillige, sier Gjerme, og legger til at det er sjeldnere i dag enn for ti år siden at unge barn vil la seg døpe.

Gjerme tror det er feil å sette en nedre aldersgrense, men peiler seg inn på konfirmasjonsalder som et godt utgangspunkt.

Øystein Gjerme

– Jeg mener det er viktig at trosopplæringen foregår i ungdomsårene, hvor den eksistensielle søken er levende, sier Gjerme.

Likevel legger han også vekt på individuelle forskjeller når det kommer til bevissthet rundt egen tro.

I baptistkirken i Norge er det lokalmenighetene som avgjør hvor unge barna kan være.

Inger Lise Salvesen, menighetsrådgiver i baptistsamfunnet, sier 15-årsalderen ble praktisert i hennes menighet da hun var ungdomspastor. Det var likevel tilfeller hvor den som skulle døpes var yngre. Da ble avgjort i samråd med foreldrene.

– For å sikre at barnet er bevisst nok i valget, må det i samtalen før dåpen gi uttrykk for at det forstår hva det innebærer å la seg døpe, sier hun.

Salvesen mener det er viktig å ha god kontakt med foreldrene, hvis det er tvilstilfeller.

Utfordring å vente for lenge

Pinsevenn Stomnås mener at problemet i en del pinsemenigheter heller er at barn venter for lenge før de lar seg døpe.

– I Bibelen er det en sterk kobling mellom tro og dåp. Derfor stusser jeg litt over troende ungdommer som venter med dåpen helt til de er rundt 20 år, sier han.

Adventist Tjeransen mener at det er lurt å ta valget om å døpes mens man ennå er i tenårene.

– Vår erfaring er at når man tar steget fra videregående skole til høyere utdanning eller arbeidsliv vil det være mye nytt å forholde seg til, og som tar oppmerksomheten. Å ha avklart sitt forhold til Jesus mener jeg da vil være et godt utgangspunkt, sier han.

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion