Religion

Foreslår å trosse den internasjonale metodistkirka

UTÅLMODIG: Siden 2019 har Metodistkirken i Norge venta på at den internasjonale metodistkirken skal behandle spørsmålet om vigsling og ordinasjon av homofile på nytt. Nå foreslår Moss metodistmenighet å ta saken i egne hender.

Siden 2019 har Metodistkirken i Norge gått inn for at homofile skal kunne gifte seg og bli ordinert til geistlige stillinger i kirka. Per i dag strider dette med læregrunnlaget til United Methodist Church (UMC), den internasjonale metodistsammenslutninga Metodistkirken i Norge tilhører.

Metodistkirken i Norge vigsler og ordinerer derfor ikke homofile, til tross for at et flertall av medlemmene går inn for en omlegging. Lærespørsmålet var venta å bli et stort tema på generalkonferansen til UMC i 2020, som ble utsatt på grunn av koronapandemien. Nå er generalkonferansen til UMC utsatt til 2024.

Mange av kirkas medlemmer mener at ventetida blir for lang. I forkant av Metodistkirken i Norges årskonferanse i juni har det kommet flere forslag som på ulike måter innebærer å trosse den internasjonale metodistsammenslutninga United Methodist Church (UMC) sitt syn på vigsling og ordinasjon av homofile. Det meldte avisa Dagen på søndag.

− Det er nok et uttrykk for utålmodigheten mange medlemmer og menigheter føler på, sier hovedstyreleder Audun Westad til Vårt Land.

Kun et spørsmål om tid

Ett av de innsendte forslagene kommer fra Moss metodistmenighet, som formulerer seg slik: «Det bør skje et bortfall av alle sanksjoner mot LHBTQ-personer i Metodistkirken. Det inkluderer at man ikke begrenser deres tilgang til verv, prøvemedlemskap eller ordinasjon, eller sanksjonerer mot ordinerte som velger å vie likekjønnede».

Menighetens daglige leder, diakon Lisa Kristin Hanielsen, svarer Vårt Land på vegne av menigheten.

– Er det riktig å forstå det slik at forslaget innebærer å trosse UMCs læregrunnlag?

– Ja. Jeg ville nok ikke formulert det fullt så krast, men forslaget innebærer å etablere en praksis som går imot UMCs nåværende standpunkt.

Hanielsen understreker at forslaget «i substans» ikke går lengre enn hva Metodistkirken i Norge allerede har vedtatt at den mener. Forskjellen ligger i at det som i dag er et teoretisk standpunkt, også blir en etterlevd praksis.

– Vi innser jo at det går imot kirkeretten, men den kommer til å endres i løpet av få år, det er kun et spørsmål om tid og formalia. Når vi i Norge allerede veit hvor vi skal, hvorfor skal vi da leke denne tidsleken?

Diakonen argumenterer med at det er menneskers liv det er snakk om – liv som i dag blir satt på vent. Hanielsen sier at Moss metodistmenighet derfor ønsker å gjøre det de mener er riktig, selv om det i dette tilfellet er i strid med det som er rett.

Viser til USA

Hovedstyreleder Audun Westad har fått med seg at det har kommet flere forslag som tar til orde for å vise motstand mot, eller trosse, UMCs læregrunnlag, og sier at han ser fram til en diskusjon om dette på årskonferansen.

Westad mener det ikke er naturlig at han som hovedstyreleder kommenterer på hva han selv synes om forslaga, utover at han stiller seg bak intensjonen om full likebehandling.

– Det har vært vår tydelige posisjon siden 2019. Det er også et tema jeg har jobba med i mange år, og som jeg er opptatt av å følge opp.

?

Videre forteller han at man i Metodistkirken i Norge har vært opptatt av å jobbe konsensusbasert rundt de aktuelle stridsspørsmåla. Erfaringene fra UMC – hvor debatten i mange år har bidratt til skarp splittelse – har gjort at man ønsker å unngå konfronterende avstemninger.

Kan starte prosess

Men dersom forslaget skulle bli tatt opp til votering og få flertall, sier Westad at det nok vil bli igangsatt en kirkerettslig prosess i UMC. Han forklarer at saken i første omgang vil havne på bordet til biskopen i København, før den eventuelt blir oversendt til UMCs juridiske råd, som er organisasjonens øverste organ for behandling av doktrinespørsmål.

Westad forteller at siden UMCs juridiske råd ikke har en selvstendig påtalemyndighet i organisasjonen, er det faktisk en teoretisk mulighet for å «slippe unna» med en praksis som strider med det fastsatte læregrunnlaget.

Han viser til at det i USA finnes flere metodistmenigheter som praktiserer likekjønna ekteskap og ordinerer homofile til kirkelig tjeneste. At noe lignende skulle kunne skje i Norge er han likevel noe skeptisk til.

Da kan vi i det minste si at vi har vi gjort vårt, og jeg kan se mine homofile brødre og søstre i øynene og si at jeg prøvde

—  Lisa Kristin Hanielsen, diakon i Moss metodistmenighet

Handler om å plassere ansvar

Heller ikke Hanielsen har særlig tro på at forslaget kommer til å føre til en endra praksis. Selv om hun tror forslaget har et flertall av medlemmene bak seg, er hun usikker på om spørsmålet i det hele tatt kommer til å bli tatt opp for votering i sin nåværende form. Hun er også ganske sikker på at et eventuelt vedtak vil bli påklaget av biskopen.

– Det ligger jo litt i essensen av det å være biskop, at jobben din er å holde organisasjonen innenfor det gjeldende regelverket.

Hanielsen sier at forslaget først og fremst er ment for å «plassere ansvaret der det hører hjemme» – hos United Methodist Church. Dersom forslaget vedtas, og slås ned på av UMC, sier hun det både vil være med på å markere den utålmodigheten mange i Norge føler på, og en måte å ansvarliggjøre kirkesamfunnets globale ledelse.

– Så får det ligge på dem, og ikke på oss. Da kan vi i det minste si at vi har vi gjort vårt, og jeg kan se mine homofile brødre og søstre i øynene og si at jeg prøvde.


HØR VÅRT LANDS PODKAST:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion