Religion

Afghansk kirkeasyl-familie får oppholdstillatelse i Norge

OPPHOLDSTILATELSE: I 2015 søkte den afghanske familien asyl i Norge. Før helgen fikk familien vite at de har fått vedtak om oppholdstillatelse.

Fredag kom beskjeden til familien som bodde fire år i Hønefoss kirke. Nå har de fått oppholdstillatelse. Det melder Ringerikes blad.

Den afghanske familien var bosatt der fra 2018, etter at de oppsøkte kirken for beskyttelse. Høsten 2021 flyttet de ut av kirkeasyl og til Florø.

– Vi har fått vedtak fra den norske stat om oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter seks og et halvt år i Norge. Jeg tenker at jeg ikke er våken. Jeg tror jeg drømmer, sier firebarnsmoren på telefon til Ringerikes Blad.

Moren opplyser videre til Ringerikes Blad at de nå har oppholdstillatelse for fem år, men at det er opp til mottaket de tilhører på Vestlandet å avgjøre hvor de kan bo.

– Deretter kan vi søke permanent opphold. Hvis vi får det har vi full frihet til å jobbe og bo hvor vi vil. Vi kan også besøke andre land. Det er fint å tenke på, sier moren på telefon, mens barna ler og jubler i bakgrunnen.

Familien opplyser til Vårt Land at de ønsker å være anonyme inntil videre.

Til sak om tidslinje i kirkeasyl-saken på Hønefoss

Tapte i Høyesterett

Vårt Land har fulgt familien de siste årene. I juni 2021 tapte familien i Høyesterett, etter at retten kom til at ekteparet fra Afghanistan ikke har krav på status som flyktninger etter å ha konvertert fra islam til kristendommen etter at de kom til Norge.

Hønefoss-saken var første gang Høyesterett behandlet en såkalt konvertittsak, og avgjørelsen har vært viktig i behandlingen av lignende saker.

Familien kom til Norge i 2015, og har vært i kirkeasyl siden februar 2017 – først hos menigheten Nytt liv på Fitjar, og i Hønefoss kirke siden mars 2018. Høsten 2021 flyttet de ut av kirkeasyl.

Jeg tenker at jeg ikke er våken. Jeg tror jeg drømmer

– Bra, men en hake

– Det stemmer at de på fredag fikk opphold for fem år, etter nytt vedtak fra Une, sier familiens advokat Terje Einarsen til Vårt Land.

– Det er veldig bra for familien, konstaterer advokaten.

Han forteller at grunnen til at familien nå får opphold, både er den humanitære situasjonen i Afghanistan og hensynet til at barna har vært lenge i Norge.

Til tross for vedtaket om opphold mener Einarsen likevel at det er grunn til å være kritisk.

– Familien har ikke fått beskyttelse, og det heller ikke etter at Taliban tok makten i Afghanistan.

– Det er altså ikke lagt vekt på den menneskerettslige situasjonen, ifølge advokaten.

Vedtakene, som gir hele familien opphold, viser at det var en enstemmig nemnd i Une som kom til enighet. Foreldrene i familien har fått tre straffeår, fordi de har oppholdt seg i kirkeasyl og ikke fulgt utreisevedtak. Det vil si at de må vente åtte år før de kan søke om permanent opphold.

– De vil bidra

– Det er en enorm lettelse. Det er nesten litt rart, for det har tatt så lang tid. Det har nesten vært vanskelig å håpe på, men så skjedde det likevel, sier en letta prost i Hønefoss, Kristin Moen Saxegaard.

– Endelig kan de føle seg trygge. De har hele tiden gått og vært i beredskap hver gang noen har vært på døra eller de har sett en politibil. Også ungene har måttet erfare dette og se foreldrene redde, og nå kan de få være trygge.

Saxegaard, som har fulgt familien tett, påpeker særlig det gode i at familiemedlemmene nå får ID-kort, personnummer og kan få arbeid.

Hun har hatt kontakt med familien flere ganger etter at vedtaket kom fredag.

– Det er en ressurssterk familie som nå kan få bidra i samfunnet, som er noe de har lyst til.

---

Kirkeasyl

  • Innebærer at en vigslet kirke kan fungere, i en periode, som et fristed der politiet ikke går inn.
  • Innført i Norge med kristendommen.
  • Fikk fornyet aktualitet i 1990-årene, da flyktninger med asylavslag søkte vern i norske kirker.
  • Politiet fikk i 1993 en instruks fra Justisdepartementet om ikke å gå inn i kirker og hente folk ut.

---

– Gledelig uansett begrunnelse

Biskop emeritus Tor B. Jørgensen har tidligere engasjert seg i familiens sak.

– Det er en veldig gledelig nyhet, bryter Jørgensen ut på telefon.

Han sier at uansett begrunnelse i Une-vedtaket, så er det en kjempeflott ting for familien.

– Så er det er spennende spørsmål videre, med tanke på den religiøse delen av saken, påpeker Jørgensen.

– Saken er anket inn for FNs menneskerettighetskomité i Genève, og det er fremdeles viktig at høyesterettsavgjørelsen blir vurdert der.

Saken er kommunisert av komiteen, som betyr at den er tatt til behandling.

Tor B Jørgensen blir presentert som ny biskop i Sør-Hålogaland.

---

Dommen i Høyesterett

  • 27. april til 29. april i fjor vurderte Høyesterett om den afghanske familien har blitt kristne og trenger beskyttelse i Norge. Utlendingsmyndighetene og to rettsinstanser har også sagt nei til asyl i Norge.
  • Dommen ble klar 4. juni, og familien tapte sin sak.
  • Familien fremmet saken for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).
  • Kjernespørsmålet i saken: Er de troverdig når de hevder at de som muslimer har fått kristen tro?
  • Noas og Den norske kirke har erklært partshjelp i saken. De medvirker til støtte for den afghanske familien i rettssaken.

---

– Gledelig at vi som nasjon kan gi dem det

– Du verden så deilig! sier Tunsberg-biskop Jan Otto Myrseth til Vårt Land.

– Det er ikke annet enn veldig gledelig, rett og slett.

Jan Otto Myrseth, biskop i Tunsberg bispedømme. Gudstjeneste i Hole kirke 22 juli 2021.

Myrseth sier at etter så mye nestekjærlighet som er delt fra det ene og det andre hold, så er det godt at denne avgjørelsen kom.

– Det gleder meg veldig at vi som nasjon kan gi dem opphold. Det er de avhengige av, og sånn jeg ser det fortjener og skal ha.

– Uavhengig av foreldrenes handlinger, så er det flott at dette vedtaket kommer for barna, som ikke kjenner til noe annet enn livet i Norge.

Vårt Land har sett Une-vedtakene som gir familien opphold.Les mer om mer disse temaene:

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien er vaktsjef i Vårt Land.

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion