Religion

Kirkerådet uenig om kirkelig organisering. Ber om uttegning av en tredje skisse

KIRKELIG ORGANISERING: To forslag ligger på bordet til ny organisering av Den norske kirke, men i Kirkerådet er det uenighet om hvilken modell som er best. Under kirkerådsmøtet tirsdag ba de derfor administrasjonen tegne ut en tredje modell.

– Det var uenighet i Kirkerådet om de to modellene. Noen hadde modell én som primærstandpunkt, andre hadde modell to. Men det var bred vilje til å komme videre og finne samlende løsning. Derfor valgte Kirkerådet å fatte et vedtak om utredning både av modelluavhengige tiltak, modell én og modell to, samt å tegne ut en modell tre, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, kirkerådsleder i Den norske kirke.

Tirsdag formiddag diskuterte Kirkerådet et tema som har skapt mye støy og uro i Den norske kirke (DNK): Hvordan skal DNK være organisert i fremtiden?

Ett av de store spørsmålene ved nyorganiseringen er hvem som skal ha arbeidsgiveransvaret for de kirkelig ansatte. Det har lenge vært et mål at dagens to arbeidsgiverlinjer bør bli til én. Men forslaget om å legge ansvaret på et høyere nivå enn dagens sokn, det mye omtalte «prostifellesrådet», møtte motbør da folkevalgte, kommuner og ansatte fikk si sin mening i høringsrunden i fjor.

For snart to uker siden kunne Vårt Land melde at det nå foreligger en ny skisse – en modell nummer to – som blant andre Kirkerådet skal ta stilling til. I denne modellen forankres arbeidsgiveransvaret i soknet.

Håper på samlende løsning

På kirkerådsmøtet tirsdag ble det i replikkutvekslingen klart at kirkerådsmedlemmene er uenige om de to foreslåtte modellene. De ble derfor enige om å be administrasjonen tegne ut en tredje modell, men uten å vrake de to første. Samtlige modeller skal nemlig stemmes over ved neste kirkerådsmøte 24. juni. Kirkerådets anbefaling vil deretter bli lagt fram for Kirkemøtet i høst.

For kirkerådslederen er det viktig å komme fram til en løsning som kan virke samlende.

– En tredje modell trengs fordi det er så stor uenighet om modell én og to. Nesten alle som tok til orde for modell én eller modell to, så også viktige sider ved den modellen som de ikke talte for, sier Raaum.

En tredje modell trengs fordi det er så stor uenighet om modell én og to

—  Kristin Gunleiksrud Raaum, kirkerådsleder i Den norske kirke

Nedsettende ord

Under kirkerådsmøtet tirsdag gav hun uttrykk for at kirken trenger å komme videre i saken om kirkelig organisering.

– En forutsetning for en tredje modell er at den ikke må ligge så tett på modell én eller to at den kan bli oppfattet som bare en omskrivning av dem. Den må heller ikke ha så lite innhold at man kan si at «ja, her har berget født en mus» og at vi ikke har kommet lenger etter alle disse årene, sa hun, som ikke gikk nærmere innpå hva et et tredje forslag vil kunne innebære.

Raaum la ikke skjul på at saken har skapt mye uro og støy i Den norske kirke.

– Jeg har særlig reagert på at en del proster omtaler sin arbeidsgiver i svært nedsettende ordelag i det offentlige rom. Selvfølgelig er det ytringsfrihet i Den norske kirke, og vi skal ha forståelse for at det kan gå en kule varmt når vi diskuterer viktige spørsmål, men det er nødvendig å snakke om ytringskultur, sa hun til de frammøtte.

På kirkerådsmøtet ga flere medlemmer uttrykk for at det er viktig at deres primærstandpunkt går fram av protokollen når forslagene til kirkelig organisering skal stemmes over. Det vil Kirkerådet åpne for på neste møte.

---

Arbeidsgiveransvaret i ny kirkelig organisering

  • På Kirkemøtet i september 2022 skal Den norske kirke (DNK)s øverste folkevalgte fatte et «prinsippvedtak» om en ny organiseringsmodell for DNK.
  • På det kommende møtet i Kirkerådet skal det avklares hvilken av de utredede arbeidsgivermodellene som skal fremmes som forslaget til Kirkemøtet.
  • De to modellene skiller seg fra hverandre ved at den ene innebærer at arbeidsgiveransvaret befinner seg i hvert sokn, mens den andre går inn for å sentralisere arbeidsgiveransvaret til rettsubjektet Den norske kirke.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion