Religion

Hillsong Norge vil trekke seg ut av Hillsong-familien

MULIG EXIT: Et enstemmig lederteam, pastorteam og styre mener menighetene i Norge er best tjent med å fortsette uten å være en del av Hillsong Church, skriver kirkeledelsen i Norge i en e-post til medlemmene. Beslutningen ligger hos årsmøtet 2. juni.

I en e-post sendt ut til medlemmene i Hillsong Norge meddeler lederteamet at de tror det beste for de norske menighetene er å trekke seg ut av Hillsong Church internasjonalt.

Dette vil i så fall bli vedtatt på årsmøtet torsdag 2. juni. Ledelsen har lagt fram en innstilling til vedtak som lyder:

«I tråd med en enstemmig innstilling fra lederteam, pastorteam og styret vedtar årsmøtet at Hillsong Norway går ut av Hillsong Church. (...) Det tas sikte på å lansere nytt navn, visjon, verdier og strategi for fortsettelsen med en nasjonal flerstedskirke med tilknytning til Pinsebevegelsen i august måned d.å.»

Skulle forslaget gå gjennom, vil arbeidet for å sikre gjennomføringen starte umiddelbart, heter det også i vedtaksforslaget.

Hovedpastor i Norge, Andreas Hasseløy, opplyser til Vårt Land at Hillsong Norge først vil kommentere saken etter å ha informert kirken om resultatet fra årsmøtet.

Dette ligger bak

De siste tre årene har den globale kirkefamilien Hillsong Church vært gjenstand for kritisk søkelys fra flere hold, blant annet gjennom rapporter og dokumentarer.

Tidligere global hovedpastor og grunnlegger Brian Houston trakk seg i mars, og er siktet for å ha skjult informasjon om sin fars angivelige seksuelle overgrep. En rapport, publisert i vår, avslørte også to tilfeller av grenseoverskridende atferd, begått av Houston.

Her til lands måtte tidligere hovedpastor Jostein Krogedal trekke seg fra livsverket sitt i 2020, hvor varslinger mot lederstilen og manglende tillit trolig var deler av forklaringen. Den profilerte New York-pastoren Carl Lentz måtte også gå av da det ble avslørt at han hadde vært utro mot kona og familien.

– De siste månedene har det pågått grundige samtaler og prosesser på ulike nivåer i Hillsong Norge, forteller den norske ledelsen i mailen til medlemmene.

Ledere, kirkegjengere, pastorer og styret har alle vært involvert i denne drøftingen, om «hvor vi er som kirke og hva som er den mest hensiktsmessige modellen for framtidig menighetsbygging for vårt fellesskap i Norge».

– Samtalene har blant annet handlet om strukturer, styrings- og ledelsesmodeller, utfordringene vi har opplevd som globalt kirkefellesskap og ikke minst den enkeltes opplevelse av å være en del av vår forsamling i Norge, heter det i e-posten.

Lederteamet peker på to hovedårsaker til at de anbefaler årsmøtet å vedta en uttrekking fra det globale kirkefellesskapet:

Den ene er det de omtaler som «krevende prosesser og utfordringer» internt i Norge, som har endret lederskapsmodellene bort fra hvordan disse typisk løses i Hillsong Church internasjonalt.

Den andre er «skyggesider ved både strukturer og kultur i Hillsong» som de senere årene har kommet frem i lyset.

Vil ha ro til å fortsette prosesser i Norge

– For mye makt til enkeltpersoner, tildekking av, og lite rom for, tilbakemelding på usunt lederskap og annen ukultur, samt at frivillige har delt krevende historier om sitt engasjement, er noen eksempler på disse skyggesidene, skriver lederteamet.

– Dette må selvsagt vi i Norge også ta vår del av ansvaret for. Hillsong Church er en uperfekt kirke både globalt og her i Norge, og vi har tillit til at kirkens globale lederskap vil jobbe for sunnhet og forbedringer.

Prosessen er estimert til å ta tid, to til fem år, peker de norske lederne på.

– Vi opplever at det beste for den norske forsamlingen er at vi kan stå på egne ben, og få ro til å fortsette de gode prosessene vi allerede er i gang med Norge, heter det i e-posten.

Årsmøtet består av lederteamene i alle Hillsongs lokasjoner i Norge, totalt cirka 74 personer. For å bli vedtatt, krever det foreslåtte vedtaket om uttrekking et flertall på to tredeler av generalforsamlingen.

– Har tilført den norske forsamlingen mye flott

Ledelsen i Hillsong Norway forteller at kommentarer til vurderingen om uttrekking kommer etter årsmøtet torsdag.

Men da det ble kjent at den norske kirkefamilien satte i gang prosessen med å vurdere utmelding sa styreleder David Reme til Vårt Land at dette ikke var et enkelt veivalg:

– Vi er utrolig glad i vår globale familie og kommer til å kjenne en tilknytning til dem uansett utfall av prosessen. De har betydd utrolig mye for vår forsamling her i Norge. Samtidig føler vi at vi skylder våre forsamlinger at vi gjør en vurdering på vår tilknytning til bevegelsen. Da er dette naturlig, riktig og viktig, sa Reme i april.

– Opplever dere at Hillsong-navnet er blitt en belastning for dere?

– Hillsong-nettverket er først og fremst familie og har tilført den norske forsamlingen utrolig mye flott. Gjentatte negative saker som angår forhold som ligger utenfor vår kontroll kan selvsagt av en del oppleves som belastende, sa styrelederen.

– Den gangen var det en stor enighet som at tilknytningen var riktig, sa Reme.

---

Hillsong

  • Kirke som ble startet i 1983 av Bobbie og Brian Houston i Sydney, Australia.
  • Har etablert forsamlinger i storbyer over hele verden, med over 150.000 medlemmer til sammen.
  • Er en pinsekarismatisk kirke med et moderne uttrykk, og retter seg spesielt mot unge.
  • I Norge består Hillsong av til sammen åtte kirker. Hillsong Norway er tilsluttet den norske Pinsebevegelsen.

---Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion