Religion

Åpen Kirkegruppe blir del av Skeivt Kristent Nettverk

NY TILHØRIGHET: Etter to årsmøter med for få frammøtte til å være vedtaksdyktige, har styret i Åpen Kirkegruppe avgjort at gruppen blir en del av Skeivt Kristent Nettverk.

Den seneste tiden har medlemstallet i Åpen Kirkegruppe vært 17 personer.

– Da Åpen folkekirke kom, tok de det kirkepolitiske med inn i sitt arbeid, og da dalte interessen for Åpen Kirkegruppe. De siste åtte årene har det stupt, sier Christian Nordbye, som har vært leder for Åpen Kirkegruppe.

Åpen folkekirke ble opprettet i 2014, med Gard Sandaker-Nielsen som en sentral skikkelse. Han var tidligere leder for Åpen Kirkegruppe.

Mindre administrasjon

19. april hadde Åpen Kirkegruppe invitert til årsmøte for andre gang i år, i håp om å være nok medlemmer på plass til å kunne fatte vedtak. Da det ikke var tilfelle, bestemte styret etter årsmøtet at Åpen Kirkegruppe blir en komité under Skeivt Kristent Nettverk (SKN) i Oslo, som arrangerer gudstjenester.

– Er det litt trist?

– Det er bare en organisatorisk endring, og jeg gleder meg over at vi kan ha flere gudstjenester igjen og slipper det administrative med styremøter, referater og regnskap. Nå kan vi fokusere på kjernevirksomheten, som er gudstjenester, svarer Nordbye.

---

Åpen Kirkegruppe

  • Et kristent fellesskap for skeive som ble dannet i 1976, med blant andre Aasmund Robert Vik som en sentral drivkraft.
  • Hovedaktivitet er egne kveldsmesser.

---

Har vokst fra 2019

Mens Åpen Kirkegruppe har mistet oppslutning, har SKN hatt vekst. Skeivt Kristent Nettverk ble opprettet i november 2019 og ønsker å være et nettverk som når også frikirkelige miljøer, og beskriver seg selv som en tverrkirkelig interesseorganisasjon for kristne LHBT+personer.

I 30 år var Åpen Kirkegruppe en del av Foreningen FRI, inntil ÅKs årsmøte i 2009 vedtok at organisasjonen skulle trekke seg ut. I flere tiår hadde Åpen Kirkegruppe da vært en sentral kirkepolitisk aktør, og fungerte i praksis som en egen organisasjon. En av deres største kampsaker var at skeive skulle få gifte seg i kirken. For å få større gjennomslagskraft vurderte Åpen Kirkegruppe det som hensiktsmessig å trekke seg ut av FRI, som tidligere het LLH.

Foran årsmøtet i mars i år ble det utarbeidet et forslag om å bli en del av Skeivt Kristent Nettverk. Styret i Åpen Kirkegruppe viste til at Skeivt Kristent Nettverk har gitt ny giv til kampen for skeives rettigheter og norsk frikirkelighet, og dermed videreført Åpen Kirkegruppes langvarige kamp for skeives rettigheter i alle norske kirkesamfunn og skapt økt engasjement.

– En tillitserklæring

Leder i Skeivt Kristent Nettverk, Elisabeth Meling, synes det er positivt at Åpen Kirkegruppe ønsker å bli en del av dem.

– Vi er beæret og tar det som en tillitserklæring at de har lyst til å bli med hos oss. Vi tror at vi kan hjelpe hverandre til å sammen fortsette arbeidet med inkludering av skeive innenfor kristne menigheter og organisasjoner.

Da Åpen Kirkegruppe tok kontakt, ønsket Skeivt Kristent Nettverk å legge til rette.

– At Åpen Kirkegruppe nå blir en gruppe som ønsker å ha gudstjenester i Oslo, synes vi er veldig fint. I tillegg er det forskjellige grupper andre steder i landet, som vi ønsker å legge ting til rette for etter hvert, sier Meling.

Hun håper at de som nå kommer fra Åpen Kirkegruppe, blir fornøyde, og tror det å drive arbeidet videre sammen, blir bra.

Meling har tidligere sagt til Vårt Land at Åpen Kirkegruppes «utrettelige innsats har banet vei for så mange av oss».

– Vi ønsker å bringe arven videre. Selv om utgangspunktet da Skeivt Kristent Nettverk ble startet var mer rettet mot frikirker, har mange av våre medlemmer tilknytning til Den norske kirke, sa Meling.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion