Religion

76 personer har prestestudier som førstevalg

SØKERTALL: Omtrent like mange som i fjor har profesjonsstudier i teologi som førstevalg, viser tall fra Samordna opptak. Men ny erfaringsbasert prestemaster får oppsving.

På onsdag ble søkertallene for høyere utdanning i Norge offentliggjort, og for første gang på lenge er søkertrenden synkende. Søkertallet til profesjonsstudier i teologi er derimot nesten identisk med fjorårets.

I fjor hadde profesjonsstudier i teologi, som ble tilbudt ved Universitet i Oslo, VID vitenskapelige høgskole og MF vitenskapelige høyskole, totalt 229 søknader, hvorav 70 hadde profesjonen som førstevalg. I år er det totalt 226 søknader, hvorav 76 er førstevalg.

Det er altså en liten nedgang i antall søknader totalt, og en liten økning i antall som har utdanningen som førstevalg.

Det er, i likhet med tidligere år, flest kvinner som har søkt seg til høyere utdanning. Når det kommer til profesjonsstudiet i teologi er det derimot flere menn. 46 menn mot 30 kvinner, ifølge tall fra Samordna opptak.

Det er første gang i år at man kan søke seg til profesjonsutdanning på NLA Høgskolen. Derfor finnes det ikke tall fra fjoråret.

– Jeg er brukbart fornøyd. Hvis vi ser bachelor i teologi (9 førsteprioritet) og profesjonsstudium i teologi (7 førsteprioritet) som har likt førsteår sammen, bør det gi grunnlag for et godt studiemiljø, sier avdelingsleder ved teologi, religion og filosofi, Gunnar Innerdal.

Han håper også at det kan bli noen flere studenter som kommer til senere.

Prestemangel

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo melder om gode søkertall, på sine nettsider.

– Etter to år med mye usikkerhet og en varslet nedgang nasjonalt i år var vi spente på hvordan dette ville slå ut for oss. Desto mer gledelig er det da at vi går mot strømmen og har en positiv utvikling i år, sier Dekan Aud Valborg Tønnessen.

Fortsetter denne trenden, ser det veldig bra ut for rekrutteringskrisen

—  Praktikumsleder ved MF, Knut Tveitereid

Fakultetet har samlet sett 50 søkere til sine teologiprogrammer, inkludert profesjonsstudiet.

Aud Valborg Tønnessen

Tønnessen mener likevel det er grunn til nasjonal bekymring, ettersom den totale søkningen til presteutdannelser stort sett har stått stille de siste årene.

– Dette er en situasjon hverken vi som utdanningsinstitusjoner eller Den norske kirke kan si oss fornøyd med. Prestemangelen er et økende problem, og alle aktører må i større grad trekke i samme retning og bidra til å skape en positiv utvikling, sier Tønnessen.

Prest som andre yrkesvei

Knut Tveitereid

Fra høsten av tilbyr MF en erfaringsbasert master: Prest, og praktikumsleder Knut Tveitereid kan opplyse at de én uke før fristen allerede har flere søkere enn de har studieplasser.

— Fortsetter denne trenden, ser det veldig bra ut for rekrutteringskrisen, sier han.

Søknadsfristen for masteren går ut 1. mai, og studiet har 35 plasser.

Tveitereid mener det er smart av kirken å gjøre det enklere å velge presteyrket som andre karrierevei.

– Det er et kall og et yrke som må modnes for folk, sier han.

Praktikumslederen er spent på det endelige søkertallet, men sier at interessen allerede har vært over all forventning.

– Vi hadde forventet betydelig interesse, men jeg har ikke opplevd maken, sier Tveitereid.

Færre søkere totalt

Totalt har 134 954 personer søkt seg til høyere utdanning i Norge i år, det er 19 000 færre enn rekordåret i fjor, hvor 154 088 søkte studieplass.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sa til VG at søknadstallene er som forventet. Ifølge statsråden er det flere grunner til hvorfor søkertallene er lavere i år, sammenlignet med tidligere år.

– De to siste årene har vært preget av pandemi, og det har betydd at det har vært vanskeligere å reise ut av landet, som mange ønsker å gjøre, sa han til VG.

At avgangskullene fra videregående skoler er mindre i år, og at det er færre permitterte på grunn av korona, er andre grunner til at søknadstallene er lavere enn tidligere.

Svaret på søknader til universiteter og høgskoler kommer 20. juli, med svarfrist 24. juli. For fagskoler er søknadssvaret klart allerede 20. mai, med svarfrist 27. mai.

Julie Horpestad

Julie Horpestad

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion