Religion

Kirkerådet lager trosopplæring for voksne

KIRKENS HISTORIE: Trenger også voksne trosopplæring? Ja, mener Kirkerådet, og ba tankesmien Skaperkraft lage samtaleopplegget «Kirke i 1000 år».

Kjell Ingolf Ropstad på tur til Stiklestad, Trøndelag 11.08.21

Bjørn Are Davidsen håper at samtaleopplegget om kirkens historie i Norge skal pirre modne kirkegjengere. Davidsen, som er rådgiver i tankesmien Skaperkraft, har utformet opplegget for Kirkerådet.

«Kirke i 1000 år» er direkte knyttet til slaget på Stiklestad i 1030 og den nasjonale og lokale markeringen av dette som er under planlegging flere steder, men favner hele historien om kirken i Norge.

Myteknuser

Davidsen har spesialisert seg på å ettergå og korrigere upresise og feilaktige påstander i blant annet norske lærebøker om kirkens forhold til vitenskap.

– Du har bygd deg et rykte som myteknuser. Er samtaleopplegget forbundet med det?

– Jeg fikk jo selv undervisning om kirken og kristningen av Norge da jeg gikk på skolen, og dette opplegget prøver å trekke fram perspektiver som kanskje er uvante for mange, sier Davidsen til Kristelig Pressekontor.

En nasjon, flere religioner – Å feire Norge i fellesskap. Seminar i regi av Skaperkraft.

Han medgir at det å gjengi historien eller deler av den slik den faktisk var, kan oppfattes som myteknusing hvis folk tror den var annerledes.

– Det er for eksempel en utbredt oppfatning at Norge ble kristnet ved et visst slag i 1030. Men kristningen foregikk over mye lengre tid enn vi har vært vant til å tenke. Det var kristne i Norge tilbake på 800-tallet, påpeker Davidsen.

Han sier kildene gir for lite presis informasjon om konger som Harald Hårfagre, som regjerte fra 872 til 933, men finner belegg for å si at det nesten bare var kristne konger i Norge på 900-tallet, deriblant de som styrte fra Danmark.

– «Kirke i 1000 år» vektlegger også at den organiserte kirken ikke vokste fram før på 1000-tallet, eller i andre halvdel av århundret, sier Davidsen og legger vekt på hvordan kristentroen forandret Norge både før og etter reformasjonen.

– Det skjedde kanskje på måter som for mange vil framstå som overraskende, sier han.

Trosopplæringsmidler

Davidsen har gjennomført prosjektet med trosopplæringsmidler fra Den norske kirke. Samtaleopplegget er spesielt egnet for voksne, uten at det dermed er uegnet for ungdom.

– Jeg mener vi har fått fram såpass mange åpne og gode spørsmål omkring historien bak det kristne Norge at det kan brukes av flere aldersgrupper. Opplegget ligger nå ute på Skaperkrafts nettside.

Jubileumstiår

«Kirke i 1000 år» er dessuten knyttet Jubileenes tiår – et flerårig prosjekt i regi av Skaperkraft for å markere slaget på Stiklestad i 1030, og også jubileet for innføringen av kristenretten i 1024. Skaperkraft løfter fram disse hendelsene som milepæler for utviklingen av Norge og kristendommens inntreden.

På Stiklestad forberedes nasjonaljubileet i 2030 der det skal feires at Norge har bestått som rike i 1000 år. På Moster i Bømlo vil det i 2024 blir markert at det er 1000 år siden Olav den hellige innførte kristenretten på Mostertinget.

Kirkelige skyggesider

– Bringer samtaleopplegget også fram mørkere sider av kirkehistorien?

– Mange kristne kan nok få en dårlig følelse når samtalen kommer inn på kirkehistorie, antagelig fordi man stadig møter et mørkt bilde i TV-serier, romaner og populærvitenskap. Nettopp fordi noe av dette er myter som har vært gjentatt i generasjoner, er det viktig å slippe til sider ved den kristne arven som vi kan være stolte av. Men vi ønsker ikke å rosemale historien. Derfor er ett av temaene våre «Når kirken svikter», sier Davidsen.

Som eksempler på beklagelige hendelser i norsk historie nevner han hekseprosessene og kirkens tidvise legitimering av slaveri. Holdningene til samer og kvinners stemmerett står også på listen.

– Det er naturlig å trekke fram dette og andre ting når man ser på en virksomhet som har vart i 1000 år. Jeg har prøvd å være ærlig i arbeidet, sier Davidsen som har brukt store deler av det siste året på prosjektet.

– Gode samtaler

Han understreker at opplegget ikke legger fram en historisk fasit, men prøver å gi grunnlag for gode samtaler.

– Vi vil bare stimulere til samtaler om troen og kirkens rolle i Norge gjennom 1000 år, sier Davidsen.

Han har laget quiz, forslag til dramatisering av tekster, PowerPoint-presentasjoner og tekstfiler for lokale samtalegrupper, og de kan også tilpasses.

– Vi henviser også til mulige lokalhistoriske kilder som kan gjøre stoffet mer relevant.

– Trenger voksne kristne trosopplæring?

– Jeg tror vi alle trenger trosopplæring. Vi trenger å vokse og utvikle oss hele livet. Noen kan ha blitt kristne for kort tid siden, og det er ikke sikkert man har mye kunnskap om kirken og kristne i Norge selv om man har vært kristen lenge. Prosjektet er ment å hjelpe flere til å få mer kunnskap og bli mer reflekterte om kirkens rolle som en del av bakteppet for mange av våre ryggmargsreflekser, tanker og verdier, skoleverket, lover og mye annet som har bidratt til å utdanne oss som folk, sier Bjørn Are Davidsen.

Kristelig Pressekontor

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion