Religion

Vigslingsgudstjenesten i Fredrikstad domkirke

BORG: Kari Mangrud Alvsvåg vigsles til ny biskop i Borg bispedømme søndag.

Fredrikstad 20220424. 
Kari Mangrud Alvsvåg (t.v.) søndag ble vigslet til biskop i Fredrikstad Domkirke av preses Olav Fykse Tveit.
Foto: Geir A. Carlsson / Fredriksstad Blad / NTB

Søndag 24. april blir Kari Mangrud Alvsvåg vigslet til biskop i Borg bispedømme i en vigslingsgudstjeneste i Fredrikstad domkirke. Gudstjenesten varer fra 11.00 til omtrent 12.40.

Hans majestet Kong Harald er til stede under gudstjenesten. Det samme er preses Olav Fykse Tveit og Bispedømmerådsleder Karin-Elin Berg, statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, ordfører Siri Martinsen, og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Sendingen er nå avsluttet. Du kan se gudstjenesten i opptak i spilleren under.

Slik foregår vigslingen

Under vigslingsgudstjenesten fremstiller Bispedømmerådsleder Karin-Elin Berg den nye biskopen. Deretter leses det fra bibelen om tilsynsoppdraget som tilligger biskopen.

Videre holder preses Olav Fykse Tveit en tale før den nye biskopen skal avlegge sitt løfte, som bekreftes med et håndtrykk.

Etter håndtrykket kneler den nye biskopen og blir bedt for med håndspåleggelse fra andre biskoper og medvirkende.

Til slutt tar den nye biskopen over ledelsen av gudstjenesten som fortsetter med trosbekjennelse, lesing fra evangeliet, preken, bønn og nattverd.

Overtar etter Sommerfeldt

Alvsvåg tar over etter Atle Sommerfeldt, som har vært biskop i Borg siden 2012. Bispedømmet omfatter østre deler av Viken fylke, med Fredrikstad domkirke som bispesete.

Den nye biskopen ble valgt med 11 av 17 stemmer i Kirkerådet i februar.

Alvsvåg sier til NTB at hun gleder seg til å ta fatt på jobben som biskop, og hun ønsker å være åpen og lyttende.

– Jeg tror at Kirken har stort potensial til å være en god og viktig kraft i samfunnet. Som jobber for respekt og for at alle gode krefter jobber sammen, sier hun.

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug er nyhetsjournalist i Vårt Land og jobber særlig med klima, natur og miljø.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion