Religion

Hvem blir den nye biskopen i Hamar? Vi har spurt noen av kandidatene

DEN NORSKE KIRKE: Bispedømmet har mange å velge mellom når de skal utnevne ny Hamar-biskop. Det betyr ikke at de har et luksusproblem, skal man tro en av de foreslåtte kandidatene.

Torsdag ble listen over foreslåtte kandidater til ny Hamar-biskop offentliggjort.

Over 90 kandidater skal siles ned til én. Den som står igjen blir Hamar bispedømmes nye biskop. Nåværende biskop Solveig Fiske blir beskrevet som en folkekjær og klok biskop, og den som skal fylle hennes kappe må inneha mange kvaliteter. I tillegg må vedkommende ha lyst til å bli biskop.

Vi har spurt et utvalg av kandidatene på listen om de selv er aktuelle, og hvem de tror kan være aktuelle.

Thor Haavik

Kapellan i Salhus menighet i Bjørgvin bispedømme:

«Farmen-presten» mener selv han er litt for ung for en så stor oppgave. Han skriver i en sms til Vårt Land:

«Det ga meg et smil om munnen at noen hadde foreslått og tenkt på meg som kandidat. Det tar jeg som et fint kompliment. Jeg er likevel både for ung og uerfaren til en slik ansvarsfull rolle, og trives godt der jeg er: Å være forankret lokalt, og samtidig nasjonalt få være med å inspirere til Jesu etterfølgelse og bygge broer til kristen tro for mine medmennesker.»

Thor Haavik Thor Haavik er prest i Salhus menighet og deltok i høst i reality-programmet Farmen. I dag kan du høre og se ham preke under Norges Kristne Råds økumeniske gudstjeneste.

Haavik skriver at han ikke har satt seg inn i kandidatene, og dermed ikke kan svare på hvorvidt han har noen favoritter.

Ole Kristian Bonden

Prost i Sør-Østerdal

«En meget god kandidat til å overta som biskop», skrev Østlendingen om Bonden tidligere i år. Selv er han tilbakeholden med hvorvidt han er aktuell for en av de høyeste stillingene i DNK.

– Det er hyggelig å vite at noen har tenkt på meg og foreslått meg. Også har jeg forstått at det er en lang prosess.

Han sier det blir spennende å se hvem som blir kvalifisert til neste runde.

– Sier du ja til å gå videre om de spør deg?

– Jeg må tenke på det, sier han.

Bonden reflekterer videre og sier at det er en stor og krevende jobb. Han sier at han skal tenke nøye gjennom om den er aktuell for han.

– Hva følte du da du så navnet ditt på listen?

Han ler lenge, før han resonnerer seg frem til et svar, via at det var morsomt med så stort engasjement for utnevnelsen av ny biskop. Og at han var litt forberedt på at navnet hans sto der.

– Jeg følte hverken lettelse, glede eller overraskelse. Men mer en glede over at det er så mange navn på listen.

– Det viser et stort engasjement, sier Bonden, som mener det er mange gode og aktuelle navn blant de 92 kandidatene.

– Sturla Stålsett er en sterk kandidat med røtter i bispedømmet og teologisk tyngde. Det samme er domprost i Trondheim, Ragnhild Jepsen. Hun var tidligere prest i Hamar bispedømme i flere år, sier Bonden.

Kristine Sandmæl

Prost i Lofoten prosti og leder av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Hun har vært nominert til vervet tre ganger. Dermed er hun, ifølge seg selv, i alle fall villig til å bli biskop. Men hun vil ikke svare på hvorvidt hun har lyst til å bli Hamars nye biskop.

– Det er veldig hyggelig at noen vurderer meg som kandidat, sier hun.

– Noen kandidater som skiller seg ut i dine øyne?

– Det er en variert liste med mange sterke kandidater. Jeg skal holde meg for god til å trekke frem navn.

Kristine Sandmæl - Mellomkirkelig råd

– Hvilke kvaliteter mener du det er viktig at den neste biskopen har?

– Det er viktig at en ny biskop er bevisst hvilken posisjon man har, og at man møter folk med en ydmykhet i den rollen man har. Også er det viktig med en biskop som er villig til å stå opp for urett. Som ser folka sine og som er villig til å la seg påvirke av folka sine. Man må være nær der folk er.

Hallgeir Elstad

Professor i teologi ved Universitetet i Oslo

Elstad har gjennom flere kommentarer i Vårt Land argumentert for at prosessen for å bli biskop må endres. Han mener det må bli anledning til å søke på stillingen. Slik kan kandidater som ønsker stillingen, men som av en eller annen grunn ikke er foreslått, også bli plukket opp.

Elstad har noen klare formeninger om hvilke kvaliteter den nye Hamar-biskopen må ha.

– Hamar er kjent som folkekirkebispedømmet. Den nye biskopen må følge opp den folkekirkelige tradisjonen og videreutvikle den.

Ifølge Elstad innebærer det blant annet at den personen skal være med på å definere hva en folkekirke er.

– Personen må bidra til å synliggjøre folkekirken innad i bispedømmet, sier Elstad.

Han ser i tillegg for seg at Hamar-biskopen, i tillegg til å være leder for bispedømmet, skal være en nasjonal leder som medlem av bispekollegiet.

– Man skal være biskop for de ansatte lokalt og for folkekirka. Det er en viktig avveining.

Hallgeir Elstad, TF, UiO

– Er du den kandidaten du beskriver nå?

– Ja, i all beskjedenhet tror jeg at jeg har noen kvaliteter som kunne vært viktig, sier Elstad og utdyper.

– Jeg er opptatt av folkekirka og det har jeg alltid vært. I tillegg ser jeg verdien av å være biskop lokalt, der man kan se og lytte til medarbeidere. Det er viktig for en lokalt forankret folkekirke. Man må vite hva som skjer i de enkelte menighetene, og hvis jeg blir aktuell så er det noe jeg vil prioritere, argumenterer Elstad.

Utover seg selv, trekker han frem Sturla Stålsett som en god kandidat til stillingen.

– Han har den vitenskapelige kvalifikasjonen, samtidig som han har en folkekirkelig tenkning, sier Elstad, som også tror domprost i Nidaros, Ragnhild Jepsen er en god kandidat. Hun har vært domprost og har sittet nært biskopen.

Åste Dokka

Kommentator i Vårt Land

.

Dokka har nettopp kommet tilbake til Vårt Land etter å ha vikariert som prest i Oslo domkirke. Hun har vært foreslått til biskop tre ganger, men hun avviser at hun er aktuell denne gangen.

– Det er hyggelig at noen har tenkt på meg, men jeg tenker vel at Hamar fortjener en biskop som kjenner bispedømmet, folket og kirkelivet der godt.

– Hva mener du er viktige kvaliteter for en god biskop?

– Man må være en god formidler, en god teolog og leder, og man må matche bispedømmets profil godt, sier Dokka.

Hun sier hun synes flere av navnene på lista innehar de kvalitetene.

– Har bispedømmerådet et luksusproblem når de skal sile ned til fem kandidater?

– Nei, det kan man ikke si. Fordi det er tydelig at mange sier nei når de blir oppringt. Men det er mange solide folk på den lista som kan ta Hamars folkekirke videre, sier Dokka.

Sturla Stålsett

Sturla Stålsett

Professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelig høyskole

Stålsett er for tiden på forskningsopphold i Washington D.C. Han skriver i en sms til Vårt Land:

«Takk for henvendelsen. Det blir en spennende prosess og et viktig valg for Hamar bispedømme og kirka vår. Solveig Fiske har vært en nær, folkelig og klok biskop. Utover det har jeg ingen kommentarer.»

---

Slik er den videre prosessen

  • 25. august: Frist for Hamar bispedømmeråd til å nominere fem kandidater til stillingen som biskop.
  • 9. september: Frist for «supplerende nominasjon».
  • Uke 37: Presentasjon av kandidater, og intervju med dem.
  • 7. oktober: Frist for å gi «rådgivende stemme». Stemmeretten har sokneråd, Ungdomsrådet, prester, personer i vigslede stillinger i bispedømmet, proster i øvrige bispedømmer, enkelte representanter fra de teologiske utdanningsinstitusjonene, representanter fra Ungdommens kirkemøte og Samisk kirkeråd.
  • 23. oktober: Avskjedsgudstjeneste for Solveig Fiske.
  • 10.–11. november: Ny Hamar-biskop blir ansatt av Kirkerådet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion