Religion

Synger med fra død til oppstandelse

PÅSKEDRAMAET: En fullstappet Grefsen kirke sang seg gjennom påskefortellingen, da gruppen SingAlong fremførte sitt årlige påskespill. Nå håper de prosjektet for mennesker med spesielle behov sprer seg til andre byer.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Det er magisk å oppleve hvor sterkt SingAlongerne bidrar til hele menighetsfellesskapet, sier Anne-Grethe Akselsen, leder og dirigent for arbeidet SingAlong.

I en fullsatt Grefsen kirke ble påsken innledet 27. mars, da gruppen SingAlong endelig fikk fremføre den årlige påskeforestillingen sin, etter to år med pandemi. SingAlong er et trosopplæringstilbud for mennesker med spesielle behov, og ble startet i Grefsen kirke i 2010. I år var det tiende gang påskeforestillingen ble framført.

Her fikk forsamlingen bli med inn i påskefortellingen og synge med på Abbas Money, Money, Money når Jesus jager pengevekslerne bort fra tempelplassen, via Napoleon med sin hær, til Leonard Cohens Halleluja og salmen Se, vi går opp til Jerusalem.

Singalong grefsen kirke påskespill

– Deres fremtreden, og det at vi løfter dem med inn i midten av menighetslivet, åpner opp nye rom i oss alle. Jeg blir sterkt beriket av fellesskapet jeg får del igjennom dette frivillige arbeidet, sier Akselsen.

Kvinne ved graven

Hege-Anette Havik har vært med i SingAlong i fire år. Hun synger og har rollen som en av kvinnene ved graven.

– Påskehistorien er dramatisk, det som skjer med Jesus minner meg litt om det jeg selv har opplevd av mobbing. Jeg kjenner meg igjen i Jesu lidelseshistorie. Kanskje er det på tide at han tar ansvar og kommer ned på jorden og ordner opp i både urettferdighet og mobbing, sier hun.

Singalong grefsen kirke påskespill

– Vi må satse på å få oss venner for evigheten. Kjærlighet og medmenneskelighet er viktig å holde på – det er lett å se i dag med all ufreden som rår. Alle skal ha rett til frihet og rett til å velge seg kjæreste, sier Havik videre, og legger til noen rosende ord til dirigenten:

– Du må få med at Anne-Grethe er en veldig viktig dame, som står for kjærlighet og medmenneskelighet.

Singalong grefsen kirke påskespill

---

SingAlong i Grefsen kirke

  • SingAlong i Grefsen kirke startet i 2010, som et tilbud til mennesker som trenger litt ekstra tilrettelegging. Prosjektet støttes av Grefsen menighet, Oslo bispedømme, Oslo kommune (bydelen), Kirkelig fellesråd i Oslo og får også støtte fra private givere.
  • SingAlong har to egne, fullsatte gudstjenester før jul og påske, med åtte ukers prøveperiode i forkant. Mange frivillige, barnekor, prosjektkor, musikere og andre støttespillere stiller opp for prosjektet.
  • Nå er rammen sprengt med 35 singalongere, og de har måttet innføre venteliste. Nærmere 100 venner av SingAlong gjør en trofast frivillig innsats under prosjektene.

---

Korsbærer

Tor-Raymond Maassén har hovedrollen som Jesus, og må bære korset til Golgata.

– Det beste med å være med i SingAlong, er at miljøet støtter meg opp – og det blir stadig viktigere i min tilværelse. Nå er pandemien endelig over, og jeg har savnet de faste prosjektene veldig. Det er veldig gøy å være i gang igjen, sier han.

Singalong grefsen kirke påskespill

– Det er veldig godt å møtes igjen. Å kunne bidra inn i SingAlong er berikende og viktig – ikke minst akkurat nå, i en verden med ufred. Her får vi et pusterom fra lidelse og smerte, og kan glede oss sammen, forteller Bente Lillestølen, som er med i et stort korps av frivillige og synger i Maria-koret.

Singalong grefsen kirke påskespill

Velsignelse med applaus

Sokneprest Arne Braut har en beskjeden rolle som liturg innledningsvis. Så overtar singalongerne gudstjenesten helt frem til felles avsynging av Deg være ære og velsignelsen – med påfølgende applaus.

Arne Braut er ny i tjenesten i Grefsen menighet.

– Jeg ble umiddelbart slått i bakken av ektheten i formidlingen fra singalongerne. På sitt autentiske og umiddelbare vis treffer de på tvers av generasjonene. De fremfører påskehistorien med en barnlig letthet, men lodder likevel i dybden og alvoret i påskebudskapet, forteller han.

Singalong grefsen kirke påskespill

Han mener det er viktig at kirken inkluderer mennesker som trenger litt tilrettelegging.

– De går inn i gudstjenestelivet som fullverdige aktører, og de beriker menighetsfellesskapet som viktige stemmer – med nye perspektiver som ingen andre kan erstatte. De styrker mangfoldet og bidrar til et viktig og utfyllende Gudsbilde som beriker oss alle, sier Braut.

Singalong grefsen kirke påskespill

At SingAlongerne treffer sitt publikum, bekreftes av Steinar Gustavsen, som koste seg under gudstjenesten.

– Det er overveldende å møte et slikt inkluderende fellesskap. Det tror jeg vi har ekstra behov for, med all vondskapen vi ser rundt oss i verden. Å møte singalongerne skaper positive følelser for troen – og skaper rett og slett god oppbyggelse for oss som er til stede i kirkerommet, sier den fornøyde gudstjenestedeltakeren.

Her får vi et pusterom fra lidelse og smerte, og kan glede oss sammen

—  Bente Lillestølen
Singalong grefsen kirke påskespill

Håper konseptet sprer seg

Støtte fra menighet, fellesråd, bydel, bispedømme og gaver fra personlige givere bidrar til å løfte prosjektet. Nylig fikk de tildelt kulturvernpris fra Grefsen, Kjelsås og Nydalen historielag, noe som viser at de har et bredt nedslagsfelt.

– Vårt mål er å ha høy kvalitet hvor alle inviteres inn og utfordres på sine måter. Vi vil skape en romslig arena med plass til hele oss. Vi ler og har det gøy, og setter dette inn i en fin harmoni med sanger fra ulike miljøer og tradisjoner, med tekster forankret i kirkens budskap, forteller dirigent og leder Anne-Grethe Akselsen.

Singalong grefsen kirke påskespill

Med 35 deltakere har SingAlong-prosjektet for lengst sprengt rammene for hvor mange de kan ta imot.

– Nå håper vi at SingAlong-idéen kan spre seg til andre aktører, i eller utenfor kirken. Behovet ser ut til å være der. De som vil, må gjerne ta modell av oss. Tenk om vi om noen år kunne ha en SingAlong-festival. Smekk full kirke og stor stemning rundt opplegget i Grefsen kirke, tyder på at konseptet har noe for seg, sier Akselsen.

Singalong grefsen kirke påskespill
Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion