Religion

Konservative har brutt ut av Metodistkirken. – Ingen fare for liknende splittelse i Norge

USA: I flere tiår har det vært spenninger mellom fløyene i United Methodist Church på grunn av uenigheter rundt spørsmål om likekjønnet samliv. Pandemi og forsinkede konferanser har gjort spørsmålene presserende, og resultert i et nytt konservativt kirkesamfunn.

– Det er mange medlemmer i USA som har valgt å melde seg ut av Metodistkirken, både konservative og liberale, også i sentrum, men de som nå sier de vil forlate trossamfunnet er det som har vært toneangivende på den konservative siden, sier Audun Westad.

Han er leder av hovedstyret for Metodistkirken i Norge. Sist uke gikk en gruppe metodister ut av United Methodist Church og dannet sitt eget kirkesamfunn. De kaller seg nå Global Methodist Church.

Utbrytergruppen er et resultat av en langvarig konflikt, forteller Westad.

– Debatten rundt spørsmål om likekjønnet samliv og hvordan kirken forholder seg til det har vart i en årrekke. Utbrytergruppen ønsker å få fremhevet en konservativ vridning i sin helhet, sier han.

Saken er tidligere omtalt av Dagen.

?

Pandemi og forsinkelser

Lederkommisjonen i United Methodist Church kunngjorde nok en gang at Generalkonferansen 2020 skulle utsettes. Dette er det øverste nivået i den globale Metodistkirken. Denne gangen utsettes konferansen til 2024. Grunnen har vært ulike utfordringer knyttet til koronapandemien.

– Det har vært en såpass stor uenighet at det var ventet at Generalkonferansen i stor grad skulle omhandle hvordan man tilrettelegger for en slik splittelse. Vi har allerede et regelverk på plass i dette, men hvordan man kan gjøre dette på en smidig måte, var noe som skulle diskuteres, sier Westad.

Det hefter enda usikkerhet om hva splittelsen vil ha å si og hvordan det vil arte seg videre. Men protestgruppen har allerede en egen nettside, og planlagt sin første samling 1. mai 2022.

– At de starter den 1. mai, vet vi ikke helt hva betyr enda. Vi vet heller ikke antall eller omfang, men vi er klar over at det skjer. For oss som har jobbet med dette, er det ikke overraskende. Det er noe de må få lov til å styre selv, sier Westad.

Spenningene i den globale Metodistkirken har vi også i Norge. Det er særlig prester og diakoner som lurer på om de kan være med i en liberal kirke

—  Knut Refsnes

---

Metodistkirken i Norge

  • Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.
  • 46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer
  • Praktiserer barnedåp
  • Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---

Norge står på den liberale siden

Det konkrete omfanget av amerikanske utbrytere er vanskelig å tallfeste. Samtidig mener Westad det kan bli en betydelig del av den globale kirken som klipper sine bånd. Og siden det er en verdensomspennende kirke, vil det få noen globale tendenser, forteller han.

– Vi vet det er noen i Norge som følger tett med på dette, men det ligger ikke an til at vi ser det med samme antall og størrelsesorden her til lands, sier han.

I 2019 tok Metodistkirken i Norge et klart valg om at de går for en inkluderende kirke hvor likekjønnede par kan vies og ha full tjeneste i kirken uten restriksjoner.

– Vedtak i Metodistkirken i Norge er tydelige på at vi står på den liberale siden av samlivssaken, selv om United Methodist Church som verdensomspennende kirke står annerledes plassert, sier Westad.

Knut Refsdal, tilsynsprest i Metodistkirken

Liknende spenninger i Norge

Knut Refsdal er tilsynsprest i Metodistkirken i Norge, og mener spenningene i den globale Metodistkirken i noen grad kan overføres til Norge.

– Spenningene i den globale Metodistkirken har vi også her. Det er særlig prester og diakoner som lurer på om de kan være med i en liberal kirke.

Refsdal har ikke lagt merke til noe større «trykk» den siste tiden, og vil heller si at behovet for en form for avklaring har avtatt under koronaperioden.

– Det er klart at diskusjonen kan blusse opp når pandemien er over. Men vi er en liten kirke med gode relasjoner. Men det er viktig å merke seg at det er følelser på begge sider av debatten. Det vil være interessant å se hvordan et amerikansk initiativ vil bli tatt imot i Europa, sier Refsdal.

Audun Westad opplever samtaleklimaet i Metodistkirken Norge som godt, og ser ingen fare for at det vil danne seg lignende splittelser.

– Det er ikke sånn at vi er homogent enig i alt. Men vi har heldigvis en kultur i Metodistkirken i Norge som er litt mer samtalebasert, ved at vi er villig til å finne ut ting sammen. Om noen kommer med ønske om å forlate kirkesamfunnet, velger de selv. Vi tvinger ingen, sier Westad.

Les mer om mer disse temaene:

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion