Religion

Kristne organisasjoner mobiliserer for Ukraina

GIVERVILJE: Kristne organisasjoner bretter opp ermene, og gjør seg klar til humanitær innsats i Ukraina. – Det er definitivt den krisen som har generert mest engasjement og donasjoner, sier Alexander Golding i Caritas.

Over 1,2 millioner mennesker har ifølge FN flyktet fra krigshandlingene i Ukraina siden 24. februar. Samme organisasjon melder at 12 millioner mennesker i Ukraina trenger nødhjelp – og begge tallene vokser fortløpende.

Mange norske, kristne organisasjoner og bistandsaktører har vært engasjert i Ukraina lenge. Vårt Land har snakket med Pinse Misjon, Ungdom i oppdrag, Kirkens Nødhjelp og Caritas om hvordan de jobber for å lette på den humanitære krisen som nå utspiller seg i Europa.

Alle forteller om massiv pågang, og rekordstor givervilje til sine innsamlingsaksjoner. Samtidig står reaksjonen kun i stil til situasjonen – dette er ei krise som vil prege kontinentene i mange år fremover.

Rapporterer om matproblem

Den katolske bistandsorganisasjonen Caritas har vært aktiv i Ukraina siden 1992. Etter at russiske separatister tok kontroll i Donbas i 2016 har organisasjonen drevet aktivt hjelpearbeid i landet. Før invasjonen hadde Caritas 26 regionale kontorer i landet, og var hovedsakelig involvert i sosialt arbeid.

Nå er situasjonen snudd på hodet. Alexander Golding, HR- og kommunikasjonssjef i Caritas, forteller at organisasjonen likevel ikke stiller helt uforberedt. Selv om ingen forventet en full invasjon, slik vi nå ser, har man forberedt seg på at konflikten eskalere, sier han.

Han forklarer at det nå foregår en massiv mobilisering blant Caritas’ lokale partnere i både Ukraina og nabolandene.

Alexander Golding, Caritas

– Nå kreves det en enorm innsats. Det rapporteres om matproblemer i landet, og brorparten av befolkningen er jo igjen der. Mange eldre bor alene, apotekene er stengt og forsyningene stopper opp. Langs grensene trengs det drikke, pledd og transport til flyktninger, sier han.

Overgår alt

Golding forteller at det også tilbys rådgivning og psykososial støtte.

– Folk har jo ikke vært forberedt på å bli flyktninger. Mange trenger omsorg, råd og hjelp til å orientere seg – som for eksempel en innføring i hvordan asylinstituttet fungerer.

Han er tydelig på at dette bare er starten på en langvarig krise. Selv om det skulle kommet i stand en politisk løsning, vil landet ligge med slagside i årevis.

– Om man så skulle vært så heldig å få i havn en fred snart, så ville det bare vært starten på en årelang gjenoppbygningsprosess. De materielle omkostningene er enorme, og de fysiske og psykiske skadene kommer til å prege en hel befolkning livet ut, sier han.

Fordi mye av innsamlingen foregår lokalt kan han ikke si noe om hvor mye som er samlet inn til nå. Men Golding forteller at pågangen Caritas Norge har opplevd de siste dagene, overgår alt han har opplevd i sine ti år hos bistandsorganisasjonen.

– Det er definitivt den krisen jeg kjenner til som har generert mest engasjement og donasjoner. Men dersom jeg skulle gitt et tall nå, ville det vært helt misvisende, sier han.

Andreas Nordli, Leder i ungdom i oppdrag. Har skrevet bok om å tro på og leve med Gud.

Behovene er uendelige

Ungdom i oppdrag (UIO) har den siste uka samlet inn 2,2 millioner kroner til støtte for den ukrainske sivilbefolkningen. Fredag ble den første summen oversendt Ungdom i oppdrags søsterorganisasjoner i Ukraina og nabolandene, forteller leder Andreas Nordli.

Han forklarer at Ungdom i oppdrag fokuserer på tre aktiviteter. På grensen til nabolandene i vest står organisasjonen for transport inn til de større byene, hvor UIOs kontorer og internater stilles til disposisjon.

Behovene er uendelige, og det er et kaos uten like. Så det er bare å brette opp ermene og hjelpe til.

—  Andreas Nordli, Ungdom i oppdrag

Videre frakter UIO medisiner, klær og madrasser over grensen og inn i Vest-Ukraina. I byen Ternopil har UIO, i samarbeid med lokale menigheter, opprettet et transittmottak for mennesker som flykter fra krigshandlingene lenger øst i landet. Nordli forteller at det daglig har strømmet 1.500 mennesker gjennom mottaket den siste uka.

I hovedstaden Kyiv arbeider et team på 15 personer 18-timers dager med å forsyne og lage mat til mennesker som fortsatt bor i byen. Nordli sier at de klarer å brødfø rundt 600 mennesker hver dag.

– Behovene er uendelige, og det er et kaos uten like. Så det er bare å brette opp ermene og hjelpe til, sier han.

Omfanget fortsetter å vokse

Også Pinsebevegelsen lanserte fredag en egen innsamlingsaksjon for Ukraina, og sendt ut oppfordring til sine medlemmer om å engasjere seg i den humanitære krisen.

Pastor i pinsemenigheten Klippen Sandnes, Fred Håberg, har skrevet oppgave om utbrenthet i egen yrkesgruppe på BI.

Pinsebevegelsen i Norges internasjonale leder Fred Håberg, forteller at mange av deres medlemsmenigheter lenge har hatt et engasjement for Ukraina, og at rundt 40 av dem har hatt ulike former for samarbeid med menigheter og organisasjoner i Ukraina. Mange vennskapsorganisasjoner, som for eksempel Open Hearts, har også sitt utspring i Pinsebevegelsen.

– Vårt formål er ikke å ta plassen til de innsatsene som allerede gjøres, men å være en innsamlingsplattform og koordinator for menigheter og enkeltpersoner, som ikke har hatt et forhold til landet tidligere. Midlene skal forvaltes av Landutvalget for Ukraina, og fordeles til lokale partnere på bakken, sier han.

Håberg sier at han har inntrykk av at det nå er en enorm oppslutning rundt bistand til Ukraina i Pinsebevegelsen. Ukraina var fra før av det enkeltlandet som mottok mest penger fra bevegelsens medlemmer, og han har tiltro til at giverviljen kommer til å være stor.

– Traumatiserende krigshandlinger

Kirkens Nødhjelps utenlandssjef Arne Næss-Holm sier at de også forbereder seg på en langvarig krise, og at de sammen med sine partnere i Act-alliansen nå mobiliserer bredt. De har foreløpig sendt ut fire ansatte for å hjelpe til med koordineringen av arbeidet.

Holm sier at behovet bare vil fortsette å vokse, ettersom flere flyktninger kommer til over tid.

– Flyktningene blir også mer og mer sårbare. Det er gjerne de mest ressurssterke som kommer seg ut først, sier han.

Nå jobber Kirkens Nødhjelp med å dele ut vann, mat og hygieneartikler til flyktningene. Næss-Holm informerer om at en del av bistanden også er planlagt som kontantstøtte, for på den måten å understøtte den lokale økonomien i områdene flyktningene ankommer.

Men vel så viktig er det, ifølge Næss-Holm, med den psykososiale oppfølgningen.

– Flyktningene opplever at alt har blitt tatt fra dem. Veldig mange har gjennomlevd traumatiserende krigshandlinger, og trenger støtte.

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion