Religion

– Nytt magasin bør ikke bli et organ for ledelsen

NYTT MAGASIN: Når Frikirken nå skal etablere et nytt papirmagasin, mener pastor Per Eriksen det er viktig at bladet drives på kirkemedlemmers premisser, og ikke som et organ for ledelsen. – Skal forsvare den enkeltes rett til å ytre seg, svarer redaktør Anne-Kristine B. Wiecek.

I 2019 vedtok synodestyret i Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken) at det da 136 år gamle hovedorganet Budbæreren ikke lenger skulle utgis på papir.

Nå jobbes det med å etablere et nytt magasin. Den første utgaven er ventet å komme til sommeren.

Per Eriksen er tidligere redaktør for Budbæreren. Han mener det er viktig at det nye bladet drives på abonnentenes og kirkemedlemmenes premisser, og at det ikke blir et organ for ledelsen.

– Jeg har en viss følelse av at vi har en ledelse i Frikirken som ser dette mer som et spørsmål om hvordan informasjonen skal gå fra ledelsen og nedover i stedet for på tvers, sier han.

Kommunikasjonsverktøy

I 2019 vedtok synodestyret at «Frikirkens informasjons- og kommunikasjonsarbeid skal være et verktøy for synodens og hovedkontorets ledelse».

Eriksen sier til Kristelig Pressekontor at et magasin på kirkemedlemmenes premisser er best egnet til å binde fellesskapet av 82 lokale frikirkemenigheter sammen.

– Uten en slik tenkning mister vi noe vesentlig av det som ligger i Frikirkens ryggmarg og DNA, nemlig at det myndige lekfolk er det store tyngdepunktet, ikke at kirkesamfunnet skal være så ledelsesdrevet. Jeg ønsker at bladet skal være organ for en løpende samtale og debatt. Da Budbæreren på papir ble lagt ned i 2020, mistet vi derfor noe veldig viktig. Jeg tror ikke helt at ledelsen har denne forståelsen, sier Eriksen.

Østre Frikirke. Frikirken – Oslo Østre Menighet. Pastor og synodeformann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Jarle Skullerud

Savner kirketenkning

Da Frikirkens synodemøte i fjor vedtok at arbeidet med et nytt magasin skulle iverksettes, presiserte de at de ønsket en uavhengig redaktør.

Dette vedtaket var en korrigering av det tidligere vedtaket fra 2019, om at informasjonsarbeidet skal være et verktøy for synodens og hovedkontorets ledelse, ifølge synodeformann Jarle Skullerud.

– Vedtaket fra 2019 kom fordi vi ikke lyktes med å få ut informasjon fra hovedkontoret, for eksempel om Frikirkens ressurser og retningslinjer. Samtidig ønsker vi tydelige stemmer fra lokalmenigheter og kirkedemokratiet, sier han.

Nylig ble det kjent at Anne-Kristine B. Wiecek blir redaktør i Frikirkens nye magasin. I dag er hun leder for administrasjon, kommunikasjon og service (AKS) i Frikirken. Hun er også redaktør for budbareren.no.

Hun understreker at Frikirkens generalforsamling (synoden) har uttrykt et klart ønske om at magasinet skal følge Redaktørplakaten. Dette er en erklæring om en redaktørs etiske retningslinjer og ansvar, som blant annet skal sikre en redaktørs uavhengighet fra eierne.

– De presseetiske prinsippene og rollen «uavhengig redaktør» har mangeårig historie og sterk legitimitet i Frikirken. Menighetene ga et viktig signal gjennom sitt vedtak i juni. Jeg er svært glad for at vi har fått dette på plass igjen, sier hun.

Når det gjelder plassering av informasjon fra ledelsen i kirkesamfunnet, sier hun følgende:

Vi er en uavhengig redaksjon som jobber med temastoff og saker fra Frikirken. I likhet med flere fagpresseblader, kan vi komme til å løse det slik at opplysninger, kalender og frister som eier har behov for å komme ut med, kan markeres som egne annonse-sider.

---

Budbæreren

  • Budbæreren er hovedorgan for Den Evangelisk Lutherske Frikirke.
  • Publikasjonen kom ut i trykt format fra 1883 til 2020. Siden nedleggelsen av papirutgaven er bladet kommet ut på nett på budbareren.no.
  • Nedleggelsen av den fysiske utgaven fant sted etter et vedtak i synodemøtet høsten 2019.
  • I synodemøtet (Frikirkens «generalforsamling») ble det sommeren 2021 vedtatt at Frikirken skal gi ut et nytt papirmagasin.

---

– Brå nedleggelse

Selv om Budbærerens papirutgave ble nedlagt i 2020, har det blitt videreført på nett. Per Eriksen mener en papirutgave er viktig for debatten i Frikirken.

Han mener et slikt blad bør bli distribuert til så mange som mulig og ha en redaktør i en uavhengig stilling.

– Hadde jeg sittet der som den som skulle lage dette, hadde jeg tenkt meg fem-seks nummer i året og muligens at man forsøkte å distribuere bladet til så mange som mulig.

Det bør være gode reportasjer fra lokalmiljøene sammen med en løpende samtale og aktuell debatt. Det bør gå an å lage et godt magasin, mener Eriksen.

Min rolle som redaktør er å forsvare den enkeltes rett til å ytre seg, uavhengig av standpunkt

—  Anne-Kristine B. Wiecek

Vil forsvare retten til ytring

Anne-Kristine B. Wiecek er enig i at synodestyrets vedtak i 2019, da papirutgaven ble nedlagt, var uheldig.

Anne-Kristine B. Wiecek

– Men nå ser vi framover mot magasinet som skal komme, sier hun, og legger til at hun ikke vil røpe navn og konsept på det nye magasinet.

Videre sier hun at hun er dedikert til å speile hele mangfoldet i Frikirken.

– Min rolle som redaktør er å forsvare den enkeltes rett til å ytre seg, uavhengig av standpunkt, sier hun.

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion