Religion

Gir opplæring i å synge tidebønner: – En samtale som aldri skal ta slutt

TROSPRAKSIS: Stiftelsen Areopagos lanserer snart en ny tidebønn-app på norsk og ønsker å tilgjengeliggjøre den gamle trospraksisen for enda flere.

I Trefoldighetskirken i Oslo sentrum får de frammøtte høre Areopagos-prest Jo Hegle Sjøflot forklare hvordan de skal lese notene i psalmodien, eller messeformelen, på arket de har fått utlevert. Sammen med forsangere skal vi etter hvert vekselvis synge messende tidebønner hentet fra Salmenes bok.

– Tidebønn er en veldig klassisk trospraksis. At jeg har fått et spesielt hjerte for tidebønn handler særlig om hvor gammel tradisjonen er, forteller leder for trospraksis i Areopagos, Stian Kilde Aarebrot, til Kristelig Pressekontor.

Gir fred

Kilde Aarebrot viser til at tidebønnene var det som fikk Daniel kastet i løvehulen og at mye i Bibelens fortellinger tyder på at Jesus og disiplene praktiserte disse bønnene jevnlig.

– Tidebønnsamtalen har pågått siden da, og den skal aldri ta slutt. Samtalen pågår over hele verden og i det hinsidige, og den fører med seg fred – i oss og rundt oss, sier han og forteller at flere og flere oppdager kirkens tidebønnskatt.

– Samfunnet i dag er kanskje mer fragmentert enn noen gang og relativt støyete med masse informasjonsflyt. Tidebønn er på en måte motsatsen til det. Jeg tror det svarer på noen av de behovene og lengslene vi har i dag.

Stian Kilde Aarebrot

Øvelse en halvtime før

Denne tirsdagen i februar i Trefoldighetskirken er ment som en slags «generalprøve» før Areopagos den 8. mars og 10. mai i år vil samle flere folk til økumeniske tidebønnsamlinger samme sted.

– For å gjøre folk tryggere på bønnene som skal synges, inviterer vi til øvelse en halvtime før selve samlingene. Gjennom bønn og sansing – resitasjon av salmer, flerstemte antifoner, røkelse, stillhet og sakral estetikk – vekkes og møtes lengselen etter sannheten bakenfor tid og rom, forklarer Kilde Aarebrot.

Areopagos lanserer også snart appen «Tidebønn», basert på boken Tidebønner gjennom året som kom ut i norsk utgave på Luther forlag i fjor.

– Appen er en forlengelse av at boka ble gitt ut på norsk. Med en tanke om å tilgjengeliggjøre tidebønn for folk flest, hadde vi tidlig et ønske om at hele boka skulle gjøres tilgjengelig gratis på en app, sier Kilde Aarebrot som fikk med seg forlaget på ideen.

Appen er basert på rammeverket til en lignende svensk app og tilbyr tidebønntekstene merket med aksenter som viser hvor tonene går opp eller ned dersom en ønsker å synge bønnene.

Salmenes bok

Kort fortalt handler tidebønn om å be fra Salmenes bok i Det gamle testamente.

– I de bønnene finner du alt. Både det kristne budskapet og hva et menneskeliv er, sier Kilde Aarebrot.

Navnet tidebønn kommer av at de skal leses til de kanoniske tider. Det er opprinnelig åtte kanoniske tider, som fortsatt overholdes i mange klostre, men i mer åpne kommuniteter og blant de som ber tidebønnene alene er det i dag mer vanlig å be færre tidebønner.

Bønnene har faste mønstre, som veksler fra dag til dag i en fire-ukers syklus i det alminnelige kirkeår og egne sykluser for de andre delene av kirkeåret. Den som leser alle tidebønnene vil i løpet av fire uker komme gjennom alle de 150 salmene i Salmenes bok.

– Tidebønnene må ikke synges. Når en er hjemme for seg selv er det nok mer vanlig å bare lese bønnene, presiserer Kilde Aarebrot.

Kristelig Pressekontor

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion