Religion

Filadelfia Kristiansand får gjelden redusert med 40 millioner

ØKONOMI: Den kriserammede menigheten Filadelfia Kristiansand har fått gjelden redusert med 40 millioner kroner. Menigheten trenger likevel å refinansiere og hente friske penger, forteller konstituert pressekontakt Lars Agnar Rosten.

På et menighetsmøte søndag kveld i Filadelfia Kristiansand var både menighetens krevende økonomiske situasjon og evaluering av ledelseskulturen i menigheten tema, forteller Lars Agnar Rosten, konstituert pressekontakt for menigheten.

Menighetens aksjeselskap Filadelfia Kristiansand AS var ved årsskiftet i en svært presset økonomisk situasjon. I siste liten fikk menigheten på plass en avtale med kreditorene som gjør at driften inntil videre er sikret. Problemene har sin rot i konferansebygget Q42.

I flere år har landets nest største pinsemenighet slitt med å få en bærekraftig drift av storsatsingen Q42, som kostet til sammen rundt 600 millioner kroner.

Til sammen har signalbygget påført Filadelfia-konsernet en gjeld på 139 millioner kroner. Detaljene som ledelsen framforhandlet med kreditorene 14. januar i år, er foreløpig ikke kjent i sin helhet, men løsningen sikrer dem videre drift, kunne eldsterådet, menighetens øverste organ, melde.

Nå letter altså Rosten noe på sløret.

– Den finansielle løsningen innebærer gjelden til konsernet Filadelfia Kristiansand AS reduseres med 40 millioner kroner, sier han til Vårt Land.

Det var avisen Dagen som først omtalte gjeldsreduksjonen.

– Fremover jobbes det videre med en større kapitalisering og en refinansiering. Hvis det lykkes vil det bidra til å bedre driftsgrunnlaget, sier Rosten.

—  Lars Agnar Rosten

Få detaljer

Filadelfia har tidligere varslet at de skal selge to eiendommer for å betjene gjelden.

– Hvordan er resten av avtalen konstruert, som gjør at dere reduserer gjelden med 40 millioner?

– Vi kan ikke opplyse på vegne av andre om hvem som har bidratt med hva, sier Rosten.

Kreditor Spareskillingsbanken ønsker ikke å kommentere detaljer.

– Med bakgrunn i taushetsplikten har vi dessverre ikke anledning til å kommentere på forhold om kundeengasjement. Vi kan heller ikke kommentere eventuelle andre parters rolle rundt engasjementet, skriver administrerende banksjef Kenneth Engedal i en e-post til Vårt Land.

Også David Flotve Reme, styreleder og daglig leder i Q42 Næring AS, som eier deler av Q42-komplekset, er ordknapp på spørsmål om hvor mye gjeld de har ettergitt.

– Vi kan bekrefte at størrelsen på total gjeldsreduksjon stemmer. Vi har ikke anledning til å diskutere hvor mye de ulike partene har bidratt med i løsningen, skriver han i en tekstmelding til Vårt Land.

Men for Filadelfias del betyr det nå at de har vesentlig lavere gjeldsgrad. I tillegg har eksterne investorer bidratt med kapital, slik at hovedkreditor Eiendomskreditt framover betjenes, forteller Rosten.

– Det gjør at det er lettere å se for seg en bærekraftig drift i framtiden, sier han.

---

Filadelfia Kristiansand AS

  • Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS og Kristiansand Kongressenter AS. Kongressenteret driver utleie av lokalene i bygget Q42.
  • I 2016 ble bygget Q42 fullført. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.
  • Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden begynnelsen.
  • I fjor hadde Filadelfia Kristiansand AS en avtale med finanskreditorene om utsettelse av nedbetaling av gjelden. Den avtalen ble ikke forlenget for 2022. I januar meldte selskapet at de hadde funnet en løsning som sikret videre drift.

---

Men mer penger trengs

Selv om gjelden er redusert med 40 millioner kroner, er det fortsatt behov for å få inn friske penger.

– Fremover jobbes det videre med en større kapitalisering og en refinansiering. Hvis det lykkes vil det bidra til å bedre driftsgrunnlaget, sier Rosten.

– Hvordan ser driftssituasjonen ut nå, begynner dere å se konturene av en bærekraftig drift?

– Nå er heldigvis nedstengningen akkurat åpnet opp og de som arbeider med kongressenteret har full konsentrasjon på å få bygget i drift igjen. Det er stor aktivitet på salgsavdelingen.

KARTLEGGING: Sigmund T. Kristoffersen (t. v.) , Mariane Borge Skakstad og Øivind Augland skal leie gruppa som har fått i oppdrag å kartleggje mellom anna leiarkulturen i Filadelfia Kristiansand etter at to pastorar har trekt seg.

Rapport i mars

Den andre delen av agendaen på søndagens menighetsmøte var arbeidet til den såkalte «ad-hoc gruppen», som jobber med å kartlegge utfordringer i menighetens ledelseskultur.

Ad-hoc-komiteen ble nedsatt etter at to pastorer trakk seg fra ledelsen i menigheten før jul. Rosten forteller at ad-hoc-gruppen var med på hele møtet på søndag.

– Leder Sigmund Kristoffersen orienterte om prosessen så langt og fortalte om at de har hatt intervjuer med om lag 20 ansatte og frivillige, i tillegg til alle i lederskapet – de sittende og de to som har gått av.

Han forteller at utvalget også har fått inn skriftlige betraktninger fra andre.

Nå skal gruppen jobbe med å utarbeide en rapport.

– De har målsetting om å levere i midten av mars, og et nytt menighetsmøte er berammet 7. april.

Han forteller at menigheten også vil få en versjon av rapporten, hvor personsensitive opplysninger er utelatt.

– Hvem skal følge opp og ta beslutninger i etterkant?

– Menigheten sammen med sitt lederskap, med rådgivning fra ad-hoc-gruppa, kommer til å ta beslutningene om veien videre.

Les mer om mer disse temaene:

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion