Religion

Reagerer på forslag om å kutte i preste- og samtaletjenesten

NORDLAND: Forslag om å redusere preste- og samtaletjenesten ved Nordlandssykehuset vekker reaksjoner. – Dette handler ikke bare om våre sykehusprester, sier biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

Nordlandssykehuset gikk med 300 millioner kroner i underskudd i fjor. Nå legger styret frem forslag til budsjett for 2022. For å bøte på underskuddet, er et av forslagene å ta ned en hel prestestilling.

– Det rammer en ellers liten tjeneste hardt, mener biskop i Sør-Hålogaland bispedømme Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

Sykehuset har per nå litt over to prestestillinger, hvorav 30 prosent er en midlertidig prosjektstilling på sykehuset i Lofoten. Jusnes mener en nedbemanning vil få konsekvenser for både de ansatte, pasientene og det nyoppstartede utviklingsarbeidet for en mangfoldig tjeneste.

– I samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn arbeider sykehusprestene med å få til en god og bred tjeneste som skal dekke kulturelle og religiøse behov på sykehuset. Dette arbeidet vil lide hvis det kuttes i stillingen, sier biskopen.

Ann-Helen Fjeldstad-Jusnes

– Det handler om helse

Leder i Presteforeningen, Martin Enstad, mener at pasienters mulighet til å kunne snakke om eksistensielle spørsmål også er en viktig del av et sykehus.

– Noen pasienter har behov for å kunne møte en kvalifisert person for å snakke om eksistensielle spørsmål og tro når man havner på et sykehus. Det er også naturlig at de ansatte har dette behovet, sier Enstad.

Hvis forslaget om å redusere preste- og samtaletjenesten blir virkelighet, vil det medføre et redusert tilbud for både pasienter og ansatte, ifølge Enstad.

– Det synes jeg er trist, sier han.

Biskop Jusnes peker på enda flere konsekvenser.

– Det faglige miljøet rundt stillingen vil bli lite, og det vil bli en helt annen arbeidssituasjon. I tillegg tror jeg det er ekstra viktig å ha noen å snakke med i Nordland, fordi folk må reise langt for å komme på sykehus og dermed kanskje ikke har så mange pårørende i nærheten, sier Jusnes.

Martin Enstad i Presteforeningen

Større mangfold i tjenesten

På flere sykehus i Norge har preste- og samtaletjenesten utvidet seg til å romme representanter fra flere livssyn og religioner. På Oslo universitetssykehus arbeider det en sykehusimam, og i høst ansatte Universitetssykehuset i Tromsø Norges første sykehushumanist.

Enstad tror arbeidet for en bredere preste- og samtaletjeneste på Nordlandssykehuset vil bli påvirket dersom en hel prestestilling forsvinner.

– Vi lever i et åpent tros- og livssynssamfunn, og det betyr ikke at vi skal legge ned tilbudene for å dekke eksistensielle behov, men heller utvikle og utarbeide dem til å inkludere flere trosretninger og livssyn, sier Enstad.

Jørn Jønsberg, leder i Human-Etisk Forbund Nordland.

Human-Etisk Forbund er blant livssynssamfunnene som støtter biskopen og prestene i saken.

– Vi reagerer negativt på forslag om å redusere preste- og samtaletjenesten ved Nordlandssykehuset. Her bygger man ned noe som heller bør bygges opp. For eksempel er det fra vår side ønskelig med en livssynshumanist, noe vi erfaringsmessig vet det er behov for. Det sykehuset gjør nå er jo å radere ut et tilbud som er nødvendig, sier Jørn Jønsberg, leder i Human-Etisk Forbund Nordland.

Beate Sørslett, konstituert direktør ved Nordlandssykehuset

Ønsker å ivareta pasientenes behov

Vårt Land har spurt Nordlandssykehuset hvilke hvilke vurderinger som er gjort når sykehuset foreslår å fjerne en 100 prosent prestestilling.

– Nordlandssykehuset har et samlet omstillingsutfordring på mellom 280-300 millioner for 2022. Det arbeides for å identifisere alle mulige områder som kan bidra til å redusere underskuddet. En reduksjon i prestetjenesten ved Nordlandssykehuset er et av tiltakene, skriver konstituert direktør ved Nordlandssykehuset, Beate Sørslett i en e-post til avisen.

– På hvilken måte rammes arbeidet med å jobbe frem et større livssynsmangfold ved sykehuset?

– Vi ønsker å ivareta pasientenes behov til støtte og samtale i livssynsspørsmål, uavhengig av pasientens livssyn og/eller religion. Dette er belyst gjennom risikovurderingen og vil arbeides videre fremover.

– Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes har påpekt at en reduksjon i denne stillingen vil «gi færre muligheter til å være en ressurs for ansatte i etiske krevende saker». Hva tenker sykehuset om dette?

– Nordlandssykehuset legger ikke ned tjenesten, den reduseres i omfang. Prestetjenesten internt i sykehuset, vil aldri være den eneste tilgjengelige ressurs i slike spørsmål. Også helsepersonell har kompetanse for samtaler knyttet til slike spørsmål, og kan bidra slik at pasienten får kontakt med prest eller representant fra annen livssyns- eller religiøst samfunn om det er behov, skriver Sørslett.

Ifølge henne vil kuttforslaget bli endelig bestemt i løpet av våren.


Les mer om mer disse temaene:

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion