Religion

Ekspert uenig i grunnlaget for å nekte Jehovas vitner støtte: – Holder antakelig ikke mål

JEHOVAS VITNER: Torsdag ble det kjent at trossamfunnet Jehovas vitner mister statsstøtten. Menneskerettsekspert er usikker på om Statsforvalterens vedtak vil bli stående.

– Fra et menneskerettslig ståsted er det viktig at man kan få dette vurdert. Derfor er det interessant at saken blir prøvd, sier Dag Øistein Endsjø.

Han er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har forholdet mellom religion og menneskerettigheter som et av sine felt. Han er usikker på om Statsforvalteren egentlig har en god sak, når de nekter Jehovas vitner statsstøtte.

I vedtaket viser Statsforvalteren til at medlemmer av Jehovas vitner nektes kontakt med utmeldte medlemmer. Dette hindrer retten til fri utmelding og er i strid med trossamfunnsloven, mener Statsforvalteren.

På dette punktet er Endsjø uenig.

– Trosfriheten gir Jehovas vitner rett til å ekskludere medlemmer, dersom de ikke lever i tråd med kravene deres.

Å si at Jehovas vitner «hindrer retten til fri utmelding» ved å nekte medlemmer kontakt med utmeldte, holder antagelig ikke mål menneskerettslig, mener han.

– La oss si at du er et voksent medlem av Jehovas vitner, og din mor melder seg ut. Da må du selv bestemme hvorvidt du vil prioritere å ha kontakt med henne. Dersom du velger å ha kontakt med henne, har Jehovas vitner full rett til å si at de ikke vil ha deg som medlem, forklarer Endsjø.

Nekter ingen utmeldelse

Trossamfunnsloven krever at medlemmer skal ha rett til fri utmelding. Men selv om kravene Jehovas vitner pålegger medlemmer er harde, gir det ikke Statsforvalteren grunn til å nekte dem støtte, mener Endsjø. Dette fordi Jehovas vitner ikke nekter noen å melde seg ut.

– Et trossamfunn har full rett til å være det mange oppfatter som «hjerteløse» overfor medlemmer. Menneskerettighetene krever ikke at hvert medlem skal ha full trosfrihet innad i et trossamfunn, fordi dette vil være i strid med trosfriheten til det fellesskapet trossamfunnet er. Det er heller ikke en menneskerett å være medlem dersom de ikke ønsker deg.

Dersom praksisen i Jehovas vitner skal gi grunn til å nekte støtte, må trossamfunnsloven endres, mener Endsjø.

– Man kunne sagt at staten bare gir støtte til trossamfunn som forholder seg til samme regler for likestilling og privatliv som ellers i samfunnet. Da kunne man nektet støtte til rasistiske, homoekskluderende og kjønnsdiskriminerende trossamfunn. Men det kan man ikke i dag.

Jehovas vitner driver forsamlingshuset «Rikets sal». Foto: Terje Pedersen / NTB

Negativ sosial kontroll

Det andre punktet som Statsforvalteren legger til grunn, er imidlertid mer interessant, mener Endsjø.

Statsforvalteren hevder at Jehovas vitner åpner for å ekskludere døpte mindreårige medlemmer dersom de begår det trossamfunnet beskriver som «alvorlige synder», og dersom de ikke angrer ved irettesettelse fra et domsutvalg. Denne praksisen står beskrevet i boken Organisert for å gjøre Jehovas vilje, ifølge Statsforvalteren.

Eksklusjonen innebærer angivelig at vedkommende ikke lenger er å regne som et Jehovas Vitne, og menigheten får beskjed om å slutte å «omgås vedkommende», ifølge Statsforvalteren.

I en redegjørelse fra Jehovas vitner, forklarer de imidlertid at familiebåndet ikke opphører når mindreårige ekskluderes, «så lenge de bor i samme husstand».

Statsforvalteren mener dette er en form for negativ sosial kontroll og en krenkelse av barns rettigheter etter trossamfunnsloven. Endsjø mener problemstillingen er interessant.

– I utgangspunktet kan jeg ikke se at det er i strid med religionsfriheten å ekskludere barn. Men dersom dette innebærer en omfattende begrensning av barnets sosiale nettverk, er det mer komplekst siden dette kan føles som så sterkt for barnet. Dette vil jo nettopp kunne innebære sterk sosial kontroll, idet barnet vil kunne prøve å oppføre seg slik at det ikke ender i en slik vanskelig sosial situasjon trossamfunnet legger opp til ifølge Statsforvalteren.

Dette punktet kan muligens gi grunn til å nekte Jehovas vitner statsstøtte, mener Endsjø. Men det er slett ikke sikkert, mener han, siden det er uklart hvordan hensynet til de ulike partene må balanseres menneskerettslig.

I utgangspunktet kan jeg ikke se at det er i strid med religionsfriheten å ekskludere barn.

—  Dag Øistein Endsjø

– Kan få konsekvenser for andre trossamfunn

Jehovas vitner har tre uker på seg til å anke vedtaket. Dette har de allerede bekreftet at de vil gjøre.

Endsjø kjenner ikke til tilsvarende saker der etablerte trossamfunn har blitt nektet støtte i Norge. Den er av stor prinsipiell interesse og kan potensielt nå Den europeiske menneskerettsdomstolen, selv om det trolig tar flere år, tror Endsjø.

– Hvis negativ sosial kontroll gir grunnlag for å nekte støtte, så kan det få konsekvenser for en hel rekke andre trossamfunn. Derfor åpner dette for en ganske interessant debatt, sier han.

Statsforvalteren er forelagt Endsjø sine vurderinger, men ønsker ikke å kommentere saken utover pressemeldingen om at Jehovas vitner mister statsstøtte.

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion