Religion

Tiltakspakke fra klar himmel

KORONATILTAK: Regjeringen vil bevilge 9,5 millioner kroner til å støtte digitale arrangementer, og tiltak i regi av tros- og livssynsorganisasjonene. Forslaget kom overraskende på mottakerorganisasjonene, som fikk beskjed om bevilgningen dagen før forslaget ble offentliggjort.

Fredag forrige uke varslet regjeringen et forslag om å bevilge 78 millioner kroner til tiltak for barn, unge og sårbare grupper. Av disse skal 9,5 millioner fordeles mellom Den norske kirke (DNK), og paraplyorganisasjonene Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Norges kristne råd (NKR) og Muslimsk dialognettverk (MDN).

Forslaget kom som en overraskelse på mottakerorganisasjonene, som ikke fikk vite om tiltakspakken før torsdag – dagen før forslaget ble offentliggjort.

Vårt Land har vært i kontakt med Den norske kirke, Norges Kristne råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssyn. De forteller at de enda ikke har fått noe informasjon utover det som framgår av pressemeldingen Barne- og familiedepartementet offentliggjorde forrige fredag.

Hvordan støtteordningen skal innrettes, hvilke tiltak som kan støttes og hvordan pengene skal fordeles mellom organisasjonene, er fremdeles uvisst.

Klare forventninger

Organisasjonene Vårt Land har snakket med, understreker at støtten oppleves som en viktig anerkjennelse av tros- og livssynsorganisasjonenes rolle under pandemien.

Samtidig reagerte de på at midlene tilsynelatende skulle øremerkes digitale tiltak. På mandag samlet de tre organisasjonene seg til et hastemøte, hvor de sammen formulerte hvilke forventninger de har til departementet. MDN har siden sluttet seg til innholdet.

I en e-post Vårt Land har fått tilgang til, er organisasjonene tydelige på at det må være opp til mottakerne å bestemme hvilke tiltak støtten skal gå til. Her understrekes også viktigheten av at midlene må kunne gå til fysiske møter og aktiviteter.

«Etter snart to år med pandemi og varierende smitteverntiltak mener vi det er særlig viktig å stimulere til fysiske fellesskap for barn, unge og sårbare grupper fremover», skriver organisasjonene i e-posten.

Siden organisasjonene går ut ifra at smittesituasjonen vil være uforutsigbar i tiden framover, ber de departementet om fleksible og lokalt tilpasset kriterier.

Denne uken svarte Barne- og familiedepartementet til Vårt Land at forslaget også vil åpne for å støtte fysiske møter og arrangementer.

I pressemeldingen fra Barne- og familiedepartementet sto det at midlene skal gå «til digitale arrangementer og tiltak». Dette har blitt forstått som at fysiske arrangementer faller utenfor ordningen.

– Vi har samme mål

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL, utdyper innspillene overfor Vårt Land:

– Her forventer vi at vurderingen av hvilke tiltak som støttes må være opp til de som vet hvor skoen trykker. Vi vet jo enda ikke om vi endelig er på vei ut av pandemien, men for oss er det viktig å ha muligheten til å sette raskt i gang dersom situasjonen åpner for det. Digitale tiltak kan ikke erstatte lokal, fysisk aktivitet, sier hun.

Samtidig understreker Joys at hun føler seg trygg på at regjeringen vil ta innspillene til etterretning.

– Her har vi jo samme mål: Å få mest mulig ut av pengene, avslutter hun.

Departementet svarer

Barne- og familiedepartementet svarer i en e-post at det foreløpig ikke er konkretisert hvilke tiltak som kan motta støtte, men at ordningen vil omfatte både digitale og fysiske tiltak.

Videre skriver departementet at det er de som vil bestemme hvordan midlene fordeles, og at det ikke er endelig bestemt hvordan beløpet skal fordeles mellom mottakerorganisasjonene. Departementet skriver også at de «har mottatt noen gode innspill fra organisasjonene, og vil ta disse med i utformingen av tilskuddsbrevet».

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion