Religion

Nå kommer det endringer i smitteverntiltakene. Slik påvirker det landets kirker

KORONA: Antallet som kan være til stede på arrangementer med faste, tilviste plasser økes fra 50 til 200. – Det betyr mye for gjennomføringen av gudstjenester og andre arrangement, ikke minst for store menigheter, sier Norges Kristne Råd.

Torsdag kveld la regjeringen fram nye smittevernregler. De siste ukene har flere av tiltakene blitt hyppig diskutert og debattert, blant annet skjenkeforbudet, fritidskarantene for lærere og rødt nivå i videregående skoler.

– Vi må fortsatt ha tiltak for redusert kontakt, slik at vi bevarer kontrollen med pandemien, sa statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen.

Han understreket også at landets helsemyndigheter tror smittetoppen ligger foran oss.

Likevel presenterte han en rekke lettelser, blant annet for gjennomføring av arrangementer. Disse reglene vil også påvirke muligheten for gjennomføring av gudstjenester og andre religiøse seremonier.

---

Her er de nye reglene for arrangementer

regjeringen.no har det blitt lagt fram følgende regler for arrangementer og sammenkomster. Disse reglene omfatter også regelverk for for eksempel gudstjenester.

  • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
  • Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på
  • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler: Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund. Utendørs: Maks 50 personer. Munnbindpåbud for publikum innendørs.
  • Offentlige arrangementer innendørs: Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer. Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer. Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.
  • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
  • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
  • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
  • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
  • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

---

DNK: – Lite steg i riktig retning

Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, mener dette er et lite, men viktig steg i riktig retning.

– Dette er et lite skritt i retning av mer fellesskap. Reglene gjør det mulig å ønske flere velkommen til kirken, og det er viktig, sier hun.

Samtidig uttrykker hun en bekymring for at mange har mistet viktige fellesskap i sine liv gjennom pandemien, og hvilke langtidseffekter slik isolasjon kan ha for folk.

– Mange lever ganske isolert som permittert eller på hjemmekontor og har få lyspunkt denne vinteren. Jeg er bekymret for hvilke senskader strenge smitteverntiltak over lengre tid kan føre til. Det er viktig å åpne samfunnet mer så fort det er mulig.

Den norske kirke har i forkant av endringene blant annet understreket at det bør være ulike tak for antallet deltakere på arrangementer med faste tilviste plasser – ut fra størrelsen på lokalet. Sagt på en annen måte: Det burde kunne være flere deltakere på en gudstjeneste i Nidarosdomen, enn i en liten lokal kirke.

Vad Nilsen opprettholder dette ønsket og forteller at Den norske kirke venter spent på en avklaring rundt dette.

– Vi mener at kirkerommets størrelse skal avgjøre hvor mange som kan være til stede på arrangementer. Det har vi bedt om lenge. Kulturministeren sa at helsemyndighetene nå har fått i oppdrag å vurdere dette, og at svar ventes i løpet av neste uke. Vi venter i spenning på om vi får mer logiske regler for antall på arrangementer.

Ingrid Vad Nilsen (60), direktør i Kirkerådet.

Støre: – Toppe er våken for dette

På spørsmål fra Vårt Land understreket også kulturminister Anette Trettebergstuen at fagetatene er i gang med dette arbeidet.

På oppdrag fra flere av tros- og livssynsaktørene gjorde advokatfirmaet Wiersholm en juridisk utredning før jul for å se om koronarestriksjonen har ført til brudd på tros- og religionsfriheten under pandemien.

– Vi slår fast at det er gjort inngrep i religionsfriheten. Det er ganske åpenbart. Det er i kjernen i religionsfriheten å utøve sin tro i fellesskap med andre og besøke sitt gudshus. Man kan nok si at det er et stort inngrep, sier senioradvokat Erlend A. Methi i advokatfirmaet Wiersholm.

Hvordan vil regjeringen sørge for å ivareta religionsfriheten med de nye tiltakene?

– Tros- og livssynsminister, Kjersti Toppe, er meget våken for disse spørsmålene og sørger for at det som er knyttet til tros- og livssynssamfunn og trosfrihet blir ivaretatt gjennom pandemien. Når man nå skal gjøre en vurdering av ulike maksgrenser i ulike typer lokaler, vil jeg understreke at Toppe også har forsikret seg og minnet oss alle om at kirkebygg er ulike og at hensynene til tros- og livssynssamfunn skal ivaretas i den sammenheng, svarer Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier bedrifter og virksomheter må legge planer for å opprettholde mest mulig normal drift i en krevende situasjon framover. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Viktig for gjennomføringen av gudstjenester

Regjeringen innfører blant annet et nytt tak på antall deltakere på arrangementer med faste, tilviste plasser innendørs. Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, er glad for at regjeringen nå går inn for 200 deltakere på gudstjenester.

– Vi er veldig glade for at antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement igjen økes, sier han.

Han understreker at dette er nyheter som betyr mye for mange.

– At antallet som kan være til stede på faste, tilviste plasser økes fra 50 til 200 betyr mye for gjennomføringen av gudstjenester og andre arrangement, ikke minst for store menigheter. Og i forhold til antall deltakere ved begravelser er dette av svært stor betydning. Et antallskrav på 50, som i dag har vært såpass lav at mange ikke har kunne delta i begravelse, nå blir det annerledes.

Han er også glad for at kirker og gudshus likebehandles med andre typer lokaler og at tros- og livssynssektoren ikke kommer dårligere ut enn andre sektorer.

– Det har også vært viktig for oss at vi ikke kommer dårligere ut enn andre sektorer. Dette har myndighetene lyttet til. Og vi er derfor glade for at det i lettelsene for antall på innendørs arrangement er en likebehandling av arrangement på tvers av sektorer, sier Hermansen.

Erhard Hermansen

– Glade og lettet

– Vi er både glade og lettet over denne gradvise gjenåpningen. Det er veldig stor forskjell på femti og to hundre mennesker når man samles i fellesskap i landets guds- og forsamlingshus, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Ingrid Rosendorf Joys
generalsekretær

– Vi er også svært glade for at kirker, moskéer og templer blir behandlet på lik linje med andre kulturinstitusjoner som kinoer, konserthus og teatre. Tros- og livssynssamfunn spiller en viktig rolle i mange menneskers liv, og det er derfor tungt og vanskelig når dørene til guds- og forsamlingshus står helt eller delvis stengt, sier hun.

Joys mener landets trossamfunn har vist seg tilliten fra myndighetene verdig gjennom pandemien.

– Tros- og livssynssamfunn i Norge har vist ansvar, og være lojale og pliktoppfyllende i måten de har fulgt myndighetenes råd og smittevernregler på. Smittevern vil fortsette å bli prioritert høyt i guds- og forsamlingshusene. Det er gode rutiner på plass for å sørge for å minimere risikoen for smitte, sier hun.

Les mer om mer disse temaene:

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion