Religion

Tros- og livsynsfeltet vil ha smittevern-lettelser: – Dagens regler setter store begrensninger

KORONA: Tros- og livsynsfeltet er samstemte: dagens smittevernregler tar ikke høyde for størrelsen på kirkerommene. Nå vil de ha endringer i regelverket. – Jeg forstår godt frustrasjonen, svarer tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp).

Regjeringen skal holde koronapressekonferanse torsdag klokken 19, og statsminister Jonas Gahr Støre har allerede varslet nye lettelser i smittevernreglene.

Direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen venter i spenning på hva de nye lettelsene blir – og om de kommer til å påvirke Kirke-Norge.

– Dagens regler setter store begrensninger på kirkens aktiviteter. Vi ønsker oss en normalsituasjon der vi kan fokusere på fellesskap fremfor smittevern. Det tror jeg vi alle trenger i samfunnet vårt. I mellomtiden er vår oppfordring å la kirkerommenes størrelse avgjøre antall deltakere, og at begravelser prioriteres dersom regjeringen må velge mellom ulike typer arrangementer de skal gi lettelser til, sier hun.

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet.

– Burde ta høyde for størrelsen

Retningslinjene som gjelder i dag sier at maksimalt antall deltakere på gudstjeneste og arrangement er 50 deltakere. Det er store størrelsesvariasjoner på landets kirker – fra små, lokale kirker til majestetiske Nidarosdomen. Med så ulike størrelser på kirkerom, fremstår endringer i reglene for antallsbegrensninger som et av Kirkerådets viktigste ønsker.

– At smittevernreglene ikke tar høyde for størrelsen på kirkerommene fremstår ulogisk. I andre bransjer kan man benytte kvadratmeter for å beregne antall som kan være til stede, og det burde gjelde på arrangementer også så lenge man har god kontroll på avstand, sier Vad Nilsen.

Tidligere har blant annet blogger og komiker Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy harselert med at det er ulike regler for å beregne hvor mange mennesker som kan være til stede på et arrangement – for eksempel i en kirke – og hvor mange som kan være på en butikk på et kjøpesenter. Det førte til teksten «Vi gifter oss på Hennes & Mauritz», som Vårt Land publiserte i januar i fjor.

Vad Nilsen er opptatt av at dette regelverket må gjennomgås – og håper på lettelser for arrangementer.

– Regjeringen har valgt et regelsett for antall personer på arrangementer, og et annet regelsett for antall personer i andre virksomheter gjennom pandemien. Begrunnelsen for dette må regjeringen kunne gi, sier hun.

Ris menighet. Ris kirke.

Toppe: – Forstår frustrasjonen

Tros- og livssynsminister Kjersti Toppe sier hun forstår hvordan pandemien har vært belastende for tros- og livssynsfeltet, etter å ha lest direktøren innspill.

– Jeg forstår godt frustrasjonen fra direktøren for Kirkerådet om at pandemien har satt store begrensninger på kirkens aktiviteter. Det ser jeg, og jeg er som kirkerådslederen bekymret for om dette blir langvarig. Jeg håper jo som alle andre, at de inngripende tiltakene må bli mest mulig kortvarig, skriver Toppe i en mail til Vårt Land.

Videre har hun stor tro på at kirken og kirkelige aktiviteter vil bety mye i arbeidet som må gjøres etter pandemien er over eller går mot en avslutning, for å bygge opp fellesskapet og sosiale aktiviteter i hele samfunnet. Samtidig skjelner hun mellom to ulike sammenkomster, som berører ulike hensyn.

– Jeg er opptatt av at vi i en pandemi – der det må gjøres inngripende tiltak – må skille mellom andre forsamlinger og arrangementer, og tro- og livssynsarrangement som skal ivareta tro – og livssynsfriheten, skriver hun.

MinTro med Kjersti Toppe (Sp) barne- og familieminister i Støres regjering.

Likebehandling av sektorer

– Det viktigste er at vi ikke må komme dårligere ut enn andre sektorer. Kulturlivet snakker om 200 for at de skal holde aktiviteten gående. Det må også gjelde for deltakere på gudstjenester, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd.

Hermansen sikter – i likhet med DNK – til at antallskravet må ta hensyn til kirkerommenes ulike størrelser. Det sier også generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys, seg enig i.

– Vi håper på lettelser på tros- og livssynsfeltet. Det har vært flere av signalene på andre sektorer. Da forventer vi at tro- og livssyn også er blant de feltene. Vi har båret en tung byrde under pandemien, særlig under de store høytidene. Det tærer på folks tålmodighet. Det er en menneskerett å kunne utøve sin tro og sitt livssyn.

Debattt om den nye loven om tros- og livssynssamfunn arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Joys sikter til den tidligere rapporten som slo fast hvordan det er gjort inngrep i trosfriheten under pandemien. Den tok for seg forskjellsbehandlingen mellom steder som hadde såkalte «fastmonterte seter» eller for eksempel kirkebenker, som ikke ble regnet som dette. Forskjellsbehandlingen orker ikke STL en ny runde på i år.

– Det er mange sektorer som har hatt det vanskelig, og som opplever at det går på stumpene, særlig når man mister jobber. Vi er opptatt av at tros- og livssynssektoren er med på å bære byrden sin som alle andre sektorer. Vi ønsker ikke noe særbehandling, men det er viktig at vi tas på alvor – ikke fordi det er økonomi eller arbeidsplasser, men det er likevel et viktig felt, sier Joys.

Vil ha lettelser for begravelser

Ingrid Vad Nilsen sikter til det andre viktige innspillet fra Kirkerådet: at begravelsesseremonien får et særskilt unntak. Ifølge Vad Nilsen har det vært en krevende begrensning for kirkene med femti personer som maksantall i en begravelse, særlig når det har vært god plass i større kirkebygg.

– Når myndighetene sier de må prioritere ulike aktiviteter opp mot hverandre, mener jeg begravelsesseremonien står i en særstilling. Det er viktig å legge til rette for en verdig avskjed, sier Vad Nilsen.

Flere av medlemmene i NKR har også gitt uttrykk for en krevende og belastende begravelser, forteller Hermansen.

– For noen er det fortsatt et såpass lavt antall med femti personer, at noen ikke kan delta i begravelse.

Ris menighet. Ris kirke.

Ingrid Vad Nilsen mener også særskilte regler burde gjelde for konfirmasjonstiden.

– Pandemien har gått utover oss alle, særlig barn og unge. Derfor har mange vært opptatt av at barn og unge skal skjermes så mye som mulig fra tiltakene. Konfirmasjonstiden er en viktig milepæl på veien fra barn til voksen og over halvparten av landets 15-åringer omfattes av det. Dagens anbefalinger om fritidsaktiviteter for barn og unge i grupper på maks 20 påvirker konfirmasjonstiden, selv om våre frivillige og ansatte strekker seg langt for å legge til rette for gode samlinger.
Les mer om mer disse temaene:

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion