Religion

Tradisjonsrikt menighetshus kjøpt for 86 millioner – kan ende som boliger

OPPKJØP: I nesten 100 år har det vært kristen aktivitet i menighetshuset på St. Hanshaugen i Oslo. Nå havner det i hendene til en eiendomsinvestor – og med et stort beløp til soknet.

Siden 1926 har St. Hanshaugen sokn eid «praktbygget» Gamle Aker menighetshus. Men i fjor høst bestemte soknet seg for å selge det fordi det trengte oppgradering og vedlikehold.

Det skriver Avisa Oslo.

– Som menighet er ikke formålet at vi skal være eiendomsforvalter. Vi skal jobbe med kristen virksomhet og menighetsbyggende arbeid, sier Arnfinn Rognmo i St. Hanshaugen sokn til avisa.

Med en budrunde som endte på 86 millioner, blir det trolig god råd til menighetsbygging framover. Soknet har allerede planer om å gjøre et annet forsamlingshus (Akersbakken) til et kombinert kultur- og menighetshus.

– Vi ser på mulighet for å skape nye møteplasser for befolkningen i bydelen vår som kan komme hele nabolaget til gode, sier Rognmo.

– Ydmykhet og ærbødighet

Den daglige lederen kaller huset et «praktbygg» som ligger i et av de mest attraktive områdene i hovedstaden.

– Som menighet må vi si oss fornøyd, sier Rognmo om sluttsummen – men forteller til Avisa Oslo at salget også bærer med seg et vemod.

– Det har vært mye aktivitet i bygget, og mange i nabolaget har et forhold til det gamle menighetshuset. Det er derfor med en viss ydmykhet og ærbødighet at vi har solgt Gamle Aker menighetshus, sier han.

Leiligheter, byhotell eller eldreboliger?

I senere tid har bygget blitt leid ut til ulike menigheter, og lokalene har vært både gudstjenestested og hybler. Nå er menighetshuset kjøpt av eiendomsinvestor Pål Georg Gundersen.

Gundersen har kjøpt menighetshuset gjennom Merkantilbygg, hvor eiendomsinvestoren har over 2.000 utleieenheter. Gundersen er også én av Norges rikeste, med en formue på 8,8 milliarder i 2021, ifølge Kapital.

Ifølge selger er private eldreboliger et alternativ som har blitt nevnt som mulighet for byggets nye funksjon.

En annen «mulighetsstudie» viser at det er mulig å bygge huset om til 21 leiligheter. Kommuneplanen åpner også for byhotell, ifølge Avisa Oslo.


Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion