Religion

Serverte svinekjøtt til muslimsk innsatt: Fengsel felt for diskriminering

DISKRIMINERING: En innsatt i et norsk fengsel ble flere ganger servert svinekjøtt, uten å bli informert om innholdet i maten. Nå har Diskrimineringsnemnda felt fengselet for diskriminering på grunn av religion.

Et fengsel er felt for diskriminering fordi rutinene for matkontroll sviktet, slik at muslimske innsatte flere ganger ble servert svinekjøtt, uten å bli informerte om innholdet i maten.

Dette skal ha skjedd flere ganger over relativt kort tid. Det melder Diskrimineringsnemnda på sine nettsider.

Basim Ghozlan, styremedlem i paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk, er ikkje kjent med den konkrete saken, men sier det er en viktig sak for alle å vite hva man blir servert, ikke bare for muslimer.

– Alle har rett og krav til å vite hva man spiser. Det gjelder om du er muslim, vegetarianer eller har andre matvarer man ikke vil ha i seg.

For første gang går to av Norges største moskeer sammen om id-bønn og feiring. 

Basim Ghozlan.

Ghozlan håper at fengselet er felt av Diskrimineringsnemnda kan bidra til å gjøre de innsatte trygge på hva de får servert.

– De ansvarlige må vite at dette strider mot menneskerettighetene og hver sin individuelle rett til å velge hva man vil ha i seg. Hvis noen har blitt ført bak lyset er det veldig alvorlig.

Alle har rett og krav til å vite hva man spiser

—  Basim Ghozlan, Muslimsk Dialognettverk

– Ikke noe med diskriminering å gjøre

Nemnda presiserer at menneskelig svikt kan forekomme, og at det kan skje enkelte feil uten at det betyr at noen blir diskriminert.

I den aktuelle saken var likevel rutinesvikten for omfattende til at serveringen av svinekjøttet kunne forklares med enkeltstående, menneskelig svikt, mener Diskrimineringsnemnda, og konkluderer med at klager er diskriminert på bakgrunn av religion.

Fengselet har i saksbehandlingen opplyst at de ikke mener det er tilfelle at den innsatte har blitt diskriminert på grunn religion, og mener de har gode rutiner som forhindrer feilserveringer. De mener det er beklagelig at det har skjedd feil ved flere anledninger, men at «denne typen menneskelig svikt er det vanskelig å gjøre noe med i øyeblikket».

De sier også at ingen av hendelsene skyldes bevisst eller planlagt handling.

Supper mer svinekjøtt

Klager har sittet inne i fengselet som har høyt sikkerhetsnivå siden mars 2021. Ved to anledninger har han har blitt servert suppe uten å ha blitt informert om at den inneholdt svinekjøtt. Ved den ene anledningen var suppen ikke merket fra matleverandør med hvilke kjøtt den inneholdt, og klager ba en ansatt ved fengselet om å ringe leverandøren. Her ble det opplyst om at den inneholdt svin.

I det andre tilfellet ble ikke de innsatte informerte om at middagen inneholdt svin, og ble heller ikke tilbudt et svinefritt alternativ.

Klager sier også innsatte jevnlig blir servert desserter som inneholder gelatin, uten å bli informerte om at maten inneholder produkter fra svin.

Den innsatte fikk ikke medhold i at muslimske innsatte får et dårligere mattilbud enn andre innsatte.

– Gud tilgir

I saken oppgir klager at det på grunn av hans muslimske tro er svært problematisk for ham å innta svin, og det oppleves som utfordrende å få fengselet til å forstå dette. Han presiserer at «det holder ikke i vår religion å si at det var en feil. Spesielt når det skjer flere ganger».

– Hvor alvorlig er det for en muslim å få i seg svinekjøtt, Ghozlan?

– Gud tilgir handlinger man ikke har makt over selv. Så muslimene dette gjelder har ikke gjort noe galt og trenger ikke å bekymre seg. Dette er mer en følelsesmessig sak fordi man har gjort noe man ikke ønsker uten å være klar over det.


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion