Religion

Vurderer rettssak etter Klepp-vedtak

Norges kristne råd og lokale menigheter er i dialog om mulige rettslige skritt, etter kommunestyret i Klepp blokkerte konservative kristne fra å motta kulturstøtte.

– Det sitter langt inne, men vedtaket Klepp kommunestyre har gjort, er såpass alvorlig at vi må få hjelp til å gå gjennom de juridiske sidene av det, sier Aslak Tveita, pastor i Fokus hverdagsmenighet til Jærbladet.

Til Vårt Land sier pastoren at Norges kristne råd har tatt kontakt med menigheten, for å se på lovlighetskontroll og andre handlingsalternativer.

– Vi skal ha et møte neste uke, hvor også flere bedehus og kirker skal delta, sier Tveita, og legger til:

– Det blir mer og mer klart at dette er en juridisk sak, om lovlig forskjellsbandling.

Omstridte kriterier for kulturstøtte

Kommunestyret i Klepp kommune vedtok mandag kveld å vedta de omstridte kriteriene for kulturstøtte, som i realiteten hindrer aktører med tradisjonelt samlivssyn i å søke om støtten. Forslaget ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer.

Endringen innebærer at det stilles krav om at alle medlemmer må kunne velges til «styre, tillitsverv og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet», noe som kan gå utover kristne organisasjoner som fastholder den tradisjonelle forståelsen av at seksuelt samliv er forbeholdt ekteskap mellom mann og kvinne.

Norges kristne råd har advart om mulig regelbrudd

Norges kristne råd sendte 7. desember et brev til alle kommunestyrerepresentantene i Klepp, hvor de minnet om at loven skiller mellom diskriminering og lovlig forskjellsbehandling, og at forslaget om kulturstøttenekt til konservative kristne er å regne som det førstnevnte.

– Slik forslaget til regelverk for kulturstøtte er formulert, vil det være grunnlag for å bestride disse rettslig. Enkeltmennesker som er medlemmer av eller deltakere i virksomhet drevet av en religiøs organisasjon, vil komme dårligere ut og gis svakere rammebetingelser enn andre på grunn av religiøs overbevisning, argumenterer rådet.

Til Jærbladet sier generalsekretær Erhard Hermansen nå at Norges kristne råd fortsatt mener det er grunnlag for å prøve vedtaket rettslig.

– Om det blir vi som formelt tar saken videre, eller om det bør gjøres av noen lokalt, har vi ikke konkludert med ennå. Vi har dialog med folk lokalt i Klepp, og skal ha et møte nå før jul for å diskutere veien videre, sier Hermansen til avisa.

Tror ikke en rettsak vil vinne fram

Menneskerettighetsekspert og professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Dag Øistein Endsjø, har i et intervju med Vårt Land tidligere denne uken sagt at han ikke tror en eventuell rettssak mot de nye kravene for kulturstøtte i Klepp vil vinne fram.

– Trossamfunnene står fritt til å forskjellsbehandle innad i sine sammenhenger, men det er annerledes når det gjelder finansiering. Det er ikke noen menneskerett å få støtte fra det offentlige.

– Så du har ikke tro på at Klepp kommune blir dømt om noen tar vedtaket deres til retten?

– Nei, det tror jeg faller, uten at jeg kan si det helt sikkert. Kommunen har her gjort et prinsipielt vedtak om at de bare ønsker å støtte til dem som forholder seg til likestillingsreglene som gjelder ellers i samfunnet, fordi de ønsker å fremme nettopp dette.

Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion