Religion

Therese Egebakken trekker seg fra DNK-utvalg med umiddelbar virkning

EXIT: Kirkeprofilen Therese Egebakken vil ikke lenger være en del av Kirkerådets arbeidsgiverutvalg: – Kirken beveger seg i feil retning.

Det er Therese Egebakken selv som melder avgangen på Facebook.

I innlegget begrunner hun hvorfor hun fratrer Arbeidgiverutvalget (AGU) i Kirkerådet med at:

– Den norske kirke nasjonalt gjør en rekke vedtak som ikke reflekterer eller respekterer det teologiske mangfoldet i kirken. Det erfares også en manglende vilje og interesse i kirkens nasjonale utvalg til å ta hensyn til kirkens konservative medlemmer, skriver kirkepolitikeren.

Egebakken utdyper overfor Vårt Land at hun opplever å ikke ha hatt påvirkningskraft på vegne av dem hun representerer.

– Det å sitte i et utvalg var et håp om å påvirke DNK i positiv retning, men jeg erfarer at det ikke har vært mulig – og derfor trekker jeg meg.

– Det handler ikke om at jeg opplever å ha gjort noe feil, eller fordi jeg har blitt kritisert for mine ytringer og valg samtidig som jeg har hatt denne rollen. Jeg mener det har vært gode grunner til at dette har vært innafor, og det står jeg for, forteller Egebakken, og viser blant annet til sommerens Pride-debatt.

– Kjipt å ikke prege

Arbeidsgiverutvalget (AGU), som Egebakken nå trer ut av, er et «redskap for å utøve den arbeidsgivermyndighet som ligger til Kirkerådet». Gruppen behandler ulike spørsmål, føringer og ansvarsområder DNK har som arbeidsgiver overfor sine ansatte i rettssubjektet Den norske kirke.

– Jeg vet godt at et medlemskap i disse utvalgene potensielt innebærer stor innflytelse på beslutninger og i saker. Men når jeg ikke erfarer realiteten slik, blir det riktig for meg å fratre, fortsetter Egebakken.

Hun forteller imidlertid om gode opplevelser fra møtene, og understreker at utvalgene består av hyggelige mennesker.

– Men jeg synes det er kjipt at kirken og dens utvikling ikke blir preget av det teologiske ståstedet og perspektivet mitt, og til dem jeg representerer.

Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum, har ikke besvart Vårt Lands henvendelser søndag kveld.

Lovforpliktet til godt arbeidsmiljø

Etter det siste drøye årets arbeidsmiljørapporter fra DNK, som har avdekket hvordan skeive ansatte og kvinnelige prester opplever det på jobb, har Kirkerådet gjort en rekke grep. Blant dem er å forlenge mandatet til Den norske kirkes LHBT-utvalg og å kurse ansatte i LHBT-spørsmål. Dette er tiltak Egebakken stiller spørsmål ved i Facebook-innlegget sitt.

– Jeg mener det er en misforståelse å gjøre arbeidet i Arbeidsgiverutvalget til et spørsmål om teologi, sier Presteforeningen (PF)s Martin Enstad.

Som arbeidsgiver er DNK lovforpliktet til at alle arbeidstakere skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og kirken er også lovforpliktet til å fremme likestilling og hindre diskriminering, understreker PF-lederen.

– Med bakgrunn i de funnene som ulike arbeidsmiljøundersøkelser har avdekket, både for skeive og for kvinner i kirken, måtte kirken sette i gang tiltak. Jeg tror ikke man må være såkalt liberal for å anerkjenne at alle har rett til å ha det bra på jobb. Kvinner og skeive jobber ikke i kirken på nåde, sier Enstad.

– Mye av det kvinner og skeive har opplevd på jobb i Den norske kirke er ikke knyttet til ulik teologi, bare dårlig oppførsel.

PF-lederen tror svaret på noen av disse arbeidsmiljøutfordrinene ligger i nettopp noen av tiltakene Egebakken kritiserer – som kurs og utvalg i forbindelse med LHBT-spørsmål. Disse bevisstgjør holdninger og kan skape endring for disse gruppenes arbeidsforhold, tror Enstad.

Martin Enstad i Presteforeningen

Har du sagt A, må du si B

– Hvordan opplever du at dine konservative medlemmer oppfatter disse grepene?

– Jeg tror veldig mange prester, helt uavhengig av teologisk ståsted, er enige om at folk skal ha det bra på jobb. Etter mitt syn er det uheldig at Egebakken gjør arbeidet i arbeidgiverutvalget til et spørsmål om teologi. Spørsmålene om tiltak bør ikke handle om teologi, men om hva som kan skape et godt arbeidsmiljø.

– Når kirken først har åpnet for at kvinner og skeive kan være ansatt, må de selvfølgelig ha det bra på jobb. Har du sagt A, må du si B. Åpner man for disse gruppenes tjeneste, skal man legge til rette for at de også har det godt på jobb.

– De skal ikke føle at de «er heldige som får jobbe i kirken» – ikke mer enn alle andre.

«Konservativt alibi»

– Enstad mener disse grepene handler om å følger arbeidsmiljøloven og likestillingsloven, og ikke først og fremst er teologiske spørsmål. Hva tenker du om det?

– Jeg er helt enig i at det er viktig å ta alvorlig de funnene som er avdekket i undersøkelsene. Det må vi følge opp, blant i vedtak om ulike handlingsplaner, svarer Therese Egebakken.

– Likevel mener jeg disse resultatene iblant blir fremstilt litt svart-hvitt fra de som representerer et liberalt syn, og med konklusjoner som gagner dette ene synet. Disse sakene har mange nyanser, sier hun.

I Facebook-innlegget forteller kirkepolitikeren at hun opplever seg som en observatør – et konservativt alibi – i et system hun mener er ensrettet mer enn demokratisk. Egebakken vil imidlertid fortsatt være å se og høre som en tydelig stemme i kirkepolitikken gjennom rådene hun sitter i og debatter som måtte oppstå.

– Alt håp er ikke ute for å gjøre DNK mindre ensrettet og smal, skriver Egebakken.

Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion