Religion

Kristne og humanetikere får ikke informere om studenttilbud på høyskole

FIKK NEI: Både Human-Etisk Forbund (HEF) og kristne studentorganisasjoner har fått nei til å ha stand på Høgskulen på Vestlandet i Bergen. – Oppleves problematisk, sier styreleder Christian Lomsdalen i HEF.

– Med bakgrunn i prinsippet om det livssynsåpne samfunn, opplever vi det problematisk at tros- og livssynssamfunn nektes å holde stand, nærmest på generell basis, sier Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund (HEF).

Nylig sendte de en forespørsel til Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen der de spurte om å få stå på stand på campus. Der ønsket HEF å rekruttere kursledere for livssynssamfunnets konfirmasjonskurs til våren.

«Dette er et perfekt deltidsverv for studenter, og spesielt for lærere da det er veldig fint å ha som erfaring på CV», skrev Lomsdalen til høyskolens avdeling for arealforvaltning i begynnelsen av november.

Dagen etter fikk han følgende svar: «Det er dessverre ikke mulighet for livssynsgrupper å stå på stand ved HVL.»

AVSLAG: To kristne organisasjoner, samt Human-Etisk Forbund, har nylig fått nei til standplass på Høgskulen på Vestlandet i Bergen.

Ikke blankt nei

Vårt Land har sett avslaget hvor det vises til skolens regler for bestilling av standplass. I regelverket heter det at standplass på høyskolen ikke er tilgjengelig for kommersielle aktører, politiske partier og representanter for ulike livssynsgrupper. Men ved valg eller organiserte arrangementer i regi av høyskolen, «kan politiske partier og kommersielle aktører få tilgang til HVL sine arealer».

Det presiseres at tilbudet om stands i første rekke gjelder for studenter og ansatte ved HVL. «I den grad det åpnes opp for eksterne skal informasjonen være relevant for studenter og ansatte ved HVL, eller i tråd med HVL sitt samfunnsmandat.»

Lomsdalen opplever ikke avslaget som et blankt nei til tros- og livssynsorganisasjoner på høyskolen.

– Regelverket åpner for stands dersom vi registrerer oss som studentorganisasjon, sier han, som kjenner til at en kristen organisasjon tidligere har fått standplass på HVL fordi de er registrert som studentorganisasjon ved den aktuelle skolen.

– Men kan dere ikke bare opprette en studentorganisasjon da?

– Norsk organisasjonsliv er organisert veldig forskjellig. For noen kan det være naturlig å opprette flere lag, mens HEF normalt sett har færre lokallag enn vi har kommuner i landet. Å opprette en studentorganisasjon for hver skole vi ønsker standplass på, opplever jeg som lite hensiktsmessig.


– Farlig trend

Også den kristne elev- og studentorganisasjonen Laget NKSS har nylig fått nei til standplass på HVL i campus, bekrefter generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde, til Vårt Land.

Begrunnelsen for avslaget, som er tilsvarende svaret HEF har fått, synes han lite om:

«Slike holdninger til livssyn er i ferd med å bli institusjonalisert stadig flere steder, hvor nettopp det å brynes på hverandres idéer og ulikheter er selve formålet til institusjonen. Det er farlig og jeg håper vi sammen kan klare å snu trenden», skriver Kjøde på Facebook.

I tillegg har Norges kristelige studentforbund (NKS) nylig fått avslag fra skolen på standplass, bekrefter forbundet.

– Livssynsfiendtlig agg

Fredag formiddag har HEF, Laget og NKS hatt et møte om avslagene. Kjøde sier at partene er enige i om at høyskolens reglement «bryter med ideen om et livssynsåpent samfunn».

– Vi synes det er en del uklarhet omkring reglene, for eksempel vet vi ikke hvordan de praktiseres på tvers av campus. Men slik som reglene står nå, synes jeg de har til dels ganske livssynsfiendtlig agg i seg. Man får en opplevelse av at organiserte livssyn representerer et slags hodebry for skolen, og at de med reglene forsøker å slippe å forholde seg til dette, sier Kjøde.

Han mener skolen bør legge seg flat og ta en grundig gjennomgang av reglementet.

– I Bergen har Laget en egen studentorgansasjon som strekker seg på tvers av studiested. I tillegg har vi en egen studentgruppe på HVL. Det er derfor ikke snakk om en ekstern aktør som søker standplass, men skolens egne studenter, sier Kjøde.

Ifølge ham har Laget også tidligere fått avslag på standplass på HVL.

Har forståelse for regulering

Christian Lomsdalen i HEF sier at han ikke oppfatter regelverket som livssynsfiendtlig agg slik Kjøde beskriver det.

– Men heller som en lettvint løsning på det noen oppfatter som et komplisert problem.

Han har forståelse for at høyskolen trenger å regulere standplasser på skolen.

– Det kan ikke være et fullstendig frislipp, for de har jo også andre hensyn å ivareta, for eksempel regler knyttet til brannsikkerhet og områdekontroll.

Men det trenger ikke å utelukke tros- og livssynssamfunn, påpeker han.

– Arealforvaltning er ingen menneskerettighet, men det er tros- og livssynsfrihet, sier Lomsdalen.

Høyskolen jobber med et svar i løpet av helgen. Vårt Land kommer tilbake med mer.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion