Religion

Areopagos overtar baptistenes Ungkloster-arbeid

Ønsker å gjøre fellesskapet tilgjengelig for enda flere.

Siden 2017 har Ung Baptist drevet kommunitetsarbeidet Ungkloster, med bokollektiv som deler bønn, måltider, åndelig fellesskap og veiledning. Nå tar grunnlegger og koordinator Fredrik Krunenes med seg erfaringene fra til sammen 18 fellesskap og nesten 40 deltakere de siste årene og flytter inn under stiftelsen Areopagos sitt trospraksisarbeid.

– Håpet vårt er at mange flere skal få mulighet til å leve i kommunitetsliv på ulike vis, sier Krunenes til Kristelig Pressekontor.

De siste fem årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot studenter og unge arbeidstakere.

– Vi vil gjøre det tilgjengelig for enda flere folk. I tillegg til de unge kan det for eksempel være familier, ektepar eller enkeltpersoner. Vi ønsker at flest mulig skal få lov å tre inn i disse livgivende rytmene, sier Krunenes.

– Ligger litt nede

Når Krunenes fra 1. januar begynner i Areopagos skal han utvikle felleskapsarbeidet sammen med prest Stian Kilde Aarebrot, som er ansvarlig for trospraksis i organisasjonen, og leder for nettverket Etter Kristus, Ruth Burch Skree.

– Vi har en drøm om at kommunitetsarbeidet skal få vokse. Akkurat nå virker det som om det ligger litt nede mange steder, og vi håper vi kan bli en slags «hub» for slikt arbeid i Norge, sier Burch Skree.

Vi har en drøm om at kommunitetsarbeidet skal få vokse. Akkurat nå virker det som om det ligger litt nede mange steder.

—  Ruth Burch Skree, Etter Kristus

Etter Kristus er et nettverk for kristen trospraksis. Nettverket arrangerer blant annet jesusdojo, operatio divina, tidebønn, seminarer og samlinger.

– Etter Kristus har vært en samarbeidspartner for Ungkloster i alle år og vi har brukt mange av verktøyene deres, forteller Krunenes.

Burch Skree håper arbeidet kan tiltrekke seg flere aldersgrupper og folk fra flere ulike sammenhenger og at Areopagos kan bli et knutepunkt for kommunitetsarbeid på samme måte som de har vært for retreatbevegelsen.

– Vår opplevelse er at mange heier på dette og synes det er viktig, men finner det ikke så lett å komme i gang selv og få det til å skje. Der kan vi hjelpe til, sier hun.

Tenkt økumenisk

Helt fra starten av var tanken at Ungkloster-arbeidet skulle være økumenisk, men i realiteten har det stort sett vært unge baptister med i fellesskapene som alle har vært tilknyttet baptistmenigheter.

– Vi har nok ikke fått til den økumeniske biten så godt som vi skulle ønske, sier daglig leder for Ung Baptist, Kjell Einar Mong Granholt som er veldig fornøyd med at Areopagos nå tar over.

– Det føles som om vi har sådd noe bra som nå skal få vokse videre og høstes, sier han.

Areopagos er en økumenisk organisasjon og nå håper både Granholt og Krunenes at man kan tenke større og utvikle Ungkloster-arbeidet her.

– Med Areopagos sitt utbredte retreat- og trospraksisarbeid, er det et veldig naturlig sted å høre til, sier Krunenes

Ung Baptist fortsetter som samarbeidspartner, og vil bruke Ungkloster som ett av sine arbeidsområder, og vil samarbeide med Areopagos og Etter Kristus om å utvikle bofellesskap knyttet til sine menigheter.

Nytt navn

Partene er enige om at arbeidet må få et nytt navn, men de vet ikke ennå hva det nye navnet vil bli.

– Vi ser på arbeidet litt som en totrinnsrakett der første trinn har vært som Ungkloster i Ung Baptist. Nå skal det over et nytt sted for å få enda mer boost. Da vil det være naturlig med et nytt navn som favner mer. Kloster-navnet er for noen provoserende, for noen gøy og for noen gir det ingen mening, sier Krunenes.

Med et ønske om å favne flere aldersgrupper blir også Ung-delen av navnet noe begrensende mener Burch Skree.

Ulike nivå

Det tenkes også at man kan utvikle kommunitetsarbeid som ikke tar utgangspunkt i bofellesskap.

– Det går an å tenke kreativt rundt å leve med de samme gode reglene og rytmene selv om ikke alle bor under samme tak, sier Burch Skree.

Krunenes ser for seg at kommunitetsarbeidet kan utvikles til flere ulike nivå.

– For noen vil det kunne innebære færre forpliktelser, mens for andre vil det bety flere og mer omfattende og større forpliktelser enn det er i dag, sier han.

Men kommunitetsarbeidet må alltid innebære noen klare forpliktelser.

– Hvis en ønsker å leve ut troen sin i et kristent bofellesskap så bør en ha forpliktet seg til noen ting sammen for at det skal holde. Forpliktelsene hjelper oss til å gjøre det vi egentlig vil. Det handler ikke om at du gjøre disse tingene for at Gud skal elske deg eller for å være god nok, men det handler om å tre inn der Gud allerede er og jevnlig oppsøke og erfare den Gud vi tror på som er full av kjærlighet og nåde, sier Krunenes. KPK

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion