Religion

Markant nedgang for kirkebesøk, men folkekirken står støtt, mener kirkeledere

DEN NORSKE KIRKE: I et år preget av koronarestriksjoner har 72 prosent av Den norske kirkes medlemmer besøkt kirken fysisk eller digitalt. Det er en nedgang på 10 prosent siden 2020.

– Kirken har tålt mye i to tusen år og den tåler også en pandemi, mener Ingrid Vad Nilsen, kirkerådsdirektør i Den norske kirke.

Det siste året har 72 prosent av Den norske kirkes medlemmer besøkt kirken fysisk eller digitalt. Det er en nedgang på 10 prosent siden 2020.

Tallet er blant funnene i Den norske kirkes medlemsundersøkelse for 2021, som markedsanalysebyrået Opinion har gjort for Kirkerådet.

Videre oppgir 13 prosent av kirkens medlemmer at de deltok på julegudstjeneste, fysisk eller digitalt, julen 2020, mot 24 prosent julen 2019.

– Etter halvannet år med pandemi er folk vaner allerede formet, og det folk har gjort i pandemien kan vise seg å i enda større grad går fra unntak til vane, sier Vad Nilsen.

Pål Ketil Botvar, religionsforsker UiA

– Krever ekstra innsats

Pål Ketil Botvar, professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, synes ikke det er overraskende at deltakelsen i Den norske kirke har gått markant ned i et år preget av koronarestriksjoner.

– Sånn sett er ikke tallene så verst når det tross alt har vært en pandemi.

Botvar påpeker at det tidligere under koronaperioden ble antydet at kirken kunne tiltrekke seg nye grupper på sosiale medier.

– Men det er vanskelig å hamle opp med fysisk deltakelse. Det viser også disse tallene. Det er også grunn til å tenke at det primært er faste kirkegjengere som bruker kirkens tilbud på nett, sier han, som synes det blir spennende å se om den kirkelige aktiviteten kommer opp igjen på nivået før pandemien.

– Det krever nok ekstra innsats, for å si det forsiktig.

Olav Fykse Tveit på Kirkens hus.

Folkekirken står sterkt

---

Undersøkelsen

  • Opinion har gjennomført en spørreundersøkelse på vegne av Kirkerådet blant Den norske kirkes medlemmer. De har fått spørsmål om blant annet holdninger og erfaringer knyttet til kirken.
  • Datainnsamlingen er gjennomført i perioden august 2020 – september 2021. Utvalget består av i overkant av 4.800 respondenter hvorav nesten 3.000 er medlemmer av Den norske kirke.

---

Samtidig er det lyspunkter i undersøkelsen. Rundt 80 prosent av kirkens medlemmer ville valgt barnedåp dersom de fikk barn nå, og om lag like mange ønsker seg kirkelig begravelse, skriver Den norske kirke i en pressemelding mandag.

Ifølge undersøkelsen ville rundt to tredeler av medlemmene valgt kirkelig konfirmasjon og å gifte seg i kirken dersom de skulle tatt dette valget på nåværende tidspunkt. Tallene er like de to foregående årene.

– Disse tallene viser at folkekirken står sterkt i det norske samfunnet, sier preses Olav Fykse Tveit i meldingen.

– Faktisk er oppslutningen om de kirkelige handlingene stigende blant de medlemmene som sjelden går i kirken, og det er et positivt signal å ta med seg.

Skape anledninger i kirken

Solveig Fiske, biskop i Hamar bispedømme sier at medlemsundersøkelsen viser at målrettet satsning gir resultater.

– Vi har jobbet strategisk med konfirmasjon og dåp over lengre tid og undersøkelsen viser at det gir gjenklang hos medlemmene våre, sier hun.

Fiske forteller at folkekirken står sterkt i bispedømmet, hun mener derfor det er naturlig for medlemmene i Hamar bispedømme å gå i gravferd og begravelser.

Hun sier medlemsundersøkelsen kan vise at folks kirkegang er preget av anledning. Hennes opplevelse er at folk ønsker å bruke kirken når anledningen gis, og trekker frem visjonen for Hamar bispedømme: «Hellige rom for alminnelige folk».

– Kirkens rolle er å tilrettelegge for dette, gjennom samarbeid med lokalsamfunnet, sier Fiske.

Fiske løfter frem samarbeid med kulturskolen og lokale musikere som et eksempel på en anledning hvor folk kan gå i kirka.

– Min opplevelse er at når anledningen gis og kirken brukes styrkes også tilhørigheten til tro og tradisjon, sier Fiske.

Bispemøtet 2021

Kirkemedlemmer tror ikke på Gud

1 av 3 medlemmer av kirken oppgir at de tror på Gud, og rundt halvparten av kirkens medlemmer oppgir at de ber til Gud, går det fram av undersøkelsen.

Samtidig oppgir 36 prosent av medlemmene at de ikke tror på Gud. 21 prosent av disse sier at «men det kan være jeg tar feil», mens 15 prosent er skråsikre i sin sak. Tallet er stabilt fra de to foregående årene.

– Disse tallene viser at tro kan være vanskelig å definere, mener kirkerådsdirektør Vad Nilsen.

Et annet interessant funn i undersøkelsen, forteller Vad Nilsen, er at det fysiske kirkebygget er viktig for mange medlemmer – hele 75 prosent oppgir at det er viktig for dem at deres kommune vedlikeholder kirkebygg.

– Dette har vi også sett tidligere, forteller hun.


Sigrid Elise Perstølen

Sigrid Elise Perstølen

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion